Beroepspraktijkvorming

Tijdens de BPV (stage) ontwikkel je een belangrijk deel van de werkprocessen die onderdeel zijn van de opleiding. De BPV moet je met een positief resultaat afronden om je diploma te kunnen krijgen. De BPV wordt (mede)beoordeeld door de praktijkopleider. Je kunt alleen bij een erkend (goedgekeurd) leerbedrijf de BPV (stage of werk) doen. Op de site van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) vind je of een leerbedrijf is goedgekeurd. Tijdens de BPV volg je de regels die in dat beroep gelden. Dit kan betekenen dat je 's avonds en/of in het weekend stage moet lopen of werken. 

 

Meer informatie

Het vinden van een BPV plaats

Je gaat zelfstandig op zoek naar een stageplaats. De BPV-coördinator van de opleiding kan jou ook helpen bij het zoeken naar een BPV-plaats. De BPV-coördinator zal controleren of de BPV-plaats geschikt is. Je kunt dit ook zelf doen via www.stagemarkt.nl. De BPV kan alleen gevolgd worden bij een erkend leerbedrijf. Klik door voor de contactgegevens van jouw BPV-coördinator.

In de eerste twee onderwijsperiodes bereiden we je voor op de beroepspraktijkvorming.  Wat ga je leren in de praktijk, welke werkprocessen horen bij het kwalificatiedossier Facilitaire Dienstverlening en wat voor beroepshouding hoort daarbij.  Natuurlijk hoort een officiële Praktijkovereenkomst en een examenwerk account daar ook bij.

Aanvullende eisen

Om op stage te mogen zijn de volgende zaken geregeld:

  • De opdracht “wat ga ik leren” ingeleverd
  • Getekende POK (Praktijkovereenkomst)
  • Account examenwerk
     

Sommige BPV-plekken hebben voorwaarden voordat je kunt beginnen. 

Verklaring omtrent gedrag
Steeds meer BPV-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een praktijkorganisatie je niet toelaat zonder een VOG! Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn voor jouw rekening en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG heeft mogelijk gevolgen voor je studievoortgang. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG na de start van de opleiding kan bovendien een reden zijn om de onderwijsovereenkomst te ontbinden. Algemene informatie over de VOG vind je op deze site.

 

Begeleiding tijdens de BPV

Tijdens je BPV word je zowel door school als door iemand uit de praktijk begeleid. Je praktijkopleider is degene die ervoor zorgt dat jij kunt leren op je BPV-plek. De praktijkopleider leidt jou op in de praktijk, in het bedrijf. Deze praktijkopleider is de contactpersoon in het bedrijf voor jou, voor de BPV-coördinator en voor de bezoekdocent. De bezoekdocent begeleidt je tijdens de BPV-periode. Vaak is de bezoekdocent ook jouw studieloopbaanbegeleider. 

 

Problemen tijdens de BPV

Het kan zijn dat tijdens jouw BPV problemen ontstaan. Bespreek dit altijd eerst op de BPV met degene die jou begeleidt. Als je er niet uitkomt neem dan snel contact  op met jouw begeleider vanuit school. Stop nooit zelf met je BPV zonder dat je dit hebt besproken. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Samen met je begeleider wordt er altijd gezocht naar een oplossing.

Indien je ziek bent, neem je altijd eerst contact op met je praktijkopleider. Ook meld je je bij de studentenadministratie ([email protected]).

Inrichting en beoordeling BPV

De inrichting van de beroepspraktijkvorming van deze opleiding kent de volgende systematiek:
Twee aaneengesloten BPV-periodes van in totaal 20 weken. Gedurende deze periode loop je 3 dagen per week stage (in totaal 352 uur).

Beoordeling en meetellen van de BPV
Gedurende de opleiding loop je verschillende onderwijsperiodes stage (BPV). Uiteraard vormen deze periodes een belangrijk onderdeel van de opleiding. Daar leer je immers het echte vak in een realistische omgeving. We kennen binnen de opleiding verschillende BPV-periodes:

Onderwijsperiode 3:

  • Onderwijsperiode 3 is ontwikkelingsgericht; Na deze  periode moeten alle werkprocessen van het basis- en profieldeel gevorderd afgetekend zijn. 


Onderwijsperiode 4: 

  • Onderwijsperiode 4 is kwalificerend; je gaat op voor het praktijkexamen.