Examenplan

Examens zijn verplicht en bepalen of je je diploma behaalt of niet. Examens kunnen op ieder moment in je opleiding plaatsvinden.

Op deze pagina vind je onder meer informatie over de voorwaarden om aan het examen deel te kunnen nemen én het examenplan.

Meer informatie

Voorwaarde voor deelname aan examens

De examens van de kerntaken (de beroepsexamens) vinden plaats in het laatste leerjaar. Uitgangspunt is dat studenten pas aan deze examens deelnemen, als het onderliggend onderwijs is afgerond. Studenten hebben dan een echte kans om deze examens te behalen.

Om deel te nemen aan de examens voor de kerntaken moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Gemiddeld voor de onderdelen Nederlands en Engels tenminste een resultaat van een 5,5.

  • Voor zowel Nederlands als Engels geen lager resultaat dan een 5.

  • Alle onderdelen van Burgerschap zijn voldaan.

  • Een voldoende resultaat voor alle IBO's.

  • Minimaal 9 onderwijsperioden voldoende beoordeling van de beroepshouding.

  • De ontwikkelingsgerichte stage in een internationale leeromgeving is voldoende afgesloten.

Examenplan

In het examenplan lees je op welke manier de verplichte onderdelen van je opleiding geëxamineerd worden. Het examen omvat alle door de Minister van OC&W vastgestelde onderdelen uit het betreffende kwalificatiedossier.

Aan het begin van elk schooljaar worden de periodes waarin de examens worden afgenomen op het SharePoint geplaatst. Voorafgaand aan elk examenonderdeel ontvang je, rekening houdend met de voor dat examen geldende termijn, bericht over de plaats en de periode / het tijdstip van de afname.

Het examenplan van de opleiding vind je hier