Studiehandleiding Leidinggevende L&H Cohort 2021-2022

Beste student,

Welkom bij Albeda Travel & Leisure college! Wij vinden het fijn dat je voor een opleiding hebt gekozen bij een college waar ‘gastvrijheid’ en dienstverlening centraal staan.

Bij ons op school zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

 1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
 2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
 3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Je ontvangt deze studiehandleiding om je inzicht te geven in jouw opleiding. Het is belangrijk om deze studiehandleiding goed te lezen. Er staan belangrijke afspraken in die je als student met Albeda en onze opleiding maakt zodra je bent ingeschreven en de  onderwijsovereenkomst hebt getekend. De studiehandleiding beschrijft wat je tijdens de opleiding leert en welke examens je moet doen om aan het einde van de opleiding te diplomeren. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht.

Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen om jou te begeleiden tijdens je opleiding. Als je vragen hebt kun je altijd bij hem/ haar terecht.

Wij wensen jou een leerzame en plezierige tijd bij jouw opleiding

Met gastvrije groet,

Directie, onderwijsleider en docententeam Albeda Travel & Leisure college, locatie Rosestraat

Deze studiehandleiding is vastgesteld door de directie van Albeda Travel & Leisure college.

Beroep

Beroep

De leidinggevende leisure & hospitality is werkzaam in bedrijven die gericht zijn op recreatie en vrije tijd.  De leidinggevende leisure & hospitality heeft een uitvoerende en leidinggevende rol. Hij werkt zelfstandig en in teamverband. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werkzaamheden en resultaten daarvan. Hij is mede verantwoordelijk voor het bedenken, organiseren, uitvoeren en begeleiden van tal van activiteiten. Hij is medeverantwoordelijk voor de veiligheid van zichzelf, collega’s, omgeving en klanten/gasten. Hij legt verantwoordelijkheid af aan een leidinggevende.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen, krijg je praktijklessen, en zijn er keuzedelen. Ook ga je op stage. Als je doorklikt, lees je meer over uit welke onderdelen jouw opleiding bestaat.

De inhoud van de opleiding (kwalificatie-eisen): 
Lees verder

Hoe hebben wij het onderwijs ingericht? 
Hier beschrijven we onder andere wat voor onderwijs wij jullie willen geven en aan welke voorwaarden dat onderwijs moet voldoen. Wij vinden bijvoorbeeld dat wij jullie onderwijs moeten geven in een realistische praktijkomgeving, in het publieke domein én binnen de school, zodat je theorielessen en praktijklessen op elkaar aansluiten. 

Lees verder


Beroepspraktijkvorming (stage) 
De opleiding die je gaat volgen vindt voor een deel plaats op school en voor een ander deel in de beroepspraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (stage). Deze twee onderdelen vormen één samenhangend geheel. Het uiteindelijke doel is om jou aan het einde van de opleiding op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar te diplomeren. 
Lees verder

 

De locaties: Je volgt de opleiding op de volgende locatie van het Albeda College: Zuster Hennekeplein 80 te Rotterdam.

Sluit

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Voortgangscriteria, toetsen en bindend studieadvies
Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van jouw studieresultaten en jouw beroepshouding.
Lees verder

 

Begeleiding

 • Studieloopbaan
  Je komt verschillende begeleiders tegen tijdens jouw studie. Zo zijn er docenten en studieloopbaanbegeleiders op school maar ook werkbegeleiders en praktijkopleiders die jou begeleiden tijdens jouw stage.
   
 • Extra hulp en zorg
  Het kan natuurlijk voorkomen dat er een aantal dingen niet zo lekker lopen in jouw leven waardoor jouw schoolprestaties worden beïnvloed. Albeda vindt het belangrijk om jou die hulp te geven die jij ndig hebt om jouw diploma te behalen.

  Hieronder lees je hoe de begeleiding is geregeld.  
  Lees verder

 

Sluit

Examinering en diplomering

Examinering en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Voorwaarde voor deelname en examenplan
Lees verder

Rechten en plichten bij examinering
Lees verder

Examenorganisatie
Lees verder

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mailt of belt je ouder/verzorger.

Om je af te melden dien je voor 09:00 uur te bellen naar 010-4430107. De verzuimmedewerker zal jouw melding verwerken in SIS. Tevens kan het zijn dat onze verzuimmedewerker de ziekmelding checkt door een telefonische controle. Wij vragen je zelf na te kijken of de melding correct verwerkt is en indien nodig contact op te nemen met de verzuimmedewerker.

Lees verder

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

 

 

 

Sluit

Praktische zaken

Praktische zaken

Hier vind je informatie over diverse praktische zaken zoals: roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en belangrijke contactgegevens. 

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebonummer:
25646
Niveau:
4
Leerweg
BOL
Duur opleiding
3 jaar