Studiehandleiding Leidinggevende Facilitaire Dienstverlening

Beste student,

Welkom bij Albeda Facilitair & Veiligheidscollege! Wij vinden het fijn dat je voor een opleiding hebt gekozen bij een college waar ‘gastvrijheid’ en dienstverlening centraal staan.

Bij ons op school zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Je ontvangt deze studiehandleiding om je inzicht te geven in jouw opleiding. Het is belangrijk om deze studiehandleiding goed te lezen. Er staan belangrijke afspraken in die je als student met Albeda en onze opleiding maakt zodra je bent ingeschreven en de  onderwijsovereenkomst hebt getekend. De studiehandleiding beschrijft wat je tijdens de opleiding leert en welke examens je moet doen om aan het einde van de opleiding te diplomeren. Ook krijg je informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid en over hoe de opleiding is ingericht.

Aan het begin van je opleiding krijg je een studieloopbaanbegeleider toegewezen om jou te begeleiden tijdens je opleiding. Als je vragen hebt kun je altijd bij hem/ haar terecht.

Wij wensen jou een leerzame en plezierige tijd bij jouw opleiding

Met gastvrije groet,

Directie, onderwijsleider en docententeam Facilitair- en Veiligheidscollege, locatie: Haastrechtsstraat

Deze studiehandleiding is vastgesteld door de directie van Albeda Facilitair- en Veiligheidscollege.

Beroep

Beroep

De facilitair leidinggevende werkt bij zeer diverse bedrijven zoals scholen, ziekenhuizen, zakelijke dienstverleners en overheidsinstellingen. Hij beheert de gebouwen en/of afdelingen, zoals repro, schoonmaak of catering. De Facilitair leidinggevende coördineert een grote diversiteit aan facilitaire werkzaamheden. De facilitair leidinggevende geeft leiding en werkt ook mee als het nodig is. Door de variatie in werkzaamheden, omgeving, externe en interne relaties is de facilitair leidinggevende flexibel. Hij houdt het overzicht van de werkzaamheden en verdeelt deze op basis van prioriteit. De facilitair leidinggevende beheert de budgetten en beoordeelt offertes. Hij rapporteert aan het management en stelt verbeterpunten voor. De facilitair leidinggevende werkt op wisselende tijden, ook in de avond en het weekend.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen, krijg je praktijklessen, en zijn er keuzedelen. Ook ga je op stage. Als je doorklikt, lees je meer over uit welke onderdelen jouw opleiding bestaat.

De inhoud van de opleiding (kwalificatie-eisen): 
Lees verder
 

Hoe hebben wij het onderwijs ingericht? 
Hier beschrijven we onder andere wat voor onderwijs wij jullie willen geven en aan welke voorwaarden dat onderwijs moet voldoen. Wij vinden bijvoorbeeld dat wij jullie onderwijs moeten geven in een realistische praktijkomgeving, in het publieke domein én binnen de school, zodat je theorielessen en praktijklessen op elkaar aansluiten.
Lees verder
 

School en praktijk: 
De opleiding die je gaat volgen vindt voor een deel plaats op school en voor een ander deel in de beroepspraktijk tijdens de beroepspraktijkvorming (stage). Deze twee onderdelen vormen één samenhangend geheel. Het uiteindelijke doel is om jou aan het einde van de opleiding op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar te diplomeren. 


Beroepspraktijkvorming (stage) 
Lees verder


De locaties:
Haastrechtstraat, Rotterdam
 

Sluit

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Studievoortgang, bindend studieadvies en begeleiding

Voortgangscriteria, toetsen en bindend studieadvies
Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van jouw studieresultaten en jouw beroepshouding.
Lees verderBegeleiding:
Studieloopbaan
Je komt verschillende begeleiders tegen tijdens jouw studie. Zo zijn er docenten en studieloopbaanbegeleiders op school maar ook werkbegeleiders en praktijkopleiders die jou begeleiden tijdens jouw stage.

Extra hulp en zorg
Het kan natuurlijk voorkomen dat er een aantal dingen niet zo lekker lopen in jouw leven waardoor jouw schoolprestaties worden beïnvloed. Albeda vindt het belangrijk om jou die hulp te geven die jij ndig hebt om jouw diploma te behalen.

Hieronder lees je hoe de begeleiding is geregeld. 
Lees verder

 

Sluit

Examinering en diplomering

Examinering en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Voorwaarde voor deelname en examenplan
Lees verder


Rechten en plichten bij examinering
Lees verder


Examenorganisatie
Lees verder

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan belt je ouder/verzorger.

Locatie: 
Haastrechtstraat, Rotterdam
Telefoonnummer: 06-46944233
E-mailadres: [email protected]

Lees verder
 

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

 

 

 

Sluit

Praktische zaken

Praktische zaken

Hier vind je informatie over diverse praktische zaken zoals: roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en belangrijke contactgegevens. 

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebonummer:
25608
Niveau:
4
Leerweg
BOL
Duur opleiding
3 jaar
Cohort:
2019 - 2020