Sport- en Bewegen

Sport en Bewegen niveau 3-4 cohort 2022-2023

Welkom bij de opleiding Sport en Bewegen.  

In deze studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over je opleiding, bijvoorbeeld over de vakken die je gaat volgen, stages, examens en vakanties. Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. Wil je checken of je de voor jou belangrijke informatie in deze studiehandleiding goed hebt doorgelezen? Maak dan de quiz Wat weet jij er van?

Je hebt een goede en sportieve keuze gemaakt voor de niveau 3 of 4 opleiding Sport en Bewegen.
Je kan met de opleiding Sport en Bewegen heel veel kanten op. Je leert les- en leiding geven bij sportactiviteiten en voor een groep staan. Hierbij leer je onder andere organiseren, mensen motiveren, mensen begeleiden en samenwerken. Je leert ook heel goed naar jezelf te kijken, waar ben ik goed in en wat moet ik nog leren. Dit zijn vaardigheden en eigenschappen waarmee jij na je opleiding in de hedendaagse samenleving verder komt. Na of vanuit je opleiding op niveau 3 kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4. Na je niveau 4 opleiding kun je doorstromen naar het HBO.

Je hebt voor een dienstverlenend en sportief beroep gekozen. Daarmee kan jij andere mensen helpen om een positieve (vrije) tijdsbesteding, een goede gezondheid en een goed gevoel te krijgen. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar je hebt ook voor je opleiding gekozen, omdat je passie voor dit vak hebt. Of misschien wil je graag heel goed of zelfs de beste in dit beroep worden.

Samen maken we jouw opleiding tot een succes. Wij wensen je veel plezier en succes toe met je opleiding.

Bij ons op school zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Vanwege Covid kunnen er aanvullende maatregelen gelden op de leslocatie, waaronder het houden van 1,5 meter afstand. Hierover word je tijdig geïnformeerd.  

Deze studiehandleiding is vastgesteld door de directie van Albeda Sportcollege op 30 juni 2022.

Beroep

Beroep

Als sport- en bewegingsleider/sport- en bewegingscoördinator werk je graag met mensen. Je stelt je gastvrij, coöperatief en flexibel op, denkt actief mee over het invullen, ontwikkelen en uitvoeren van SB-activiteiten. Je hebt een hulpvaardige, coachende en stimulerende houding naar SB-deelnemers en collega’s. Verber ben je gedreven om een goede prestatie neer te zetten en ben je oplettend en alert. Als sport- en bewegingsleider/sport- en bewegingscoördinator ben je integer, ga je respectvol om met SB-deelnemers en kan je omgaan met diversiteit. Je bewaakt waarden en normen en spreekt anderen aan op ongewenst gedrag om een sociaal veilig en sportief klimaat te borgen. Daarnaast houd je je aan de geldende protocollen en regelgeving. Tenslotte handel je binnen de grenzen van je verantwoordelijkheden en vraag je hulp of verwijs je door bij vraagstukken die je verantwoordelijkheden overstijgen.

Lees meer.

Sluit

Opleiding

Opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen, krijg je praktijklessen, en zijn er keuzedelen. Ook ga je op stage. Als je doorklikt, lees je meer over uit welke onderdelen jouw opleiding bestaat.

Lees meer.

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees meer.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Je komt verschillende begeleiders tegen tijdens je studie. Zo zijn er docenten en studieloopbaanbegeleiders op school maar ook werkbegeleiders of praktijkopleiders die je begeleiden in je stage. Toch kun je ook begeleiding nodig hebben omdat er een aantal dingen niet zo lekker lopen in je leven en die invloed hebben op je schoolprestaties. Albeda vindt het belangrijk om jou die hulp te geven die je helpt om je diploma te halen.

Lees meer.

Sluit

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming (stage)

In de praktijk (stage) leer je veel over je toekomstige beroep. Daar maak je echt kennis met het vak. Stage lopen is een belangrijk en verplicht onderdeel van de opleiding. We noemen dat beroepspraktijkvorming (BPV).

Lees meer.

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees meer.

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten.

Gegevens afmelden bij ziekte of afwezigheid
Het kan gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Je moet dit in de ochtend voor 10.00 uur melden bij de onderwijsadministratie van de opleiding Sport en Bewegen. Als je afwezig bent op een BPV-dag ben je verplicht ook de praktijkopleider van je BPV-bedrijf op de hoogte te stellen. Telefonisch afmelden kan op T 010 206 15 80.

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen een van je ouders of verzorgers je telefonsich afmelden. Afmelden kan ook via de e-mail (via een ouder indien jonger dan 18 jaar) of schriftelijk via een formulier voor afmelden (verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie). Het e-mailadres is [email protected].

Lees meer.

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees meer.

Sluit

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Hier vind je onder meer informatie over boeken en andere leermiddelen, over de kosten van je opleiding en de namen en gegevens van het team Sport en Bewegen.

Lees meer.

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo
23163
Kwalificatiedossier
25415 (Sport en bewegingsleider) / 25411, 25412, 254113 (Sport en bewegingscoördinator)
Niveau
3 en 4
Duur
3 tot 5 jaar
Leerweg
BOL