Toetsen en studievoortgang

Tijdens de opleiding maak je toetsen en opdrachten om te beoordelen of je klaar bent voor je examens. Met de toetsen meten we je studievoortgang. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je jouw studievoortgang.

Meer informatie

Toetsen en opdrachten

Tijdens de opleiding maak je toetsen en opdrachten om te beoordelen of je klaar bent voor het kwalificerend examen. Met deze toetsen en opdrachten meten we de ontwikkeling van je studievoortgang. De resultaten laten zien of je de lesstof begrijpt en/of aankan, en is daarmee een aanwijzing of je de examens goed zal kunnen maken. De resultaten zijn mede bepalend voor jouw studievoortgang en of je naar de volgende fase in jouw opleiding kan. Met het kwalificerend examen sluit je je opleiding af. Meer informatie over de examens die je moet afleggen en de diploma-eisen vind je onder de tegel examens.

Studievoortgang

In ieder schooljaar voer je tenminste twee voortgangsgesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens deze gesprekken bespreken jullie onder andere je studievoortgang, je resultaten en de ontwikkeling in jouw beroepshouding. Van ieder gesprek wordt een verslag gemaakt die je terug kunt vinden in jouw studentenportaal. De inloggegevens hiervoor krijg je bij de start van jouw opleiding.  

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan informeren we je ouders/wettelijk vertegenwoordigers over je studievoortgang. 

Let op: Wanneer je om een bepaalde reden niet wil dat je opleiding (een van) je ouders of wettelijk vertegenwoordigers informeert, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider. 
 

Klik hier voor jouw persoonlijke Eduarte omgeving.

Studievoortgangscriteria

Om door te kunnen met je studie moet je voldoen aan bepaalde studievoortgangscriteria. De studievoortgangscriteria voor jouw opleiding staan hieronder:

Office- en Mananagementsupport duaal en bbl - locatie Haastrechtstraat

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Beroepscampus Middelharnis

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Weena

Office- en Mananagementsupport bol - locatie Europa, Naaldwijk