Herexamens

Drie kansen

Binnen de reguliere opleidingsduur krijg je in principe voor elk examen drie kansen: de eerste kans, de eerste herkansing en de tweede herkansing. Dit geldt ook voor elk van de onderdelen van Nederlands en de vreemde talen.

Herkansen bij een voldoende

Alleen een voldoende bij de 1e kans mag één keer verbeterd worden. Het hoogste resultaat telt. De examenprojecten worden herkanst op werkprocesniveau. Een voldoende bij een werkproces binnen een examenproject kan niet verbeterd worden.

Examen gemist

Als je een examen mist, dan dien je een verzoek in voor een extra kans bij de examencommissie.  De examencommissie besluit dan of je dan nog in aanmerking komt voor een extra kans.