Voortgangscriteria Medewerker marketing en communicatie

Bij de voortgang van je studie kijken we naar je studieresultaten en naar de ontwikkeling van je beroepshouding. Je beroepshouding zegt iets over de manier waarop je je gedraagt als je het beroep uitoefent. Hier hoort ook aanwezig zijn en op tijd komen bij. Samen met je studieloopbaanbegeleider kijk je regelmatig naar je studievoortgang, je tussentijdse of periodieke schoolresultaten en naar de resultaten van je examens.

Meer informatie

DP_YAML_QUOTE[Voortgangscriteria van leerjaar 1 naar leerjaar 2 ]

Een student gaat over – je krijgt een positief bindend studieadvies – indien aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Alle examens uit het examenplan gepland in leerjaar 1 zijn gedaan
  • Je voldoet aan de voorwaarden om op BPV te mogen
  • Je hebt voldoende studiepunten behaald. Raadpleeg de studiepuntenkaart voor de overgangscriteria

Voldoet een student niet aan alle voorwaarden zoals hierboven genoemd, dan wordt een negatief bindend studieadvies gegeven. 

Het minimumaantal studiepunten dat je moet behalen om (met kans tot slagen) aan het examenproject te kunnen deelnemen, vind je terug op de studiepuntenkaart. Je krijgt deze studiepuntenkaart voor 1 oktober.

 

Studiepuntenkaart leerjaar 2 & 3

Ook in het tweede en derde leerjaar van de opleiding werken wij met studiepunten. Je moet een minimum aantal studiepunten hebben behaald om te worden toegelaten tot het examenproject (Regeling voorwaardelijkheden voor examinering Inspectie van het Onderwijs 01-04-2014). Als je onvoldoende studiepunten hebt behaald, is dit een indicatie dat je nog niet beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om aan het project deel te nemen. In dat geval zal studievertraging optreden.

Het examenproject van leerjaar 2 bestaat uit Basiskerntaak 1 en beslaat alle vier de werkprocessen. Indien je (na herexamen) een onvoldoende hebt behaald voor meer dan twee werkprocessen, zal je ook studievertraging op gaan lopen. Je hebt namelijk niet kunnen aantonen dat je de opleiding binnen de in de onderwijsovereenkomst gestelde termijn succesvol kan afronden. Per Kerntaak moeten immers alle werkprocessen met een voldoende beoordeeld zijn.

Het minimumaantal studiepunten dat je moet behalen om (met kans tot slagen) aan het examenproject te kunnen deelnemen, vind je terug op de studiepuntenkaart.