Dansinstructeur cohort 2021-2024

Met schooljaar 2021-2022 gaat het Albeda Danscollege met de opleiding Dansinstructeur alweer het vijfde jaar in. De opleiding heeft de volledige cyclus doorlopen en kan oprecht stellen dat het staat voor aantrekkelijk, hoogwaardig en kwalitatief onderwijs. De opleiding is een samenwerking tussen Dans en Sport & Bewegen, waarbij beide disciplines vertegenwoordigd zijn met docenten, expertise en leslocaties. De eerste lichting dansinstructeurs is op 1 juli 2020 gediplomeerd. Het docententeam is trots op de afgestudeerden en blij dat zij het werkveld van dans en sport gaan verrijken met hun expertise of starten met een vervolg studie. De opleiding heeft zich inmiddels bewezen met succesvolle dansinstructeurs die kiezen voor het werkveld.

Dansen is voor veel mensen een vorm van vrijetijdsbesteding, recreatie en/of een onderdeel van hun gezonde leefstijl. We zijn dan ook trots op de samenwerking met de SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam). De SKVR is de grootste aanbieder in de regio Rotterdam van dansprojecten op locaties in de wijk en kunst-educatieve projecten voor basisscholen en voortgezet onderwijs.

De opleiding Dansinstructeur vraagt in hoge mate betrokkenheid en inzet van jou als student. Het werkveld waarin je terecht komt is veeleisend. Er zijn periodes waarin je soms lange dagen met veel uren moet maken. Activiteiten kunnen soms in het weekend of in vakantieperiodes plaatsvinden. Daar staat tegenover dat je door het volgen van deze opleiding van je passie en talent je beroep kunt maken.

Het docententeam heeft zich tot taak gesteld om uitdagend en inspirerend onderwijs te geven, waarbij vakmanschap centraal staat en waarbij kernwaarden van veiligheid, respect en professionaliteit leidend zijn. Het docententeam heeft als opdracht onze studenten in drie jaar tijd alle kennis, vaardigheden en beroepshouding bij te brengen die nodig zijn om als professionele Dansinstructeur aan het werk te gaan.

Bij Albeda zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Studiehandleiding
De studiehandleiding is een wettelijk document. Je vindt alle informatie over de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), vakanties en het examenprogramma. Gedurende de opleiding kan je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden. Lees hem dus goed! Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels hieronder voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Een leerzame tijd, succes en plezier toegewenst namens het gehele docententeam.

Corrine Leyte
Hoofd Albeda Danscollege

Beroep

Beroep

Wij leiden je op tot professioneel dansinstructeur. Een dansinstructeur verzorgt zelfstandig dansactiviteiten, in de breedste zin van het woord, voor allerlei doelgroepen en in verschillende contexten. Op het gebied van eigen vaardigheid is de dansinstructeur allround opgeleid om een inspirerend voorbeeld te kunnen zijn voor de verschillende doelgroepen en zelf choreografieën te kunnen maken. Een dansinstructeur kan dansevenementen of wedstrijden organiseren.

Lees meer

Sluit

Opleiding

Opleiding

Hier lees je meer over hoe de opleiding is opgebouwd. 

Lees meer

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Hier lees je meer over wat je rechten en plichten zijn.

Lees meer

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Studievoortgang is de vordering van een student op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding om zich te kwalificeren voor het functioneren in een beroep, in het vervolgonderwijs en als burger.

Lees meer

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Examens of summatieve toetsen zijn kwalificerende toetsen. Dat zijn toetsen die onderdeel zijn van het examen en die dus bepalen of je je diploma haalt of niet. Het examen bestaat uit verschillende proeven van bekwaamheid (PvB). Het afleggen van een PvB duurt een langere periode en is dus geen momentopname. Er wordt beoordeeld in verschillende beroepssituaties, op meerdere momenten en door verschillende beoordelaars. De resultaten komen in je examenmap. Dit is een dossier waarin de resultaten van alle kwalificerende examens worden verzameld.

Lees meer

 

Sluit

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding staat tijdens de opleiding centraal. Dit gebeurt niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Op het leerbedrijf en door deel te nemen aan projecten. Dit leren in de praktijk van een bepaald beroep wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV moet wettelijk minimaal 20% van de totale opleiding uitmaken.

De rechten en plichten van de school, het leerbedrijf en jezelf worden vastgelegd in de BPV-overeenkomst. Er staan ook regels en afspraken in over begeleiding en beoordeling. Op de BPV-overeenkomst worden ook eventuele keuzedelen welke in de BPV worden gevolgd, vermeld. De overeenkomst is pas geldig indien de student (ouder), de vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het leerbedrijf hebben getekend.

Lees meer

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Natuurlijk kan het gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen of dat je om andere redenen niet aanwezig kunt zijn bij de les. Afmelden doe je via [email protected], vóór aanvang van de les. Vermeld in de mail:

Je naam
Leeftijd
Klas
Datum afwezigheid
Begintijd en eindtijd afwezigheid
Reden van afwezigheid

Als je afwezig bent op je BPV, ben je verplicht ook je BPV-bedrijf daarvan op de hoogte te stellen én de BPV-coördinator van de opleiding, Renate de Jong, via [email protected].

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch en per e-mail afmelden.

Lees meer

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe de begeleiding op school is geregeld. We vinden het belangrijk dat je tijdig en open communiceert; alleen dan kunnen we je goed begeleiden in je studieloopbaan en eventuele problemen die je daarbij tegenkomt.

Lees meer

Sluit

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Lees meer

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25415
Crebo KD
23163
Niveau
3
Leerweg
bol
Reguliere opleidingsduur
3 jaar
Vastgesteld door
Directie Albeda Danscollege,