Sociaal-maatschappelijk dienstverlener

Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (niveau 4)

 

Het beroep in het kort

De sociaal-maatschappelijk dienstverlener is erop gericht om de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de cliënt te vergroten door te informeren en adviseren over regelingen/procedures of voorzieningen en ondersteuning te bieden. De sociaal-maatschappelijk dienstverlener kan werkzaam zijn in een veelheid aan organisaties zoals gemeenten, centra voor werk en inkomen, arbeidsbemiddeling, organisaties voor algemeen maatschappelijk werk, vluchtelingenwerk, justitiële inrichtingen, organisaties voor maatschappelijke opvang, slachtofferhulp, verslaafdenzorg, bureau sociaal raadslieden, woonorganisaties, verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en ziekenhuizen.