OET-traject

Bij het economisch oriëntatietraject oriënteer je je breed in 20 weken op verschillende economische opleidingen. Hieronder is uitgelegd wat je per week ongeveer kunt verwachten. 

Week 1 – 3  
Gedurende deze eerste weken wordt aandacht besteed aan kennismaking, het ontdekken van drijfveren, talenten en kwaliteiten. Er volgt een eerste kennismaking met de beroepen en opleidingen. Met deze inzichten willen wij je helpen om te komen tot een eerste indruk van de te kiezen richting. Je wordt deze eerste weken intensief begeleid door studieloopbaanbegeleiders/coaches.

Week 4 – 19  
Vanaf week 4 ga je aan de slag met de inhoud van de beroepen en opleidingen. Je hebt in de eerste 3 weken een eerste richting gekozen. Nu ga je specifiek aan de slag met het opdoen van kennis en vaardigheden die horen bij beroepen en/of opleidingen waar jij interesse in hebt. Om de overstap naar leerjaar 2 te maken is het belangrijk dat je de beroeps specifieke vakken van de opleiding volgt die je leuk lijken. Je werkt voor het beroepsgerichte gedeelte zoveel mogelijk met SPL (Stichting Praktijk Leren) aangevuld met praktijk opdrachten. Je krijgt ook algemene vakken zoals: Rekenen, Engels en Nederlands.

E-portfolio
Je werkt verder aan je persoonlijke ontwikkelpunten, deze leg je vast in jouw persoonlijke e-portfolio (website). Het doel is dat je straks kunt aantonen hoe je jezelf hebt ontwikkeld en wat je hebt geleerd zodat je eventueel vrijstelling kunt krijgen en/of eerder je examens kunt doen.  

Projecten
Tijdens verschillende projecten werk je aan de vaardigheden die van belang zijn voor de uitoefening van het beroep. Je volgt zowel simulatieprojecten als projecten in samenwerking met bedrijven. Je volgt verder het keuzedeel digitale vaardigheden gevorderd. Dit keuzedeel mag je meenemen naar je vervolgopleiding en maakt onderdeel uit van je examendossier. We willen je ook de mogelijkheid geven om erkende certificaten te halen.

Week 20 
In de laatste week vindt een gesprek plaats met de studieloopbaanbegeleider/coach waarin je aangeeft voor welke vervolgstudiekeuze jij hebt gekozen. In overleg met de nieuwe opleiding wordt op basis van het persoonlijke portfolio en de studievoortgangscriteria bepaald in welk leerjaar je kan kan instromen en welke vrijstellingen je mogelijk kunt krijgen. Dit wordt vervolgens vastgelegd doormiddel van een bindend studie advies.