Het acuut zieke kind op de Spoedeisendehulp en/of Kinderafdeling

Ben je een verpleegkundige die binnen de beroepsuitoefening in staat moet zijn acute zorg te verlenen aan ernstig zieke kinderen? Dan is deze scholing voor jou bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  • methodische opvang van een kind (ABCD)
  • het respiratoir insufficiënte kind
  • het circulatoir insufficiënte kind
  • reanimatie protocollen; PBLS, PALS
  • traumatologie
  • verdrinking en onderkoeling
  • acute intubatie en bewaking beademde kind
  • toets
  • assessments
Sluit

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht in de zorg rondom het acuut zieke kind met acute ernstige, levensbedreigende ziektebeelden.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

SEH-verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen

Sluit

Praktische info

Praktische info

Sluit

Lesdata

Lesdata

De lesdata worden in overleg met de opdrachtgever ingepland. 

Sluit

Certificering

Certificering

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN. Na deelname aan de scholing en het met goed gevolg afleggen van een assessment en het behalen van een voldoende voor de theorietoets wordt er een certificaat uitgereikt.

Sluit

Aanmelden

Duur
5 dagdelen
Kosten
Volgens offerte
Startmoment(en)
februari 2021