Coachen van werkgedrag

De aanleiding voor een resultaatgerichte coaching kan zijn: de uitwerking van een ingezette beleidsrichting naar klantgerichtheid, bejegening en een professionele beroepshouding. Of een kanteling in de organisatie, een cultuuromslag en de vraag: wat betekent dat voor onze medewerkers, welke competenties zijn nodig om daarmee te starten, hoe ondersteun ik hen in die rol, welke stappen zijn nodig om dit te laten beklijven, hoe zorg ik voor de juiste transfer naar de werkvloer, mijn medewerkers?

Inhoud

Inhoud

Drie van onze klanten in de regio Rijnmond en in de regio Den Haag vroegen ons mee te denken over het coachen van werkgedrag en namen ons advies over. Een coachingstraject voor de medewerkers en de managers was de eerste stap in de bewustwording; een kort trainingstraject daaraan gekoppeld was de tweede stap om de gewenste vaardigheden aan te scherpen.
Deze resultaatgerichte coaching bleek voor de organisatie een uitstekende leidraad en handvat voor sturing. Ook bleek het voor alle medewerkers de opmaat voor de bewustwording van hun handelen, attitude, communicatie en bejegening ten aanzien van elkaar en van de bewoners.

In het implementatie- en natraject vindt individuele en/of groepscoaching plaats.

Doel

Doel

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor zorgmedewerkers, leidinggevenden, medewerkers civiele dienst.

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt u aangeboden als incompanytraining.
U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata van deze training worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland. 
Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze training ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Aanmelden

Duur
In overleg
Kosten
Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .