De zorgvrager met een orthopedische en/of reumatologische aandoening

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten met een orthopedische of reumatologische aandoening? Dan is deze bijscholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen

 • orthopedie van de rug en heup

 • orthopedie van de knie en schouder

 • pré- en postpostoperatieve zorg

 • postoperatieve delirantie

 • infectiepreventie en ziekenhuishygiëne

 • reumatologie en reumaconsulent

 • juridische aspecten

 • revalidatie

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een interne aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen, die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een orthopedische en/of reumatologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2020
05-03, 12-03, 19-03, 26-03, 02-04, 09-04, 16-04-2020

Lestijd
19.00 – 22.00 uur

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
7 dagdelen
Kosten
€ 790 (prijspeil 2020)