De neurologische zorgvrager

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan zorgvragers met een neurologische aandoening? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die tijdens de scholing Neurologie worden behandeld:

 • anatomie en fysiologie van de hersenen en ruggenmerg
 • acute en chronische ziektebeelden
 • neuro-oncologische aandoeningen
 • neuro-vasculaire aandoeningen
 • afasie en logopedie
 • neuropsychologische gevolgen bij niet aangeboren hersenletsel
 • verpleegkundige anamnese en diagnostiek

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een neurologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een neurologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een take home toets.

Lesdata

Lesdata

Najaar 2019
(dinsdag) 01-10, 08-10, 15-10, 29-10, 05-11, 12-11, 19-11, 26-11-2019

Voor-/Najaar 2020
Lesdata volgen later

Lestijd
19.00 – 22.00 uur

 

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij actieve deelname aan de lessen en een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
8 dagdelen van 3 uur
Kosten
€ 790 (prijspeil 2020)