De cardiologische zorgvrager

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan zorgvragers met een cardiologische aandoening? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

 • anatomie en fysiologie van het hart
 • hartritme- en geleidingsstoornissen
 • het normale 12 afleidingen ECG en infarctherkenning
 • onderzoeken
 • acuut coronair syndroom
 • farmacologie
 • hartfalen
 • pacemakers

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de zorgvrager met een cardiologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een cardiologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

De cardiologie scholing bestaat uit 12 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Lesdata

Lesdata

Najaar 2019
(donderdag) 19-09, 26-09, 03-10, 10-10, 17-10, 31-10, 07-11, 14-11, 21-11, 28-11, 05-12, 12-12-2019

Voorjaar 2020
De lesdata volgen later.

Lestijd
19.00 – 22.00 uur

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
12 dagdelen van 3 uur
Kosten
€1176 (prijspeil juni 2019)