Verdrinking en near drowning - de eerste opvang

Met de scholing Verdrinking en Near Drowning kunt u zich als medewerker van de spoedeisende hulp specialiseren in de eerste opvang en verdere behandeling van patiënten die (bijna) verdronken zijn. Deze scholing is geschikt voor verpleegkundigen die te maken krijgen met slachtoffers van verdrinking. U leert de gevolgen voor het lichaam en welke verpleegkundige handelingen u moet toepassen.

Inhoud

Inhoud

  • immersie
  • submersie
  • barotrauma’s
  • compensatiemechanismen van het lichaam
  • verpleegkundige interventies

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent het verdrinkingsmechanisme en bijna verdrinking.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen met een verpleegkundige vervolgopleiding (IC, CC, SEH).

Praktische info

Praktische info

Deze scholing kunt u aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intake gesprek aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

De lesdata worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland. 

Certificering

Certificering

De deelnemers aan deze scholing ontvangen na afloop een bewijs van deelname.

Aanmelden

Duur
1 dagdeel
Kosten
Volgens offerte.

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .