Hartritme beoordeling

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten met monitorbewaking? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  • opbouw van het hart in relatie met de circulatie
  • de prikkelgeleiding van het hart
  • ritmestoornissen vanuit het atrium, AV junction en de ventrikels
  • geleidingsstoornissen.

Doel

Doel

Beoordeling en herkenning van de belangrijkste hartritme/geleidingsstoornissen en de relatie met de hemodynamiek.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening te maken hebben met monitorbewaking.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2020
data nog niet bekend

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
5 dagdelen
Kosten
nog niet bekend