Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg

Wil jij afwisselend en verantwoordelijk werk in de zorg? Communicatie, zorgzaamheid en aandacht zijn belangrijke ingrediënten als je in de gezondheidszorg gaat werken. Wil je twee diploma’s in drie jaar halen en ben je ambitieus en flexibel? Dan is de combinatieopleiding Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg echt iets voor jou.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

De combinatieopleiding Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg volg je in de beroepsopleidende leerweg (bol). Hierbij kom je tijdens de opleiding naar school om lessen te volgen die jou voorbereiden op de beroepspraktijk. Daarnaast ga je stage lopen bij een erkend leerbedrijf om je vaardigheden toe te passen.

Op school
Tijdens de opleiding krijg je lessen op school waarin je vaardigheden leert die je nodig hebt als verzorgende-IG (VIG). Je leert mensen te ondersteunen bij hun persoonlijke verzorging. Daarnaast krijg je de vakken Nederlands en rekenen, en het vak loopbaan & burgerschap.

Verder leer je omgaan met cliënten en luisteren naar hun wensen en behoeften. Dan kun je je verzorging en ondersteuning zo goed mogelijk afstemmen op wat zij nodig hebben. Mensen blijven tegenwoordig steeds langer thuis en juist minder lang in het ziekenhuis. Jouw werk als verzorgende-IG (VIG) wordt daarom steeds belangrijker. Mensen willen graag zelf de regie houden en jij helpt ze bij de dingen die ze (nog) zelf kunnen.

Gedurende de opleiding leer je hoe je wonden het best verzorgt en hoe je met medicatie omgaat. Ook krijg je uitleg over hoe je mensen kunt helpen en begeleiden bij activiteiten.

Combinatie
Deze opleiding is een bijzondere combinatie van twee opleidingen die elkaar uitstekend aanvullen. Het is een praktische opleiding waarbij je als VIG/MZ veel kansen en mogelijkheden hebt op de arbeidsmarkt.

Twee varianten
De opleiding VIG/MZ heeft twee varianten:

 • VIG met de richting gehandicaptenzorg: begeleider gehandicaptenzorg (profiel 1)
 • VIG met de richting verzorging, verpleging en thuiszorg: begeleider specifieke doelgroepen (profiel 2)

Wat kan ik hiermee worden?

Wat kan ik hiermee worden?

In de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg is het belangrijk dat mensen zelf de controle houden en zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Jij gaat de cliënten daar zo goed mogelijk bij helpen. Tijdens de opleiding leer je de vaardigheden om te kunnen omgaan met mensen die verzorging nodig hebben. Veel zorginstellingen gaan over op kleinschalige zorg, dus jouw werk is erg belangrijk.

Als verzorgende individuele gezondheidszorg & maatschappelijke zorg (VIG/MZ) kun je op verschillende plekken gaan werken. Na de opleiding kun je in de thuiszorg werken, maar ook in een zorginstelling, zoals een zorgcentrum, een verpleeghuis of een woonvorm voor verstandelijk gehandicapten. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag als begeleider van een woongroep of als assistent activiteitenbegeleider in welzijnsinstellingen. Als VIG/MZ werk je met verschillende mensen zoals ouderen, lichamelijk of verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een vakopleiding (niveau 3) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Welke vaardigheden moet je hebben?

Welke vaardigheden moet je hebben?

Bij de opleiding Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg is zorgzaamheid de basis van je werk. Het is van belang dat je goed naar mensen luistert en graag samenwerkt. Je bent betrouwbaar en geduldig, want je werkt soms met kwetsbare mensen. Zij moeten op je kunnen bouwen. Ook passie voor verzorging, welzijn en ambitie zijn nodig om aan de slag te kunnen als verzorgende-IG (VIG). Verder heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Na de opleiding zul je in de beroepspraktijk met veel verschillende mensen samenwerken, dus goede sociale vaardigheden zijn onmisbaar. Je zorgt voor een prettige leefomgeving en je biedt mensen lichamelijke ondersteuning en begeleiding. Goed luisteren, inspelen op de behoeften van mensen en ze met respect behandelen is erg belangrijk. Bovendien ben je stressbestendig en flexibel. Je werkt als professional in de zorgsector. Je vindt het niet erg om afwisselende werktijden te hebben en in het weekend, ’s avonds of ’s nachts te werken.

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het cursusjaar 2020/2021.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het cursusjaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 1202,-.

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 325 euro voor boeken en licenties.
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 885 euro.

Vrijwillige kosten
Om deel te kunnen nemen aan excursies en de aanschaf van een speld betaal je ongeveer 50 euro.

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 15 euro tot 40 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

 

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 mei aan;
  (de uiterste aanmelddatum van 1 april voor mbo-opleidingen is vanwege de coronamaatregelen verlengd naar 1 mei).
 • je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 mei aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

De intake-activiteit waaraan je moet deelnemen om recht te behouden op toelating is de kennismakingsactiviteit. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging.

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je gaat in verschillende periodes stage lopen. Dat doe je in meerdere instellingen om het werk in de vingers te krijgen. Denk aan de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Zo leer je alle typen werkplekken kennen.

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Met een afgeronde combinatieopleiding Verzorgende-IG (VIG) & maatschappelijke zorg (bol) kun je doorstromen naar Mbo-verpleegkundige niveau 4 of één van de opleidingen van maatschappelijke zorg.

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Als je net even iets anders zoekt, zijn de opleidingen Verzorgende-IG (VIG) of Begeleider specifieke doelgroepen niveau 3 misschien iets voor jou.

Aanmelden

Crebo
23187
Niveau
3
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
augustus 2021