Zoë van Dijck: Ik mocht vanaf dag één echt meedoen

In september 2020 start de driejarige opleiding praktijkgestuurd leren Verzorgende-IG bij Laurens Stadzicht. Studenten krijgen er les aan de hand van wat ze in de praktijk tegenkomen. ‘Ik ben echt een doener, dus dat past goed bij mij’, aldus eerstejaars studente Zoë van Dijck.

Afgelopen november is de eerste groep studenten in de praktijk gestart met de opleiding praktijkgestuurd leren Verzorgende-IG (niveau 3). In drie jaar tijd leren zij alle facetten van de ouderenzorg kennen bij Laurens. Astrid Degeling, praktijkopleider van de Laurens HR Academie: ‘Voor de studenten is er een studentenreis gemaakt waarin zij stage lopen in de verschillende domeinen van de zorg, zoals psycho-geriatrie (dementiezorg), kortdurende zorg en thuiszorg.’

Vrijheid
De zeventienjarige studente Zoë van Dijck is een van de studenten die aan de opleiding begon. ‘De schoolbanken zijn niet echt iets voor mij, ik ben meer een doener. Daarnaast vind ik het belangrijk veel vrijheid te hebben, ik wil nu bijvoorbeeld nog niet in de vakanties en weekenden werken, zoals bij een bbl-opleiding van je wordt verwacht. Het leuke is ook dat ik vanaf dag één verzorgende taken mocht uitvoeren. Ik had eigenlijk verwacht dat ik in het begin alleen mocht meekijken en mocht praten met bewoners.’

Praktijk centraal
‘Je leert vooral van doen’, verklaart Astrid. ‘Het verschil met het reguliere onderwijs is dan ook dat niet de lessen, maar de praktijk leidend is. Willen studenten meer leren over bijvoorbeeld mondzorg, omdat ze daar op dat moment (leer)vragen over hebben? Dan behandelen we dát in de lessen.’ Van studenten vraagt deze manier van leren wel wat lef, benadrukt ze. ‘Je moet een doener en durver zijn. Vanaf dag één wordt er een juiste beroepshouding van je verwacht. Je moet op tijd komen, je aan afspraken houden en je in de pauzes rustig gedragen, ook al is dat je eigen tijd. Daar staat tegenover dat je na deze opleiding beter bent voorbereid op een baan. Van de opleiding praktijkgestuurd leren voor verpleegkundigen weten we al dat de opgedane kennis door deze manier van leren beter blijft hangen. Bovendien hebben de studenten straks al in alle domeinen van de ouderenzorg gewerkt. Dat in combinatie met de vraag naar verzorgende, zorgt ervoor dat hun baangarantie, zoals het er nu uitziet, 100 procent is.’

Jong en enthousiast
Voor de medewerkers van Laurens Stadzicht was het wel even wennen om zo’n grote groep enthousiaste studenten te ontvangen, vervolgt Astrid. ‘De studenten zijn best jong, tussen de 16 en 24 jaar, en de manier van opleiden waarbij de praktijk centraal staat is voor de werkbegeleiders nieuw. Zij leren dus niet alleen veel aan de studenten, maar leren ook veel van hen.’ En de ouderen? Zoë: ‘Ze vinden het echt leuk dat wij er zijn, dat merk je aan alles.’