Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 wordt de wet BOPZ vervangen door de nieuwe wet Zorg en Dwang . De wet zorgt ervoor dat de rechten van de cliënt beschermd worden als vrijwillige zorg niet (meer) voldoet.
In de training gaan we in op de gevolgen van deze wet voor de professional op de werkvloer.

Inhoud

Inhoud

Wat is ‘onvrijwillige zorg’ waar de nieuwe Wet Zorg en Dwang over spreekt? Mag de deur op slot of niet? Is de rolstoel op de rem zetten onvrijwillige zorg of niet? Met dit soort vragen worstelt de werknemer in de zorg. Hoe maak je gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende middelen?  Hoe hanteer je het stappenplan uit de wet?
Goede zorg en de regels lijken nogal eens te botsen in de dagelijkse praktijk. En wat zijn eigenlijk de regels en wat is goede zorg?

De beroepspraktijk is uitgangspunt voor de inhoud van de training. Met behulp van actieve werkvormen krijgt de deelnemer inzicht in eigen handelen en kan dat op basis van verkregen kennis zo nodig bijstellen.

Doel

Doel

De deelnemer kan tot een zorgvuldige besluitvorming komen ten aanzien van onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of verstandelijke beperking. Hierbij gebruikmakend van de Wet zorg en dwang.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Deze training is geschikt voor zorgmedewerkers in de ouderenzorg of in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Praktische info

Praktische info

De training duurt 1 dagdeel, voorafgegaan door een interactieve reader die thuis bestudeerd wordt.
De training kan uitgebreid worden met een dagdeel waarin nader ingegaan wordt op ethische dilemma’s die voortkomen uit onvrijwillige zorg.
De beroepspraktijk is uitgangspunt voor de inhoud van de training. Met behulp van actieve werkvormen krijgt de deelnemer inzicht in eigen handelen en kan dat op basis van verkregen kennis zonodig bijstellen.

Lesdata

Lesdata

De lesdatum van de training wordt in overleg met u als opdrachtgever ingepland.

Op aanvraag kan de training in de ochtend, middag of avond plaatsvinden.

Certificering

Certificering

Een bewijs van deelname wordt uitgereikt als de gehele training is gevolgd.

Aanmelden

Duur
1 dagdeel
Kosten
Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .