Passiviteit van het Dagelijks Leven ® (PDL)

Werkt u met patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid? En bent u benieuwd naar de aanpak volgens de Passiviteit Dagelijks Leven-methode? Volg dan de training PDL, die Albeda geeft onder auspiciën van de Stichting PDL. In tien modules leert u stap voor stap wat de PDL methode inhoudt.

Inhoud

Inhoud

De training PDL is ontwikkeld onder auspiciën van de Stichting PDL. Albeda is door deze stichting geaccrediteerd om de training te verzorgen.

De volgende vaardigheden worden getraind:

  • specifieke zorgvaardigheden in geval van spanning bij de cliënt;
  • een respectvolle bejegening van de cliënt;
  • het reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt;
  • het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur;
  • het voorkomen van verkrampte ledematen en doorliggen;
  • een multidisciplinaire aanpak van de passiviteitsproblematiek.

De training duurt tien dagdelen (vijf dagen) en is verdeeld in modules.

Ieder dagdeel wordt er één module behandeld. Deze modules zijn:

1. inleiding;
2. liggen en zitten;
3. liggen en zitten (2e deel);
4. eten geven;
5. gewassen worden;
6. gekleed worden;
7. verschoond worden;
8. transferprincipes;
9. transferbeleid;
10. praktijksituaties/verbeterplannen opstellen.

Doel

Doel

Passiviteit van het Dagelijks Leven is een gespecialiseerde zorgmethode voor cliënten met een grote tot volledige zorgafhankelijkheid, ontstaan door lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Het streven van PDL-zorg is het verpleegbaar en verzorgbaar houden van de cliënten door de begeleiding, verzorging en/of verpleging af te stemmen op dat wat de cliënt niet meer kan. De PDL-methode is van toepassing voor alle cliënten met ernstige (deel)passiviteiten die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.

Na het volgen van deze training bent u in staat om cliënten volgens de PDL-methodiek te verzorgen. U kunt alle handelingen die bij deze methode horen adequaat uitvoeren en weet hoe u gebruik moet maken van de beschikbare middelen en voorzieningen. U heeft inzicht in mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de situatie van de patiënt te verbeteren en u weet die ook toe te passen of in gang te zetten.

Als u in het bezit bent van het certificaat van deze training, dat uitgereikt wordt door de Stichting PDL, kunt u ingezet worden op afdelingen van ziekenhuizen, verzorgingshuizen of andere instellingen waar met deze methode wordt gewerkt.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici (voedingsassistenten en diëtistes kunnen specifieke modules bijwonen van de training).

Praktische info

Praktische info

Deze training is ook als incompany training beschikbaar. U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2019
donderdag 28 maart
donderdag 11 april
dinsdag 7 mei
maandag 27 mei
donderdag 13 juni

Najaar 2019
donderdag 10 oktober
donderdag 31 oktober
donderdag 14 november
donderdag 28 november
donderdag 12 december

Certificering

Certificering

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van de Stichting PDL.

Aanmelden

Duur
10 dagdelen à 3 uur (5 hele dagen)
Kosten
€ 974 (prijspeil 2019)