Palliatieve Zorg

Wilt u een belangrijke en waardevolle rol spelen in de laatste levensfase van palliatieve patiënten en bent u al in het bezit van het diploma Verzorgende op niveau 3? Schrijft u zich dan in voor de opleiding voor verzorgenden in de Palliatieve Zorg.

Inhoud

Inhoud

De opleiding Palliatieve Zorg bestaat uit vijf onderdelen:

  • Palliatieve zorg, met onderwerpen als: veel voorkomende ziektebeelden, symptomen en symptoombestrijding, farmacologie, complementaire zorg, zorg in de stervensfase en palliatieve sedatie.
  • Communicatie, rouwverwerking en samenwerking. Complexe en emotioneel zware gesprekken worden door middel van praktijksimulaties geoefend. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een acteur of actrice. De simulaties zijn gebaseerd op reële situaties uit de praktijk van de zorg voor terminale patiënten. Naast aandacht voor communicatie en gespreksvoering komen ook rouw en rouwverwerking aan bod. Tot slot wordt ingegaan op de psychologische aspecten van cliënten tijdens de palliatieve fase.
  • Professionalisering en zorgvernieuwing. Dit thema biedt je handvatten om veranderingen, verbeteringen of ontwikkelingen vorm te geven middels een plan van aanpak. We noemen dat plan de verbetercirkel. U gaat alle opgedane kennis en ervaring in de opleiding tot VPZ gebruiken om een plan van aanpak te schrijven en uit te voeren. In dit plan zit uw toekomstvisie voor de afdeling/werkeenheid of het onderdeel van de organisatie waar u werkzaam bent.
  • Intervisie. Hieraan worden twee dagdelen besteed. U bespreekt thema’s en situaties met uw collega-studenten.
  • Externe stage. U loopt één dag stage met een verzorgende in de palliatieve zorg.

Doel

Doel

De opleiding Palliatieve Zorg is bedoeld om verzorgenden vanaf niveau 3 kennis en inzicht te geven op het gebied van de zorg voor terminale patiënten. Bij palliatieve zorg zijn er vaak geen pasklare oplossingen. Veel problemen zijn niet voorspelbaar en standaardbehandelingen en protocollen kunnen niet altijd toegepast worden.

De verzorgende in de palliatieve zorg maakt constant de afweging tussen de persoonlijke wensen, keuzes en behoeften van de cliënt met de nog aanwezige behandelmogelijkheden. Dit is een voortdurend en steeds veranderend proces van anticiperen en afwegen, waarin de aandacht voor kwaliteit van leven en sterven een centrale rol speelt.

Tijdens de opleiding Palliatieve Zorg leert u hoe u de beschikbare informatie over palliatieve cliënten in het multidisciplinaire overleg aan de orde kunt stellen. Daarnaast evalueert en stemt u als verzorgende in de palliatieve zorg de verleende en benodigde zorg en begeleiding af met de cliënt, zijn naasten, collega’s en andere disciplines. Met als input de informatie over de cliënt leert u een zorgleefplan te maken, waarbij u de beschikbare informatie verzamelt, selecteert en interpreteert.

 

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Diploma Verzorgende niveau 3.

Praktische info

Praktische info

De opleiding duurt 9 maanden (15 lesdagen, inclusief intervisie en een externe stagedag).

Wij kunnen deze opleiding ook incompany aanbieden. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Lesdata

Lesdata

Eerst volgende startdatum: 12 september 2019

Certificering

Certificering

De opleiding voor verzorgenden in de Palliatieve Zorg is ontwikkeld in samenwerking met het Erasmus MC.

De opleiding voor verzorgenden in de Palliatieve Zorg is geacrrediteerd door de V&VN.
Na het succesvol afronden ontvangt u een diploma.

Aanmelden

Duur
9 maanden (15 lesdagen, inclusief intervisie en een externe stagedag).
Kosten
€ 2050,-