Eerst Verantwoordelijke Verzorgende - in de thuiszorg

De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) extramuraal is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in de thuiszorg. De EVV-er is verantwoordelijk voor het optimaal ondersteunen van de cliënt bij het realiseren van zijn kwaliteit van leven. Daarnaast coördineert de EVV-er de (multi)disciplinaire zorg en draagt zorg voor de continuïteit van de zorg in overleg met de cliënt en de mantelzorger. De EVV-er is beroepsbeoefenaar, regisseur, ontwerper, onderhandelaar en coach.

 

Inhoud

Inhoud

  • methodisch werken met een individueel zorgleefplan van (toegewezen) bewoners
  • vraaggerichte zorg
  • zorg coördinatie en continuïteit van zorg
  • multidisciplinair overleg
  • communicatie, samenwerken, onderhandelen
  • voorlichting geven
  • ondersteunen van het cliëntsysteem, mantelzorgers en vrijwilligers
  • begeleiden en coachen van mantelzorgers
  • maken en deels uitvoeren van een plan van aanpak in de thuiszorg, waarin de EVV-er een bijdrage levert aan verdere professionalisering van de beroepsgroep

Doel

Doel

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Diploma Verzorgende niveau 3.

Deze opleiding is geschikt voor verzorgenden in de thuiszorg.

Praktische info

Praktische info

De opleiding wordt modulair opgebouwd en omvat theoretische en praktijkopdrachten. De uitvoering hiervan vindt plaats in de praktijksituatie, op school en thuis. Tijdens de lessen wordt gebruikgemaakt van boeken, digitaal lesmateriaal en de inzet van een acteur. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van het plan van aanpak.

De opleiding omvat 15 lesdagen, verdeeld over 10 maanden.

Wij bieden deze opleiding incompany aan. Neem voor meer informatie contact met ons op!

Lesdata

Lesdata

De lesdagen worden in overleg met de opdrachtgever gepland. De training kan in de ochtend, middag en/of avond aangeboden worden.

Open inschrijving EVV opleiding (voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen):
https://www.albeda.nl/voor-verzorgenden/eerst-verantwoordelijke-verzorgende

Certificering

Certificering

De EVV opleiding is erkend door Calibris. Na afloop ontvang u een landelijk erkend diploma.

Aanmelden

Duur
De opleiding omvat 15 lesdagen, verdeeld over 10 maanden
Kosten
volgens offerte