Verpleegtechnische vaardigheden - Carrouseltraining

Bent u verpleegkundige of een verzorgende-IG en heeft u al een hele tijd bepaalde verpleegtechnische vaardigheden niet meer uitgevoerd in de praktijk? Dan is het tijd voor een opfriscursus!

Inhoud

Inhoud

Cluster A: Injecteren en wondzorg 
- klaarmaken van een injectie met medicatie
- inbrengen van insuflon
- toedienen van medicijnen per subcutane en intramusculaire injectie
- toedienen van insuline m.b.v. insulinepen
- het verzorgen van een rode gele zwarte wonden
- hanteren van verschillend verbandmateriaal

Cluster B: Katheteriseren en urostoma 
- inbrengen en verwijderen van een verblijfskatheter bij de man/vrouw
- het verzorgen en/of verwisselen van een suprapubisch katheter
- blaasspoelen met urotainer
- verzorgen van de urostoma

Cluster C: Enterale voeding en stomazorg
- het inbrengen en verwijderen van een maagkatheter
- toedienen van sondevoeding d.m.v. een voedingspomp en bolus  
- verzorgen van en/of toedienen van voeding via de PEG-katheter
- verzorgen van een stoma
- het hanteren van verschillend stoma materialen

Doel

Doel

Het aanleren en toetsen van verschillende verpleegtechnische vaardigheden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verzorgenden IG en/of Verpleegkundigen (Maximaal 12 deelnemers)

Praktische info

Praktische info

Reader en Toetsing
De deelnemer ontvangt ter voorbereiding op de training een digitale reader/(Vilans-) protocollen.
Binnen elk dagdeel worden de vaardigheden geoefend en selectief afgetoetst.
De theorietoets: Casuïstiek waarbij dagdeel 1 en 2 gezamenlijk worden getoetst. Deze toets wordt uitgedeeld aan het einde van het 2e dagdeel en op dagdeel 3 ingeleverd bij de trainer.
Op dagdeel 3 wordt er tevens een multiple choice toets afgenomen.

De training zal starten indien er minimaal 8 deelnemers per cluster of per volledige training zijn aangemeld

Deze training kunt u ook aanvragen als incompany training. U kunt hiervoor een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

Cluster A: Injecteren en wondzorg                 19 november 2019 

Cluster B: Katheteriseren en urostoma          2 december 2019         

Cluster C: Enterale voeding en stomazorg    9 december 2019

Lestijd
13.00 – 16.00 uur

Certificering

Certificering

Elk cluster wordt met een theorietoets en vaardigheidstoets afgesloten. Indien deze beiden met een voldoende zijn afgerond, wordt een certificaat uitgereikt.

Aanmelden

Duur
3 dagdelen
Kosten
Volledige training € 346,- Per cluster € 124,- (prijspeil 2019)