Samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven

Handhavers maken de wereld een stukje beter!

"Als ik later groot ben, ga ik bij de politie werken." Rocky Emmen wist het al op de basisschool. Maar het liep een beetje anders. "Nooit gedacht dat ik mijn werk als Handhaver zó leuk zou vinden," glundert Rocky, 23 jaar en afgestudeerd bij de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) op niveau 3.

Gouden tip

Toen Rocky eenmaal klaar was voor de politieacademie op zijn zeventiende bleek hij nog te jong. "Dus ben ik destijds gestart bij de opleiding Beveiliging bij Albeda en heb mijn diploma gehaald, maar ik wilde meer verantwoordelijkheid. Ondertussen leek het me bij de politie toch minder leuk, omdat ik ontdekte dat je ook veel administratief werk moet doen. Mijn docent Cees Kapteijn gaf me de gouden tip: de opleiding HTV. Nu ben ik vooral buiten op straat actief in de gemeente Capelle aan den IJssel; ik ben verantwoordelijk voor een aantal wijken. Ik ben hét aanspreekpunt voor ondernemers en inwoners waar het gaat om leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Ik wil graag doorgroeien naar een leidinggevende functie. Ik volg de hbo-opleiding integrale veiligheidskunde, zodat ik mijn kansen in de toekomst vergroot," vertelt Rocky enthousiast.

Rocky: "De opleiding tot Handhaver was dé gouden tip voor mij!"

 

Win-win situatie

Cees Kapteijn, duizendpoot bij de opleiding HTV, zet zich dagelijks vol vuur in voor alle studenten. "De kennis en ervaring die ik in dertig jaar heb opgedaan als beveiliger, vrijwilliger bij de politie en als docent bij de opleiding beveiliging en HTV, geef ik graag door aan onze studenten. Met deze opleiding spelen we in op de vraag van jongeren en de ontwikkelingen om ons heen. Gemeentes zoeken de laatste jaren naar meer menskracht in hun wijken, omdat de politie steeds meer opereert onder landelijke aansturing. Er is behoefte aan een soort nieuwe 'gemeentepolitie'. Steeds meer jongeren willen een bijdrage leveren aan een veilige en plezierige leefomgeving. Ik houd van doorpakken en oplossen, daadkracht tonen. Dus realiseren we een win-win situatie door nauwe samenwerking met de gemeente: onze studenten versterken het werkveld in de wijken. De talenten worden meteen zichtbaar en dat wordt beloond met een vaste baan zoals bij Rocky, fantastisch toch?", roept Cees enthousiast uit.

Cees:   "Onze studenten versterken de gemeentes."


Wetgeving is niet saai

Ook de 25-jarige Delano Samseij, schoolmaatje van Rocky zowel bij Albeda als bij het hbo, werd beloond met een vaste baan. "Tijdens mijn stage in Capelle heb ik veel geleerd en ik ben blij dat ik er nu mag werken. Ik vind het leuk met mensen om te gaan en als gastheer namens de gemeente te functioneren. Handhaving houdt zoveel in: we doen horecacontroles, sluiten drugspanden, handhaven parkeerregels en mogen mensen aanhouden als de wet wordt overtreden. Ik dacht altijd dat wetgeving saai was, maar in de praktijk leer je dat het juist interessant is. Tijdens de opleiding krijg je ook gesprekstechnieken en agressietraining; daar heb ik nu nog profijt van. Het contact met diverse doelgroepen in een wijk en met alle partners, zoals de politie en de stadsmarinier, een woongebied veilig houden, vind ik het allerleukste aan dit vak. Ik ben blij dat Albeda en de gemeente me deze kans hebben geboden. Dat ik vervolgens ook de kans heb gegrepen, is volgens mij daadkracht," glimlacht Delano.

Delano: "Kansen grijpen is volgens mij daadkracht."


Daadkracht

Raymond IJsselstijn, coördinator van het team Handhaving in de gemeente Zuidplas en tot voor kort verantwoordelijk voor het team Handhaving in Capelle aan den IJssel: "Samenwerking met goede opleiders, waaronder Albeda, is essentieel. Wij bieden studenten graag een goede leerervaring in dit boeiende vak door bijvoorbeeld stages aan te bieden en bij evenementen extra inzet van studenten te realiseren. Ik vind het belangrijk dat mijn teamleden gemotiveerd zijn en goede communicatieve vaardigheden bezitten. Je moet in staat zijn op straat fatsoenlijk, servicegericht en met respect je medemensen te benaderen. Je bent immers het visitekaartje van de gemeente. Maar je moet ook kunnen doorpakken als het moet en een goed proces-verbaal kunnen schrijven. Je moet dus ook kennis van bevoegdheden en wet- en regelgeving hebben. Ik verwacht daadkracht zoals het bedoeld is: op de juiste manier op het juiste moment acteren. Bij Rocky en Delano zagen we deze vaardigheden in volle glorie. Ook bij de gemeente Zuidplas houden we ons vizier gericht op nieuwe talenten. Daarom onderhouden we nauw contact met Albeda. Zo bouwen we samen met onze partners aan een veilige, leefbare omgeving voor iedereen!" benadrukt Raymond.

Raymond: "Samenwerking met onder andere Albeda is essentieel."


Trots

Een van de nieuwe talenten is de 26-jarige Amirhossein, in 2013 gevlucht uit Iran. In vloeiend Nederlands vertelt hij: "In Iran miste ik het gevoel van veiligheid. Als je je niet veilig voelt, voel je je niet prettig en ervaar je geen vrijheid van leven. Daarom ben ik gevlucht. Omdat ik heb geleerd dat veiligheid zo essentieel is, wil ik daar mijn werk van maken. Ik geloof in een overheid die een veilige leefomgeving faciliteert. Ik heb een technische achtergrond, maar dit menselijke, dienstverlenende beroep spreekt mij veel meer aan. Ik werk graag mee aan een prettige leefomgeving waar iedereen zich veilig voelt. Met dank aan mijn leermeesters in dit fantastische land kan ik iets terug doen voor deze maatschappij. Handhavers maken de wereld een stukje beter. Ik ben zo trots dat ik daar nu bij mag horen!" 

Amir: "Ik werk graag mee aan een veilige leefomgeving."

 

De opleiding HTV is onderdeel van Albeda Facilitair & Veiligheidscollege, dat geleid wordt door onderwijsleider Frank Lindeman: "Dit college is sinds begin 2018 onderdeel van het cluster hospitality. De verbindende factor bij de colleges in dit cluster is hostmanship oftewel gastvrijheid en servicegerichtheid. Onze ambitie is met onze opleidingen een bijdrage te leveren aan een veilige stadsregio. We bewegen mee met de vraag op de arbeidsmarkt, werken nauw samen met diverse partijen en bereiden onze studenten voor op een glansrijke toekomst."