Nederlands als 2e taal NT2: Opleiding Staatsexamen I (B1)

Spreekt en begrijpt u al goed Nederlands (op A2-niveau), maar wilt u de taal nog beter kunnen lezen, schrijven en spreken en een diploma halen? Bijvoorbeeld om een baan te kunnen vinden of een beroepsopleiding te kunnen volgen? Dan is deze opleiding geschikt voor u. De opleiding bereidt u voor op het Staatsexamen I (B1).

Om de opleiding te kunnen volgen bent u klaar met inburgeren of bent u niet verplicht om in te burgeren. Ook bent u inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noord-oever), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Hoekse Waard of Goeree Overflakkee.

U kunt de opleiding volgen met subsidie van de gemeente. De opleiding kan per gemeente anders zijn. Er zijn lessen op de dag en er zijn lessen op de avond. Ook als u al werkt, kunt u een opleiding volgen.

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

U krijgt Nederlandse les op vier onderdelen: lezen, luisteren, schrijven en spreken en wordt opgeleid om het Staatsexamen B1 te halen. Dit betekent dat u voor alle onderdelen examen moet doen. Afhankelijk van uw woonplaats krijgt u andere vakken, zoals rekenen en digitale vaardigheden (computer, apps op de telefoon). Ook is er aandacht voor oriëntatie op de arbeidsmarkt en werknemersvaardigheden.  Als u wilt starten met een mbo-opleiding op niveau 2 of 3 krijgt u hier voorlichting over en volgt u studievaardigheden.

Doelgroep

Doelgroep

U bent 18 jaar of ouder, niet (meer) inburgeringsplichtig en u bent inwoner van Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam (Noord-oever), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Hoekse Waard of Goeree Overflakkee. Nederlands is niet uw eerste taal. U wilt graag Nederlands leren of uw Nederlands verbeteren en graag een diploma NT2 / B1 behalen om bijvoorbeeld werk te kunnen vinden, uw huidige baan te behouden of een andere of beter betaalde baan vinden. Of u wilt een beroepsopleiding op mbo-niveau 2 gaan volgen. In deze gevallen is een diploma Nederlands als tweede taal noodzakelijk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het is belangrijk dat het tempo van de opleiding en het niveau van het Nederlands goed aansluiten op uw niveau. Heeft u in uw eigen land minimaal de basisschool gedaan en voldoende punten voor de toelatingstoets (A2 niveau) behaald? Dan kunt u starten met de opleiding B1.

Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen en wordt u geplaatst in het tweede of laatste deel van de opleiding.

De gemeente betaalt de opleiding. Als u mee doet, bent u wel verplicht om serieus alle lessen te volgen en deel te nemen aan het examen.

Daarnaast geldt het volgende:

  • U woont in één van de volgende woonplaatsen: Rotterdam (Noord-oever), Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Maassluis, Schiedam of Vlaardingen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft geen inburgeringsplicht (meer).

Leslocatie(s)

Leslocatie(s)

Erkenning

Erkenning

U kunt aan het eind van de opleiding examen doen. Als u voor alle vier de onderdelen een voldoende haalt, heeft u het diploma Staatsexamen I (B1).

Duur

Duur

Hoelang de opleiding duurt, hangt af van uw startniveau en uw inzet en motivatie. Als u al eerder een taaltraject heeft gevolgd, kunt u misschien korter over de opleiding doen. De duur van de opleiding is ook afhankelijk van het aantal lessen per week. Dit is per gemeente anders. 

Aanmelden

Duur
Dit hangt af van uw startniveau en de gemeente waar u de opleiding gaat volgen.
Kosten
De gemeente betaalt de opleiding. Er wordt dan wel verwacht dat u alle lessen volgt, uw opdrachten maakt en examen doet.
Certificering
Diploma of certificaat
Cursusinhoud
Geïntegreerd traject naar B1
Startmoment(en)
start doorlopend