Inburgeren: Cursus Staatsexamen I (B1)

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is het Staatsexamen 1 iets voor u. Deze cursus helpt u de Nederlandse taal zo te beheersen dat u het voldoende spreekt, leest en schrijft. Zodat u deel kunt nemen aan een mbo-opleiding. Het examen is ook een goede manier om de Nederlandse taal op het werk beter te beheersen. De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik Op Werk. U kunt voorafgaand aan deze B1 cursus ook een voorbereidende cursus op A2 niveau volgen.

Let op: Sommige mbo-opleidingen vragen Staatsexamen 1 (=B1) anderen vragen Staatsexamen 2 (=B2).

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

De inburgeringsplicht is voor veel mensen die in Nederland willen wonen en werken een vereiste. Dit wordt hen opgelegd aan de hand van de wet Inburgering. Het is de bedoeling dat immigranten zich binnen een periode van drie jaar aanpassen aan de werk- en levenswijze in Nederland. Dat is overigens geen eis die exclusief geldt voor immigranten; ook mensen die al langer in Nederland wonen moeten soms een verplichte inburgeringscursus volgen.

Inburgeren is mogelijk aan de hand van een inburgeringscursus, maar in specifieke situaties ook via het NT2 Staatsexamen. Het NT Staatsexamen 1 is bedoeld voor iedereen die op een gemiddeld niveau studeert en daarvoor zijn vaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal wil bijspijkeren.

Deze cursus biedt inburgeringsplichtigen de mogelijkheid om in te stromen op een Nederlandse mbo-opleiding. Het programma is ook geschikt voor immigranten die voor werkdoeleinden hun taalvaardigheden willen opschroeven.

Verschillen
Moet u voldoen aan de inburgeringsplicht? Dan bent u genoodzaakt een inburgeringscertificaat te halen. Dit kan door middel van het inburgeringsexamen of door middel van het behalen van een NT2 Staatsexamen. Het verschil daarbij is dat u bij laatstgenoemde verplicht bent om nog twee extra inburgeringsonderdelen met een voldoende af te sluiten. Dit geldt voor de onderdelen ONA (Oriëntatie van de Nederlandse Arbeidsmarkt) en KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij).

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont, komt u vaak in aanmerking voor een inburgeringscursus. Dit is onderdeel van de wet Inburgering. Deze wet verplicht mensen zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden.

Inburgeren start met een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze organisatie meldt immigranten onder meer dat ze inburgeringsplichtig zijn geworden. De immigrant heeft vanaf dat moment drie jaar de tijd om zich aan te passen aan de Nederlandse maatschappij.

Inburgeringscursus
Inburgeren gaat meestal aan de hand van een inburgeringscursus, waarbij deelnemers verspreid over meerdere examenvakken worden bijgespijkerd over onder meer de Nederlandse taal. Een tweede manier om een inburgeringsdiploma te halen is aan de hand van het NT2 Staatsexamen. Dit programma leert deelnemers Nederlands als tweede taal en is bedoeld voor immigranten die in Nederland  een opleiding willen volgen.

Het doel van het traject is het behalen van het inburgeringsdiploma. De cursus is ook bedoeld voor cursisten met een gemiddelde opleiding die hun vaardigheden op het gebied van Nederlandse taal willen opschroeven.

Het NT Staatsexamen 1 is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een middelhoog opleidingsniveau die hun kennis van de Nederlandse taal willen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde (mbo-)opleidingen of werk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van een studievaardigheidstoets. Deze moet met een voldoende worden afgesloten.

Kosten

Kosten

De kosten voor de cursus NT2 Staatsexamen 1: 

  • €2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald)
  • €2.750,-  (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen) 

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Erkenning

Erkenning

Als u het programma met een voldoende afsluit, mag u het inburgeringsdiploma in ontvangst nemen.

Het Albeda College voldoet aan het keurmerk Blik op Werk.

Duur

Duur

De duur van de cursus is een half jaar (20 weken).

Aanmelden

Duur
een half jaar (20 weken)
Kosten
€2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald) €2.750,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen)
Certificering
Inburgeringsdiploma
Cursusinhoud
De cursus NT2 Staatsexamen 1 (op B1-niveau) helpt u met de voorbereiding voor uw diploma NT2 Staatsexamen 1.

Downloads