Nederlands als 2e taal NT2: Cursus Staatsexamen II (B2)

Wilt u starten aan een opleiding op mbo-(niveau 3/4) of een hbo-school, maar twijfelt u of uw Nederlands goed genoeg is? Dan is dit de cursus waar u op zoek naar bent. Dit traject bereidt u optimaal voor op het Staatsexamen II. Daarnaast worden uw vaardigheden zoals lezen, spreken en schrijven van de Nederlandse woorden en zinnen naar een hoger niveau gebracht. Hiermee kunt u beginnen aan bijvoorbeeld een reguliere opleiding. De cursus wordt gegeven door ervaren docenten. U volgt de cursus met mensen met dezelfde voorkennis als u.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Het staatsexamen NT2 is een toonaangevend examen op het gebied van de Nederlandse taal. Hiermee toont u aan dat u voldoende beheersing heeft van de Nederlandse taal. Daarbij bestaat er een verschil tussen de examens op B1- en B2-niveau.

Het B1-niveau toetst op een niveau dat toegankelijk is voor mbo-opleidingen en –banen. Het B2-traject bereidt deelnemers voor op een examen op B2-niveau. Die toets laat zien of deelnemers geschikt zijn voor werk of een opleiding op hbo- en universitair niveau. Het examen geeft, mits voldoende afgesloten, recht op een B2-certificaat. Daarmee kan u aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst voor een opleiding of baan.

De cursus
Dit programma werkt aan de hand van een methode die ingaat op specifieke onderdelen van de taalbeheersing. Dit zijn:

 • Lezen in het Nederlands;

 • Spreken van Nederlands;

 • Luisteren naar de Nederlandse taal;

 • Schrijven in het Nederlands.

Deze begrippen zijn hierbij erg belangrijk:

 • Woordenschat;
 • Grammatica;
 • Spelling;
 • Tekstbegrip.

Tijdens de cursus werkt u in groepjes, maar ook klassikaal en individueel. Het digitale e-learning speelt eveneens een belangrijke rol. U krijgt ook huiswerkopdrachten.

Doelgroep

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor deelnemers met een hoog opleidingsniveau die hun kennis van de Nederlandse taal willen verbeteren – bijvoorbeeld als voorbereiding op een mbo-, een hbo- of een universitaire opleiding, of op (beter) werk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

U kunt deze cursus en het daaropvolgende staatsexamen volgen als u voldoet aan de volgende eisen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U bent niet (meer) verplicht om in te burgeren
 • U heeft eerder een taalcursus gevolgd bij Albeda, Zadkine of NLeducatie en het Staatsexamen I of diploma B1 gehaald?

Leslocatie(s)

Leslocatie(s)

De cursus Staatsexamen NT2 vindt plaats op de volgende leslocatie:

 • Baljuwstraat 2, Rotterdam

Erkenning

Erkenning

Na de cursus kunt u deelnemen aan het Staatsexamen II Nederlands NT2. Als u het examen haalt, krijgt u een diploma of losse certificaten per vaardigheid.

Duur

Duur

Van februari 2019 tot en met eind 2019. Het aantal dagdelen wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Duur
Van februari 2019 tot en met eind 2019. Het aantal dagdelen wordt nog bekend gemaakt.
Kosten
Als u eerder een taalcursus heeft gevolgd bij Albeda, Zadkine of NLeducatie en het Staatsexamen I of diploma B1 gehaald, dan kunt u via een voucher van de gemeente Rotterdam kosteloos aan deze cursus deelnemen. Dit geldt alleen voor inwoners van Rotterdam. Deelnemers die buiten de gemeente Rotterdam wonen, betalen 50 euro.
Certificering
Diploma of certificaat
Cursusinhoud
Met de cursus NT2 Staatsexamen verhoogt u uw niveau van de Nederlandse taal naar het niveau B2.
Startmoment(en)
start doorlopend