Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg voor werkzoekenden

De directe en duurzame inzetbaarheid van werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt verbeteren, is actueel. Je kunt hier als werkgever een bijdrage aan leveren door een praktijk- of werkleerplaats te verzorgen voor een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Alleen de begeleiding van kortlopende bij- en omscholing in de derde leerweg komt in aanmerking voor deze subsidie.

Hieronder staan de belangrijkste dingen die je als werkgever over de subsidieregeling moet weten: