Belangrijke contactgegevens

Verkoper BBL - locatie Spinozaweg en Europa

Je studieloopbaanbegeleider is de docent die tijdens het schooljaar jouw belangrijkste aanspreekpunt is. In de eerste week ontvang jij de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van jouw studieloopbaanbegeleider. Op deze pagina vind je verder contactgegevens van andere mensen met wie je tijdens je studie (misschien) te maken krijgt.

 

 

Meer informatie

Verzuimcoördinator

Naam: mevrouw S. Gündüz
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 06 22 48 42 31

VSV medewerker kan ook contact opnemen met jouw werkgever bij afwezigheid op school

BPV-coördinator

Naam: mevrouw J.G. Scheffers
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 06 51 24 77 47

 

Zorgcoördinator

Naam: mevrouw A. Appel
Telefoonnummer: 06 52 82 88 84
Emailadres: [email protected]

 

Team-examenleider

Naam: mevrouw I. Bahsi
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 06 11 78 40 53

 

Onderwijsleider

Naam: de heer Luc Akkerhuis
Emailadres: [email protected]
Telefoonnummer: 06 48 13 98 25

Docenten

De namen en emailadressen [EN TELEFOONNUMMERS?] van docenten, vind je via deze link.

[LINK TOEVOEGEN MET NAMENLIJST]