Keuzedelen

Onderstaande keuzedelen worden aangeboden bij jouw opleiding. 

Leerjaar 2: Sportspecialisatie basis 1
Keuze uit:

  • Lesgever Zwem-ABC
  • Assistent Fitnesstrainer
  • Assistent Buurtsport

Het keuzedeel wordt gevolgd in de BPV en op school en bevat een deel zelfstudie.
Aantal uur: 240 studie-uren.
Examenvorm:

Leerjaar 2: ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Het keuzedeel wordt gevolgd in de BPV en op school en bevat een deel zelfstudie. Je leert onder meer over de ARBO-regeling en kwaliteitszorg binnen organisaties. Daarnaast haal je je EHBSO diploma.
Aantal uren: 240 studie-uren.
Examenvorm:

Leerjaar 1 en 2: Doorstroom naar niveau 3
Het keuzedeel wordt gevolgd in de BPV en op school en bevat een deel zelfstudie. In dit keuzedeel word je voorbereid op een vervolgopleiding MBO niveau 3.
Aantal uren: 240 studie-uren.
Examenvorm: instellingsexamen

Meer informatie

Een ander keuzedeel volgen?

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je een verzoek indienen om een zogenaamd niet-gekoppeld keuzedeel te mogen volgen, bijvoorbeeld bij een andere opleiding. Je kunt hierover informatie krijgen bij je studieloopbaanbegeleider. Je moet er wel rekening mee houden dat de examencommissie moet onderzoeken of het door jou gewenste keuzedeel geen overlap heeft met jouw opleiding en of het volgen van het keuzedeel roostertechnisch en organisatorisch haalbaar is.