0

Sport en Bewegen niveau 2 cohort 2018/2019

Welkom bij de opleiding Sport en Bewegen.  

In deze studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over je opleiding, bijvoorbeeld over de vakken die je gaat volgen, stages, examens en vakanties. Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Crebo kwalificatiedossier: 23189
Crebo kwalificatie:  25500

Je hebt een goede en sportieve keuze gemaakt voor de niveau 2 opleiding Dienstverlening met als profieldeel Sport en Recreatie.
Je kan met de opleiding Dienstverlening (profiel Sport en Recreatie) heel veel kanten op. Je leert in de opleiding o.a. organiseren, mensen motiveren, mensen begeleiden en samenwerken. Je leert ook heel goed naar jezelf te kijken, waar ben ik goed in en wat moet ik nog leren. Dit zijn vaardigheden en eigenschappen waarmee jij na je opleiding in de hedendaagse samenleving verder komt. Uiteraard kan je ook doorleren als je niveau 2 Dienstverlening hebt afgerond. Bijvoorbeeld op de opleiding niveau 3 Sport en Bewegen.

Je hebt voor een dienstverlenend en sportief beroep gekozen. Daarmee kan jij andere mensen helpen om een positieve (vrije) tijdsbesteding, een goede gezondheid en een goed gevoel te krijgen. Dat klinkt mooi natuurlijk. Maar je hebt ook voor je opleiding gekozen, omdat je passie voor dit vak hebt. Of misschien wil je graag heel goed of zelfs de beste in dit beroep worden.

Samen maken we jouw opleiding tot een succes. Wij wensen je veel plezier en succes toe met je opleiding.

Formele documenten
Het Albede kent 3 formele documenten:

 1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten.
 2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.
 3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van het Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van het Albeda. De onderwijsovereenkomst wordt door jou getekend of een ouder indien je minderjarig bent en namens het Albeda door de onderwijsleider.

Wil je checken of je alle informatie in deze studiehandleiding goed hebt doorgelezen? Maak dan de quiz Wat weet jij er van?

Beroep

Beroep

Beroep

Als je klaar bent met je opleiding kun je als medewerker Sport en Recreatie op verschillende plekken en voor verschillende (groepen) mensen werken zoals:

 • in zwembaden
 • in fitnessbedrijven
 • bij buurtsportorganisaties
 • in recreatiesportbedrijven
 • bij campings
 • bij sportverenigingen
 • bij kinder(sport)opvangorganisaties (BSO)

Bij je werkzaamheden assisteer en ondersteun je jouw leidinggevende bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van sport en recreatieactiviteiten. Er zijn ook momenten dat je zelfstandig voor een groep klanten staat. Zoals de naam eigenlijk zegt, medewerker Sport en Recreatie, kun je na je studie aan de slag in beide richtingen. Je kunt bijvoorbeeld werken bij een zwembad of een fitnessbedrijf. Maar je kan ook aan de slag bij een recreatiebedrijf of een gemeentelijke instelling. Daarnaast ben je (mede)verantwoordelijk voor het goed onderhouden en beheren van de accommodatie en sport- en spelmateriaal. Je kunt eventuele gebreken ook verhelpen. Je hebt straks een verantwoordelijke baan. Je werkt namelijk met en voor mensen. Je kunt echt een verschil maken in de kwaliteit van leven van anderen.

Wat moet je hiervoor kunnen?

 • Je kunt je inleven in gevoelens van anderen en behandelt iedereen met respect.
 • Je kunt goed met mensen omgaan.
 • Je kunt goed samenwerken.
 • Je communiceert duidelijk.
 • Je werkt volgens een plan.
 • Je kunt grenzen bewaken, die van jezelf en die van een ander.
 • Je hebt interesse in mensen en vindt het leuk om ze te ondersteunen.
 • Je hebt grote interesse in sport- en spelactiviteiten.
 • Je hebt grote interesse in recreatieactiviteiten.

Is er werk te vinden?
Er wordt ieder jaar onderzocht hoe groot de kans is op werk als medewerker Sport en Recreatie en in welke regio. De kans op werk is op dit moment redelijk. Dit is afhankelijk van de branche en de bedrijven waar je wilt werken. We raden wel aan, zo mogelijk door te leren.

Vervolgopleiding
Wanneer je het diploma voor dienstverlener medewerker Sport en Recreatie hebt behaald kun je kiezen voor de vervolgopleiding niveau 3 Sport en Bewegingsleider. Uiteraard kun je ook kiezen voor andere niveau 3 opleidingen.

Wil je na je opleiding doorstuderen? Meld je dan aan voor 1 april. Vraag je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden.

Sluit

Lessen en projecten

Lessen en projecten

Lessen en projecten

Beroepsgericht onderwijs
Je hebt gekozen voor een opleiding bij de beroepsopleidende leerweg (BOL), dat betekent dat je hele dagen naar school gaat. Je krijgt tijdens je BOL-opleiding veel theorie en huiswerk. Een deel van de tijd ga je stage lopen.  De opleiding duurt 2 jaar.
De opleiding dienstverlening medewerker Sport en Recreatie is een beroepsgerichte opleiding. Dat betekent dat je aan het eind van je opleiding in staat bent om een bepaald beroep uit te oefenen. Met de opleiding Dienstverlening kun je veel kanten op. Daarom maak je in het eerste deel van de opleiding kennis met drie werkomgevingen: die van Helpende Zorg en Welzijn, Facilitaire Dienstverlening en Sport en Recreatie. Bij je aanmelding heb jij gekozen voor medewerker Sport en Recreatie. Wat het beroep van Dienstverlener, medewerker Sport en Recreatie inhoudt en wat je daarvoor moet kennen en kunnen is beschreven in een kwalificatiedossier. Je opleiding bestaat uit een basisdeel en een profieldeel. Daarnaast volg je keuzedelen om je nog beter op de arbeidsmarkt of je vervolgstudie voor te bereiden.

Basisdeel
Vanaf de start van je opleiding krijg je te maken met het basisdeel en het profieldeel van de opleiding. Beiden lopen je gehele opleiding door. Het basisdeel bestaat uit een beroepsspecifiek en een generiek deel. Het beroepsspecifieke deel zijn de werkprocessen van Kerntaak 1 (Voert dienstverlenende werkzaamheden uit). In dit deel komen alle vakken en praktijkonderdelen aan de orde die je nodig hebt om het vak Dienstverlener uit te kunnen voeren. Het generieke deel bestaat uit Nederlands, rekenen, loopbaan en burgerschap. In het basisdeel heb je ook een aantal vakken om je kennis van het sportberoep te vergroten. Hierbij kun je denken aan trainingskundige vaardigheden en sportvaardigheden.

Profieldeel
Je hebt gekozen voor het profieldeel medewerker Sport en Recreatie. Dit profieldeel heeft te maken met het begeleiden van sport en recreatie activiteiten. In het profieldeel leer je een groep te begeleiden. Als jij er na 20 weken achter komt dat je toch een verkeerde keuze hebt gemaakt en je hebt je aan de spelregels gehouden, is het soms mogelijk om een ander profiel te kiezen. Dit kan alleen in overleg met je studieloopbaanbegeleider en je docenten.

Keuzedelen
Meer informatie over de keuzedelen vind je onder de knop keuzedelen.

De beroepsgerichte onderdelen in het basisdeel, het profieldeel en de keuzedelen zijn omschreven in kerntaken, werkprocessen en competenties.

Lees meer over de lessen.

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Voortgang en examineren zijn twee verschillende vormen van beoordelen in de opleiding. Je wordt vooraf geinformeerd over wanneer, welke voortgangstoetsen/examens plaatsvinden. In de opleiding wordt gewerkt met het Digitaal Studentendossier (DSDO). Hierin kun je jouw studieresultaten inzien. Meer informatie over de examens die je moet afleggen en de diploma-eisen vind je onder de knop Examens.

Voortgangstoetsen
Gedurende de opleiding krijg je regelmatig voortgangstoetsen. Voortgangstoetsen zijn bedoeld om na te gaan of je voldoende voortgang hebt gemaakt in je leerproces en of je aan de voorwaarden voldoet om door te kunnen naar het volgende semester. Dit kunnen zowel theorie- als praktijktoetsen zijn. Of combinaties van beiden. Tot de voortgangstoetsen behoren ook beoordelingen van je houding, gedrag en aanwezigheid.

Aan het eind van elk leerjaar ontvang je een voortgangsrapport. De resultaten moeten aan bepaalde criteria voldoen voordat je door mag naar het volgende leerjaar. Deze criteria staan beschreven in deze studiehandleiding en deze worden door je mentor in de klas besproken. 

Voortgangstoetsen kunnen allerlei vormen hebben, zoals:

 • Theorietoetsen
 • Eigen vaardigheidstoetsen

 • Verslagen of werkstukken

 • BPV-opdrachten

 • Beoordelingen van houding en gedrag (imago)

 • beoordelingen van lesdeelname

 • beoordelingen van kampdeelname

 • (oefen) Proeve van Bekwaamheid

Lees meer over onder meer toetsing, voortgangscriteria, beroepshouding

Sluit

Examens en de examenorganisatie

Examens en de examenorganisatie

Examens

Examens of summatieve toetsen zijn kwalificerende toetsen. Dat zijn toetsen die onderdeel zijn van het examen en die dus bepalen of je je diploma haalt of niet.  Het examen bestaat uit verschillende examentoetsen. De resultaten komen in je examenmap. Dit is een dossier waarin de resultaten (beoordelingsformulieren van de proeve van bekwaamheid en de landelijke examens) worden verzameld.

In het laatste semester krijg je voornamelijk examentoetsen. Een groot deel daarvan bestaat uit proeven van bekwaamheid (PvB). Het afleggen van een PvB duurt een langere periode en is dus geen momentopname. Er wordt beoordeeld in verschillende beroepssituaties, op meerdere momenten en door verschillende beoordelaars.

Een overzicht van de examens kun je vinden in het examenplan van de opleiding Dienstverlening, medewerker Sport en Recreatie. Het examenplan staat op sharepoint.

Lees meer over de examens.

Sluit

Bpv (stage) en leer-werk-plaatsen

Bpv (stage) en leer-werk-plaatsen

Bpv (stage) en leer-werk-plaatsen

Je hebt gekozen voor een beroepsopleiding. Een belangrijk deel van de opleiding vindt plaats in de praktijk van het beroep. De stage heet in het middelbaar beroepsonderwijs ‘Beroeps Praktijk Vorming’. Wij noemen het afgekort BPV.

Wat je op school leert, zie je terug in de praktijk en leer je daar toepassen. Met wat je leert in de praktijk ga je op school verder. Als je de beroepsopleidende leerweg (BOL) volgt, ben je meer dagen op school aanwezig dan in de praktijk. In het tweede leerjaar zal je meer BPV uren hebben dan in het eerste leerjaar. Je leerproces in de BPV, houd je samen met je mentor in de gaten.

Aantal uren BPV:
Leerjaar 1: 120 uur verenigings-BPV en 20 uur profiel-BPV
Leerjaar 2: 200 uur verenigings-BPV/profiel en 300 uur sportspecialisatie 1

Lees meer.

Sluit

Keuzedelen

Keuzedelen

Keuzedelen

Jouw MBO-opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. De keuzedelen zijn een aanvulling op de inhoud van je opleiding. Je verbreedt of verdiept hiermee je toekomstige vakmanschap. Bij het bepalen van het aanbod wordt rekening gehouden met de wensen van het bedrijfsleven in Rijnmond. Je kansen op een baan worden groter. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een hoger niveau. Tijdens je opleiding maak je een keuze uit meerdere keuzedelen.

Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is.  Aan het begin van het schooljaar ontvang je een keuzedelengids, waarin de verschillende keuzedelen worden toegelicht. Je doet in de keuzedelen ook examen, maar dit cijfer telt nog niet mee voor de diplomering. Het cijfer wordt bij een voldoende wel vermeld op je diploma. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op je resultatenlijst. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding.

Aan het einde van het eerste leerjaar maak je een keuze voor de richting van Sportspecialisatie 1. Je kunt hierbij kiezen uit Lesgever zwem-ABC of Assistent Fitnestrainer of Assistent Buurtsport. In semester 2 doe je een aantal opdrachten om alle richtingen te verkennen, zodat je een goede keuze kan maken. Je studieloopbaanbegeleider helpt je hierbij. Daarnaast volg je nog de keuzedelen Arbo, kwaliteitszorg en hulperverlening en Doorstroom naar niveau 3.

Lees meer over keuzedelen.

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Voor iedere opleiding geldt dat het niet goed is als je niet naar de lessen komt. Verzuim dus. Het is belangrijk dat je alle lessen bijwoont. Als je lessen niet bijwoont of niet actief deelneemt aan de les, mis je leerervaring. Dat is slecht voor je leerproces, maar ook voor jouw groep en je docent. Daarom is het verplicht om alle lessen te volgen. Als je door ziekte, artsenbezoek of buitengewoon verlof de lessen niet kan volgen, moet je dit melden bij de schooladministratie. Indien je meer dan 3 keer in het cursusjaar ziek bent, is dit voor ons reden om de schoolverpleegkundige in te schakelen. Immers: een gezond iemand is niet 3 maal per jaar ziek. De verpleegkundige kan je dan adviezen geven voor je gezondheid of er worden afspraken met jou gemaakt voor aanpassingen in de opleiding.

Je hebt voor ieder vak een aanwezigheidsplicht. Het is de bedoeling dat je alle lessen volgt en bij de bijeenkomsten bent die worden aangeboden.

Gegevens afmelden bij ziekte of afwezigheid
Het kan gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Je moet dit in de ochtend voor 10.00 uur melden bij de onderwijsadministratie van de opleiding Sport en Bewegen. Als je afwezig bent op een BPV-dag ben je verplicht ook de praktijkopleider van je BPV-bedrijf op de hoogte te stellen. Telefonische afmelden kan op T 010 206 15 80.

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen een van je ouders of verzorgers je telefonsich afmelden. Afmelden kan ook via de e-mail (via een ouder indien jonger dan 18 jaar) of schriftelijk via een formulier voor afmelden (verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie). Het e-mailadres is [email protected]
 

Lees meer over onder meer de gevolgen van verzuim en over het aanvragen van verlof.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Begeleiding

De opleiding Medewerker Sport en Recreatie heeft een eigen docententeam. Iedere docent is specialist op zijn of haar vakgebied. Naast de docenten van de beroepsgerichte vakken krijg je te maken met docenten Nederlands, rekenen en burgerschap. Verder volg je een aantal uur per week lesuren bij je mentor. Hij of zij begeleidt je bij je opleiding.

Begeleiding van studenten bij de studievoortgang vindt plaats aan de hand van voortgangsrapportages, aanwezigheidsregistratie en de ontwikkeling van de beroepshouding. Er vinden regelmatig evaluatie-, reflectie- en voortgangsgesprekken plaats tussen jou en je mentor. Dit gebeurt op initiatief van je mentor, maar ook als jij (of je ouders/verzorgers) hierom vragen.

Wat mogen we van elkaar verwachten?

Samen zijn we verantwoordelijk voor de opleiding die je volgt.
Jij mag van de opleiding het volgende verwachten:

 • Je krijgt de mogelijkheid om je persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig te ontwikkelen.
 • Jouw onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de werkvelden waarvoor je wordt opgeleid.
 • De binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan.
 • Er wordt op een motiverende en stimulerende manier lesgegeven.
 • Je kunt een zelfstandige manier van leren en handelen ontwikkelen.
 • Er is begeleiding bij het kiezen en vervolgen van je leerweg of loopbaan.
 • Je leert de kennis, vaardigheden en houding die je voor jouw diploma nodig hebt.

Wij verwachten van jou het volgende:

 • Je stelt jezelf niet afhankelijk op, maar je leert zelf verantwoordelijk te zijn voor je leerproces.
 • Je behandelt ieder mens gelijkwaardig en je staat open voor anderen.
 • Je stelt jezelf sportief op en toont respect voor medestudenten, docenten en het onderwijsondersteunend personeel.
 • Je levert niet alleen kritiek, maar laat zien hoe het wel kan en moet.
 • Je werkt samen met andere studenten en stelt je collegiaal op.
 • Je zorgt samen met de andere studenten voor een veilige leeromgeving.
 • Je respecteert de grenzen van anderen.

Lees meer over begeleiding

Sluit

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Hier lees je meer over allerlei praktische zaken zoals roosters en kluisjes, over schoolvakanties, over afspraken en regels, over veiligheid, financiële zaken, inspraak en klachten.

In de opleiding proberen wij zoveel mogelijk de lesuren op elkaar aan te laten sluiten. Soms lukt dat helaas niet, maar dan is er gelegenheid om zelfstandig te werken. Een lesuur duurt 45 minuten. Het rooster is te vinden op de site albeda.nl (Zandvlietplein). Daar worden ook roosterwijzigingen aangegeven. De tijden van de lesuren zien er als volgt uit.

 • 1e lesuur: 8.30 - 9.15 uur
 • 2e lesuur: 9.15 - 10.00 uur
 • Pauze: 10.00 - 10.15 uur
 • 3e lesuur: 10.15 - 11.00 uur
 • 4e lesuur: 11.00 - 11.45 uur
 • 5e lesuur/pauze: 11.45 - 12.30 uur
 • 6e lesuur/pauze: 12.30 - 13.15 uur
 • 7e lesuur: 13.15 - 14.00 uur
 • Pauze: 14.00 - 14.15 uur
 • 8e lesuur: 14.15 - 15.00 uur
 • 9e lesuur: 15.00 - 15.45 uur
 • 10e lesuur: 15.45 - 16.30 uur
 • 11e lesuur: 16.30 - 17.15 uur

Lees meer

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo
25500
Niveau
2
Traject
bol
Duur
2 jaar