Beroepspraktijkvorming (BPV)

BPV-plaats
In eerste instantie ga je zelf op zoek naar een geschikt BPV-adres. Bij de intake van de opleiding (voor de zomervakantie, dus voordat je gestart bent met je opleiding) wordt al aangeraden op zoek te gaan naar een BPV-adres voor de BPV-vereniging. Hiervoor verwijzen we jou naar de site www.stagemarkt.nl.

De BPV kan alleen gevolgd worden bij een erkend leerbedrijf. School en de praktijk maken samen afspraken over de BPV. Lukt het niet een erkend BPV-adres te vinden, dan kan je mentor je hierbij helpen. Wil je weten of jouw vereniging een erkend leerbedrijf is? Kijk dan op www.s-bb.nl.

Begeleiding tijdens de BPV

Er zijn verschillende mensen die betrokken zijn bij jouw leerproces in de BPV. Hieronder wordt uitgelegd wie wat doet:

De praktijkopleider
De praktijkopleider is een persoon van de organisatie waar je de BPV volgt. De praktijkopleider zorgt voor een goede begeleiding op de werkplek. Hij is vaak ook degene die contact met school heeft en helpt je bij het uitvoeren van de activiteiten in de praktijk. Met je praktijkopleider bespreek je hoe jij de activiteiten uitvoert in de praktijk en wat je nog kunt verbeteren. Hij helpt je de werkzaamheden steeds professioneler uit te voeren.

De bpv-docent
De bpv-docent is een docent van school. Deze docent begeleidt je vanuit school bij de BPV. Dit kan je studieloopbaanbegeleider zijn. Het kan ook een docent zijn die een keuze- of profieldeel geeft. Deze docent kan jou helpen als je vragen hebt of problemen op de BPV hebt. Het is belangrijk dat je weet wie je bpv-docent is.

De voorbereiding op de BPV vindt op school plaats. Je krijgt van je mentor alle informatie over de BPV. Bij de aanvang van je opleiding ga je BPV volgen bij een sportvereniging. Dit mag je eigen sportvereniging zijn, als deze erkend is door SBB.

Meer informatie

Ziekmelden op de BPV-plaats

Als je ziek bent tijdens de BPV dan moet je dat melden bij de BPV-plaats waar je stage loopt en op school. De uren die je hierdoor mist haal je later in. Het inhalen van de uren bespreek je met jouw praktijkopleider en je BPV-docent.

Bij een langer durend ziekteverzuim worden nieuwe afspraken over de BPV met jou gemaakt. Het kan zelfs zo zijn dat de BPV-overeenkomst wordt ontbonden. Als je weer verder kunt met de opleiding zal je een nieuw BPV-adres moeten zoeken.
Voor alle studenten heeft het Albeda College een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Die geldt naast de BPV overigens ook op school.

BPV-overeenkomst en voorbereiding op de BPV

Met het Albeda College en de praktijk sluit je een BPV-overeenkomst af, waarin de rechten en de plichten in de BPV zijn geregeld. In de BPV-overeenkomst staan het aantal uren dat je in de BPV moet maken, afspraken over de begeleiding en de rechten en plichten van de school, de praktijkorganisatie en de student. Op je BPV-overeenkomst staat vermeld of deze geldt voor je profiel of voor je keuzedeel sportspecialisatie 1.

De rechten en plichten van de school, het leerbedrijf en jezelf worden vastgelegd in de BPV-overeenkomst. Er staan ook regels en afspraken in over begeleiding en beoordeling. Op de BPV-overeenkomst worden ook eventuele keuzedelen welke in de BPV worden gevolgd, vermeld. De overeenkomst is pas geldig  als jij en een van je ouders (als je minderjarig bent), de vertegenwoordiger van de opleiding en een vertegenwoordiger van het leerbedrijf hebben getekend.

Als je problemen hebt tijdens de BPV, bespreek je die met je praktijkopleider of BVP-docent. Wanneer je moet stoppen bij een BPV-plaats wegens onvoldoende functioneren kun je een negatief studieadvies krijgen. Een tweede negatief studieadvies kan betekenen dat je niet verder kunt met de opleiding. Het contact met ouders over de BPV verloopt altijd via school.

Beoordeling van de BPV

Tijdens het leren in de praktijk vinden regelmatig beoordelingen plaats. Je opdrachten in de BPV en je beroepshouding worden beoordeeld. De BPV-docent van school komt ook langs op je BPV plaats om de voortgang van je leerproces met jou en je praktijkopleider te bespreken.

In BPV-opdrachtenmap zijn beoordelingsformulieren te vinden hoe de praktijkopleider de opdrachten beoordeeld. De praktijkopleider heeft daarbij ook een belangrijke rol. De praktijkopleider beoordeelt je beroepshouding tijdens de BPV. Is deze onvoldoende, dan zal de BPV met een onvoldoende worden beoordeeld. De BPV-opdrachten en de manier van beoordelen wordt jaarlijks door de opleiding besproken. Zijn er aanpassingen nodig dan worden deze doorgevoerd. Wanneer je een onvoldoende krijgt voor je BPV loop je studievertraging op. Je zult deze studievertraging in moeten lopen. Dit doe je in samenspraak met je studieloopbaanbegeleider en je leerbedrijf, bijvoorbeeld door langer BPV te volgen of door extra opdrachten te maken.

In het tweede leerjaar is het afronden van de BPV een diploma-eis. Wordt je BPV dan met een onvoldoende beoordeeld (opdrachten en/of beroepshouding) dan haal je je diploma niet. Ook hierbij kan worden besloten tot een BPV-verlenging of het doen van extra opdrachten om de onvoldoende(s) alsnog om te zetten naar een voldoende beoordeling.

Afbreken of onderbreken van de BPV

De BPV kan worden afgebroken door jou, door het leerbedrijf of door de school. Dat kan verschillende redenen hebben. De BPV- docent zal altijd nagaan waarom de BPV is stopgezet. Ook krijg je het advies om snel op zoek te gaan naar een ander BPV-adres.  Zonder BPV-adres is het niet mogelijk om je diploma te behalen binnen de afgesproken tijd in de onderwijs-overeenkomst. Je krijgt dan een verwijzing naar het Trajectbureau. In het geval je ziek bent en geen BPV loopt moet je dit ook op school melden.

Om te kunnen diplomeren is het noodzakelijk dat je alle BPV-overeenkomsten die tijdens je opleiding hebt ontvangen tijdig en voorzien van de vereiste handtekeningen op de onderwijsadministratie van Sport en Bewegen inlevert.

Verklaring omtrent het gedrag

Steeds meer BPV-organisaties vragen van studenten een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring is op te vragen bij de gemeente waar je woont. Het komt voor dat een praktijkorganisatie je niet toelaat zonder een VOG. Aan de aanvraag zijn kosten verbonden. Deze kosten moet je zelf betalen en kunnen per gemeente verschillen. Het niet kunnen verkrijgen van een VOG kan gevolg hebben voor je studievoortgang.