Producent

Producent 2022-2025

Beste student van De MBO Theaterschool,

Je staat aan het begin van een nieuw schooljaar waarvan wij hopen dat je er alles uit gaat halen wat er in zit. De MBO Theaterschool verzorgt vier opleidingen waarin we geloven en waarbinnen we samen met jou gaan voor optimale persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling.

De missie van de MBO Theaterschool
Het opleiden van open, maatschappelijk betrokken, jonge mensen die eigen zijn en boeiend om naar te kijken en luisteren. Daarin is de MBO Theaterschool de brug tussen het vmbo en de hbo kunstvakopleidingen of het werkveld. Dit doen wij door je de tools te bieden om je talent vorm te geven. Je bent daarbij regisseur van je eigen leren en leven.

De visie van de MBO Theaterschool
Onze studenten halen alles uit zichzelf en uit onze opleidingen. Persoonlijk leiderschap is daarbij de basis. Beleving, passie, nieuwsgierigheid, zelfdiscipline, ondernemingsgeest, artisticiteit en zelfvertrouwen zijn de motoren om te ontwikkelen en leren. Wij zijn een theaterschool waar acteren, vormgeven, techniek en productie verbinding met elkaar aangaan. Dit komt onder andere tot uiting in de vorm van een eigen theatergezelschap.

Onze studenten mogen van de docenten verwachten dat ook zij alles uit zichzelf halen om hen te voeden, inspireren, te bevragen en uit te dagen. Als school zullen we meebewegen, ontwikkelen en groeien waarbij we verbinding maken met wat het toekomstige werkveld en hbo kunstvakopleidingen van onze studenten vragen. Onze visie is vanzelfsprekend verbonden met de visie van Albeda. 

Studiehandleiding
Voor je ligt de studiehandleiding. Dit is een wettelijk document dat je krijgt uitgereikt aan het begin van het eerste schooljaar. In de studiehandleiding vind je alle informatie over onder andere de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), de manier van beoordelen en het examenprogramma. Kortom: alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kun je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden.

Studiewijzers
Naast de studiehandleiding, zijn er voor de algemene vakken studiewijzers. Deze zijn te vinden in de Teams van je klas. De docenten zullen je bij de eerste les laten zien waar het staat. De studiewijzer bevat belangrijke informatie over het vak zoals toetsmomenten, deadlines voor beroepsopdrachten en het lesprogramma. Het is dan ook belangrijk dat je deze goed doorleest.

Stage handboek, examenplan en examenboeken
Ter voorbereiding op je stage(s) krijg je jaarlijks een stagehandboek uitgereikt. En zit je in het derde leerjaar, dan krijg je aan het begin van het schooljaar ook het examenplan en per periode de examenboeken uitgereikt, zodat je weet wat er van je gevraagd wordt, wat de planning is en op welke punten je wordt beoordeeld. Het stagehandboek kan je vinden in Teams. Er is een speciale teams ingericht met informatie over stages genaamd STAGEPLATFORM. Vanaf jaar 2 word je aan dit platform toegevoegd. Ook alle informatie over examinering is te vinden in Teams onder de naam TMS- examens-MBO Theaterschool. Je wordt aan het begin van jaar 1 aan dit platform toegevoegd.

Formele documenten
Het Albeda kent 3 formele documenten:

  1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten: https://www.albeda.nl/statuten.
  2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.
  3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van het Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van het Albeda.

Voor al je vragen over bovenstaande documenten en het portaal kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Structuur studiejaar
Elk studiejaar bestaat uit vier periodes van negen of tien weken. Binnen zo’n periode werk je aan een project. De eerste acht weken van elk blok staan in het teken van leren, onderzoeken, ontwikkelen en groeien. Week 9 is de productie- en presentatieweek en in week 10 evalueren en reflecteren we op wat je in die periode hebt onderzocht en ontwikkeld. Van daaruit formuleren we (nieuwe) leerdoelen voor het daaropvolgende blok. De ins en outs van het productie-vak leer je tenslotte het beste op de vloer en in de praktijk kennen.

Tijdens de productieweek zijn er geen reguliere lessen. Wel zijn er presentaties van projecten, tentoonstellingen, eindpresentaties en natuurlijk de mogelijkheid om eigen gemaakt werk met de school te delen op een zelf te organiseren avond. Daarnaast organiseren we workshops en debatten en zien we voorstellingen en exposities onder de noemer van loopbaan en burgerschap. Ook doen zich regelmatig mooie en unieke kansen voor tot samenwerking met diverse kunst, theater en maatschappelijke instellingen en attenderen we je zo vaak mogelijk op mooie producties die in Rotterdam spelen. Kortom: er staat je een geweldige en inspirerende tijd te wachten!

Tot slot
Ik wens je een uitdagende schooltijd, waarin je alles uit jezelf en je docenten gaat halen. Waarin stevige discussies, prikkelende voorstellingen en de samenwerking met ondernemende passievolle medestudenten je blik op jezelf en de maatschappij op de kop zetten en verruimen. Maar bovenal dat je zelf grote stappen vooruit gaat zetten in je ontwikkeling als mens en professional.

Veel plezier!

Debbie van Dishoeck
Onderwijsleider
MBO Theaterschool

www.mbotheaterschool.nl

Beroep

Beroep

De eventproducer die is opgeleid bij De MBO Theaterschool werkt bij een theatergezelschap of theaterbedrijf of organiseert theatrale evenementen voor één van de vele grote en kleinere festivals of kunst- en cultuurinstellingen in de stad. De eventproducer is de sparringpartner van de regisseur of artistiek leider en heeft inhoudelijke kennis van de totstandkoming van theatervoorstellingen.

Lees verder

Sluit

Opleiding

Opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen, krijg je praktijklessen, en zijn er keuzedelen. Ook ga je op stage. Als je doorklikt, lees je meer over uit welke onderdelen jouw opleiding bestaat.

Lees verder

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees verder

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees verder

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees verder

Sluit

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming, is een ander woord voor alle stages die je tijdens jouw opleiding volgt. Naast de praktijkervaring bij het Productiehuis/Theatergroep Vers Vlees doe je ook ervaring op bij externe leerbedrijven. De branche kent een groot en divers aantal bedrijven en veel zelfstandigen, waarmee wij als school nauw contact onderhouden. Om de kwaliteit van de BPV te garanderen werken wij alleen samen met erkende stageplaatsen.

Lees verder

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan mailt of belt je ouder/verzorger.

Ziek melden
De MBO Theaterschool
Pieter de Hoochweg 222 3024 BJ Rotterdam
T: 010-2110050 (school administratie)

ziekmeldingen voor 9:00 uur d.m.v. het inspreken van de voicemail

E: [email protected] (ook voor het indienen van aanvragen voor verlof)

Lees verder

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Wij vinden de persoonlijke begeleiding binnen onze opleiding erg belangrijk en daarom trachten wij deze begeleiding zoveel mogelijk binnen ons schoolgebouw en op maat aan te bieden.

Lees verder

Sluit

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Roosters, vakanties, leermiddelen, kosten en contactgegevens

Hier vind je onder meer informatie over  leermiddelen, kosten van je opleiding, een overzicht van bevoegd gezag en contactgegevens. 

Lees verder

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25749
Crebo KD
23302
Niveau
4
Reguliere opleidingsduur
3 jaar
Leerweg
bol
Vastgesteld door
Directie MBO Theaterschool, juli 2022