Rechten en plichten

Basisafspraken ter bevordering van het leerproces

 • Mobiele telefoons zitten in de tas tijdens de les. Alleen wanneer de docent de telefoon wil inzetten ten diensten van de les mag die gebruikt worden;
 • Je bent op tijd in de les. Wanneer de docent de les gestart is verstoor je door te laat te komen de concentratie van medestudenten en draag je niet bij aan een optimale leeromgeving. Wanneer de les begonnen is wordt de afwezige student ongeoorloofd afwezig gemeld;
 • Als één van de studenten spreekt of speelt is daar de volle aandacht voor;
 • Je kijkt vanuit respect naar elkaar (uitlachen of smoezen hoort daar niet bij);
 • Je komt voorbereid de les in. De afspraken hierover worden gemaakt door de docent;
 • Je stimuleert/helpt/daagt elkaar uit naar een hoger niveau.

Dit vraagt van de studenten:

 • Echt aandacht hebben voor elkaar. Elkaar echt zien en met volle aandacht naar elkaar luisteren;
 • Jezelf openstellen. Daarbij is het belangrijk om onze vooroordelen minder een rol te laten spelen. Uitgangspunt: Zonder een vooringenomen oordeel naar elkaar kijken;
 • Jezelf afvragen wat je wilt bereiken bij het maken van een opmerking, wat levert het de ander op?;
 • Eerlijk en direct durven zijn. Jezelf uitspreken maar dan wel concreet zijn, namen noemen, situaties benoemen. Feit-gevoel-wens.

Algemene tips daarbij zijn:
Wat je doet is... (benoem concreet gedrag).
En dat geeft mij... (benoem je gevoel).
Ik wil graag dat jij... (benoem je wens).

Dit werkt bij kritische feedback maar ook bij complimenten omdat volkomen duidelijk is waarvoor het compliment gegeven wordt en de wens kan dan zijn: ik wil er wel meer van zien/horen/ervaren.

Meer informatie

Schoolregels MBO Theaterschool en reglement Hofplein Rotterdam

Aan een opleiding volgen aan De MBO Theaterschool zijn regels verbonden. In het studentreglement en de studiegids van jouw opleiding vind je onder andere de schoolregels, gebruikshandleidingen voor de kluisjes en regels voor het gebruik van technisch materiaal.

Bekijk hier het aanvullend reglement van Jeugdtheater Hofplein.

Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag is gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat, zoals seksueel overschrijdend gedrag (bijvoorbeeld handtastelijkheden), agressie, discriminatie of pestgedrag.

Je kunt voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag voor klachten op het gebied van ongewenst gedrag terecht bij de vertrouwenspersoon van het Albeda. Contactgegevens: (010) 448 27 60, dagelijks van 8.00-20.00 uur (bij voicemail, spreek in); of [email protected].

Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten

Voor digitale communicatie, inclusief social media zoals whatsapp, is de gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten Albeda van toepassing. Deze is op te roepen via de zoekfunctie in de digitale omgeving van het Albeda. De volgende tien ‘gouden regels’ vatten de kern van de gedragscode goed samen:

 • Toon respect voor anderen;
 • Stuur geen berichten die je zelf niet zou willen ontvangen;
 • Stuur geen anonieme berichten;
 • Stuur geen gemene of vervelende berichten, dus niet discrimineren, pesten of (seksueel) intimideren;
 • Surf niet naar pornosites, sekssites, racistische sites, treitersites e.d.;
 • Verspreid geen seksuele, racistische, discriminerende of treiterende informatie;
 • Verspreid geen opnames van collega’s, medestudenten en/of docenten via gsm/email/portaal/my-site;
 • Vertel je wachtwoord aan niemand;
 • Wees behoedzaam met het verstrekken van persoonlijke informatie (naam, adres, telefoonnummer e.d.) via internet.

Onderwijsovereenkomst

Als je bent aangenomen voor de opleiding, krijg je een onderwijsovereenkomst. Hierin staan de rechten en plichten van Albeda en van de student. Als deze overeenkomst is ondertekend en al jouw documenten binnen zijn bij het mbo, dan kun je starten met je nieuwe opleiding. De ondertekening van de onderwijsovereenkomst vindt digitaal plaats.

Praktijkovereenkomst

Een deel van je opleiding ga je stage lopen. In het mbo heet dit Beroeps Praktijk Vorming (bpv). In de praktijkovereenkomst staan alle afspraken die je maakt met Albeda en het bpv-bedrijf over jouw bpv. Dit document wordt door alle partijen ondertekend. De ondertekening vindt digitaal plaats.