Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming (bpv) is een ander woord voor alle stages die je tijdens jouw opleiding volgt. Naast de praktijkervaring bij het Productiehuis van Jeugdtheater Hofplein doe je ook ervaring op bij externe leerbedrijven. Voor de acteurs en performanceopleiding is dat niet altijd mogelijk. De branche kent een groot en divers aantal bedrijven en veel zelfstandigen waarmee wij als school nauw contact onderhouden. Om de kwaliteit van de bpv te garanderen werken wij alleen samen met erkende stageplaatsen.

De bpv is op De MBO Theaterschool op twee manieren vormgegeven.

1. De diverse stages binnen de opleidingen van De MBO Theaterschool bij het leerbedrijf van jeugdtheater Hofplein onder de naam van Het Productiehuis. Binnen Het Productiehuis worden zelfstandig projecten en producties gemaakt door studenten onder begeleiding van professionele regisseurs/theatermakers, vormgevers en technici.

2. De stages bij externe leerbedrijven. Bij de zoektocht naar een geschikt stage adres word je bijgestaan door je studieloopbaan begeleider (ipv stage-coördinator).

Omdat in de theaterwereld veel producties op projectbasis worden georganiseerd, doen we dat op school ook. Elk project duurt 10 weken. In basis is de verdeling van de stages als volgt ingedeeld:

Leerjaar 1
Je loopt in periode 4 gedurende 3 dagen per week stage binnen een samenwerkingsverband met de theaterdocent opleiding van Artez (university of the Arts). 

Leerjaar 2
Je loopt in periode 2 of 3 gedurende 10 weken stage bij een erkend leerbedrijf.

Leerjaar 3
Je loopt tijdens 1 van de 4 periodes minimaal 10 weken stage bij een erkend leerbedrijf. 

Meer informatie

Het vinden van een bpv-plaats

De stagecoördinator komt vanaf leerjaar 1 regelmatig in de slb-les (studieloopbaanbegeleiding) om je voor te bereiden op de bpv (stages). Aan het einde van het eerste leerjaar volg je een traject met de stage-coördinator en je slb-docent om een geschikte stage voor jou te zoeken voor het tweede leerjaar. Dit traject loopt langzaam over in de eerste periode van je tweede jaar waarbij duidelijk wordt waar je stage gaat volgen. In het derde leerjaar ga je zelfstandig een stage zoeken waarbij je gecoacht wordt door de stagecoördinator.

Voorafgaand aan je stageperiode en ter voorbereiding op de stages krijg je een stagehandboek. Waarin je kunt lezen:

• Hoe de zoektocht gaat naar een stage en wat je hierin zelf moet doen en wat je van school mag verwachten;

• De inhoud van je stage: wat moet je leren (de te behalen vaardigheden), hoe word je beoordeeld en wat moet er in je stageverslag komen te staan;

• Planning stage: sollicitatieprocedure, evaluatiegesprek en eindgesprek;

• Opdrachten die je kunnen helpen bij het maken van je stageverslag;

• Werkplan: waar begin je en wat wil je bereiken in je stage;

• Beoordelingsformulier: een voorbeeld van het formulier waarmee je stage wordt beoordeeld;

• Beschrijving beroep: beschrijving van de kerntaken en bijbehorende werkprocessen die bij je opleiding horen.

Begeleiding tijdens jouw bpv

Halverwege de bpv (stage) vindt een tussenevaluatie plaats. Je bespreekt, samen met de stagecoördinator en de praktijkopleider de leuke én de lastige punten waar je tegen aan loopt in de stage. Naar aanleiding van het gesprek stel je verbeterpunten op. Ook kom je halverwege je stageperiode één dag terug naar school. Tijdens die dag wissel je ervaring uit met je klasgenoten en kunnen er zaken besproken worden waar je tegenaan loopt tijdens je stage. Wanneer je een externe stage doet krijgt je een apart handboek omdat het dan vaak om een unieke stage gaat.

 

 

Beoordeling van de bpv

De stage telt mee voor je praktijkcijfer bij het overgangsrapport. Je stage moet met een voldoende worden afgerond. Het is immers de praktijk waarin je werkzaam bent geweest en dat zegt veel over of je op het juiste niveau bent. Je moet een voldoende voor de bpv halen om je diploma te kunnen behalen, het is een zogenaamde diploma-eis. De beoordeling van een stage bestaat uit twee onderdelen, namelijk een beoordeling voor de professionele vaardigheden en een beoordeling voor de beroepsvaardigheden. Deze beoordeling wordt gebaseerd op het beoordelingsformulier dat tijdens de eindevaluatie wordt ingevuld. In je stage handboek vind je ook alle informatie met betrekking tot de beoordelingscriteria. In je stage handboek is ook een voorbeeld van het beoordelingsformulier opgenomen. De beoordeling wordt gedaan in samenspraak met je praktijkopleider die je tijdens de stage coacht en begeleidt.

Het netwerk van de opleiding Producent

In schooljaar 2015/2016 heeft de MBO Theaterschool haar eigen theatergezelschap ‘TG Vers Vlees’ opgericht, bestaande uit de studenten van de opleidingen Acteur, Technicus en Vormgever. Dit theatergezelschap is opgericht vanuit de behoefte studenten te laten zien hoe een gezelschap werkt, en om naast de verbinding tussen acteren, vormgeven en techniek ook de brug te slaan met productie. Dit gezelschap bestaat nog steeds en biedt veel ruimte voor het ontwikkelen van jonge producenten. Er worden meerdere voorstellingen in het jaar gemaakt; van kleine producties op locatie tot grote producties in een theaterzaal met veel decor en theatertechniek. Daarnaast doet de school mee aan veel projecten binnen en buiten school (Opera Forward Festival in Amsterdam, projecten met Maas Theater en Dans, Operadagen Rotterdam enz.).

Niet alleen TG Vers Vlees biedt mogelijkheden om stage te lopen. Het (theater)werkveld waar wij als leerwerkplaats midden in een theaterbedrijf wekelijks contact mee hebben heeft grote interesse in stagiairs die in de productiekant opgeleid worden. Door de vele jonge makers in talentontwikkelingstrajecten, die de laatste jaren steeds meer vorm krijgen, is er nog meer noodzaak dan eerst aan stevige inhoudelijke producenten die de makers kunnen ondersteunen.

De theaters/partners/festivals waar we o.a. mee (gaan) samenwerken zijn:

 • Jeugdtheater Hofplein
 • Maas Theater en Dans
 • Theater Zuidplein/LabZ
 • Walhalla/werkplaats Walhalla
 • De Doelen
 • Het Internationaal Film Festival Rotterdam
 • TEC Art
 • Circusstad festival
 • Motel Mozaïque
 • Dag van de romantische muziek
 • De Parade
 • De Operadagen
 • E-Sports

Problemen tijdens de bpv

Het kan zijn dat tijdens jouw bpv problemen ontstaan. Bespreek dit altijd eerst op de bpv met degene die jou begeleidt. Als je er niet uitkomt neem dan snel contact op met jouw begeleider vanuit school. Stop nooit zelf met je bpv zonder dat je dit hebt besproken. Dit kan namelijk gevolgen hebben voor de voortgang van jouw opleiding. Samen met je begeleider wordt er altijd gezocht naar een oplossing.

Het vinden van een erkende bpv-plaats

Bij het RoMa project in periode 4 van leerjaar 2 krijg je een kennismakingsopdracht van de regisseurs van toneelacademie Maastricht. Ook zij stellen zich aan jullie voor en delen hun concept met jullie. Op basis daarvan geven de studenten en de regisseurs aan met wie ze willen werken en waarom. De hoofddocent en studieloopbaancoach maken op basis daarvan een indeling die passend is bij de leervraag en studieloopbaan van de studenten. Voor de stages bij het productiehuis en de voorstellingen van TG Vers Vlees krijgen de studenten aan het einde van leerjaar 2 de verschillende synopsis en werkwijzen van de regisseurs te horen. Op basis daarvan geef je een voorkeur aan met wie je wil werken en waarom. Er is steeds een keuze tussen een voorstelling vanuit een vaste tekst/script en een voorstelling die in samenwerking met de studenten gemaakt wordt en waarbij de studenten makende spelers zijn. De hoofddocent en studieloopbaancoach maken op basis daarvan een indeling die kloppend is bij de leervraag en studieloopbaan van de studenten. Het uitgangspunt daarbij is dat je beide manieren van werken een keer ervaart en dat je 1 voorstelling bij het productiehuis doet in het jaar.