Wijzigingsprocedure Onderwijsovereenkomst en Praktijkovereenkomst

In de Onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van Albeda. In de Onderwijsovereenkomst staan jouw rechten en plichten èn de plichten van Albeda. De onderwijsovereenkomst wordt getekend door de student en zijn ouder indien hij minderjarig is, en door de onderwijsleider namens Albeda. Zo’n zelfde overeenkomst is er ook als je in de praktijk gaat leren, tijdens je beroepspraktijkvorming. Dan sluiten student, de opleiding en her leerbedrijf samen een praktijkovereenkomst af.

De gegevens op het voorblad van de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst kunnen met schriftelijke instemming van het Albeda en de student tussentijds worden gewijzigd of aangevuld. Bij de praktijkovereenkomst is ook de schriftelijke instemming van het leerbedrijf noodzakelijk. Voor het wijziging of aanvullen geldt de onderstaande procedure zoals ook opgenomen in de voorwaarden van de overeenkomst.

Student dient schriftelijk verzoek in:
Afhankelijk van de verzochte (tussentijdse) wijziging kan een gewijzigd voorblad worden uitgedraaid of dient een nieuwe overeenkomst worden afgesloten. De gegevens over de opleiding kunnen alleen worden gewijzigd op jouw verzoek. Als hier een wijziging in is, moet jij hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. De opleiding of het leerbedrijf kan jou wel aanraden om dit te doen.

Binnen 10 dagen reageren op wijziging:
Wij sturen jou het gewijzigd voorblad zo spoedig mogelijk schriftelijk, op papier of digitaal, (en naar jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) als je minderjarig bent) en aan het leerbedrijf. Als de inhoud van dit blad niet correct is, heb je 10 werkdagen de tijd om dit schriftelijk aan de opleiding door te geven. Dan zal de opleiding de betreffende gegevens aanpassen. Als jij niet binnen 10 dagen reageert, dan vervangt het gewijzigd voorblad het vorige blad en wordt daarmee een onderdeel van de overeenkomst

Geen instemming:
Als blijkt dat de gegevens zijn aangepast zonder dat jou om instemming is gevraagd, dan vervalt de wijziging, totdat student en opleiding (en het leerbedrijf) het eens zijn over de wijziging.

Let op:
De bpv-gegevens betreffende de begin- en geplande einddatum, duur en omvang van de bpv, kunnen ook worden gewijzigd op verzoek van het leerbedrijf. Jij moet hiervoor wel toestemming geven.

Als er wat mis gaat?
In dat geval kan jij een klacht indienen conform de Klachtenprocedure Studenten Albeda College. Deze Klachtenprocedure is te vinden op Portaal.