De opleiding

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier, zie hieronder: 

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker evenementenorganisatie/International eventmanagement studies 

In het dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. 

Ook vind je hier informatie over de zogenaamde maatwerktrajecten en over leren op een leerwerkplaats.

OET traject: 
Op de locaties Zuster Hennekeplein en Weena kun je het economisch oriëntatietraject (OET) volgen. Bij het economisch oriëntatietraject oriënteer je je breed in 20 weken op verschillende economische opleidingen. Van te voren maak je een keuze voor de richting Handel en Commercie of Business services. Je start in februari vervolgens stroom je na de zomervakantie door naar jouw gekozen opleiding in het eerste of tweede leerjaar (afhankelijk van je resultaten). Tijdens het oriëntatietraject krijg je generieke vakken, zoals Nederlands, Engels en rekenen maar ook beroep specifieke lessen. Verder kun je rekenen op een dosis praktijklessen. Denk bijvoorbeeld aan gastlessen, bedrijfsopdrachten of bedrijfsbezoeken. Je wordt hierin intensief begeleid, zodat je je goed kan (her)oriënteren op je verdere (school)loopbaan en een weloverwogen keuze kunt maken. Klik hier voor meer informatie over hoe jouw lesweken eruit zien. 

 

Meer informatie

Basisdeel

Het basisdeel bestaat uit 2 onderdelen: de beroepsspecifieke- en de generieke onderdelen.

Onderdeel 1: Beroepsspecifieke onderdelen
Beroepsspecifieke onderdelen bestaan uit kerntaken en werkprocessen.

Kerntaken: Kerntaken zijn taken die je zelfstandig moet kunnen uitvoeren en die in het beroep steeds weer terugkomen. Elke kerntaak bestaat uit meerdere werkprocessen. De opleiding kent de volgende kerntaken:

 • B1-K1: Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid
 • B1-K2: Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten


Werkprocessen: Werkprocessen zijn activiteiten die horen bij een kerntaak. In de opleiding leer je deze activiteiten uit te voeren. Wil je weten welke werkprocessen bij jouw opleiding horen, kijk dan naar het examenplan.

Medewerker Evenementenorganisatie/ International Event Management Studies

Medewerker Marketing en Communicatie

(Voor het lezen van bovenstaande documenten heb je een Albeda account nodig)

Onderdeel 2: Generieke onderdelen
Naast het onderdeel voor het beroep, leer je ook algemene onderdelen. Deze onderdelen zijn:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Loopbaan en Burgerschap

In de lessen van deze onderdelen word je goed geïnformeerd over wat er van jou verwacht wordt.

Profieldeel

Profieldelen geven een specifieke invulling aan je opleiding. Het Profieldeel / de profieldelen van jouw opleiding zijn:
 

Profieldelen Medewerker marketing en communicatie

 • P1-K1: Assisteert bij het onderzoeken van de markt
 • P1-K2: Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie

Profieldeel Medewerker evenementenorganisatie/International eventmanagement studies

 • P2-K1: Organiseert evenementen

 

Keuzedelen

Keuzedelen zijn extra onderdelen voor de opleiding waaruit je kunt kiezen. Hierdoor krijg je extra kennis die je kunt gebruiken in je beroep of in de maatschappij. Het is een verplicht onderdeel binnen de opleiding. Klik op jouw opleiding om te zien welke keuzedelen jouw opleiding aan biedt:

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker evenementenorganisatie/International eventmanagement studies

Als je een ander keuzedeel wilt volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je hier een verzoek voor indienen. Je kunt hierover informatie krijgen bij je slb’er. Je moet er wel rekening mee houden dat de examencommissie moet onderzoeken of het door jou gewenste keuzedeel geen overlap heeft met jouw opleiding en of het volgen van het keuzedeel roostertechnisch en organisatorisch haalbaar is.

De resultaten van de keuzedelen tellen mee voor het behalen van je diploma. Hiervoor gelden een aantal regels:

 • Het gemiddelde van de examenresultaten van de keuzedelen moet ten minste een 6 of ‘voldoende’ zijn;
 • Voor minimaal de helft van de keuzedelen moet het resultaat ten minste een 6 of ‘voldoende’ zijn;
 • Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of een daarmee overeenkomstige eindwaardering zijn.

De regels rondom het behalen van je diploma staan vermeld in het examenreglement.

Leerwerkplaats(en)

Bij Albeda College Economie & Ondernemen werken we met verschillende leerwerkplaatsen. Deze leerwerkplaatsen zijn bedoeld om beginnende beroepsbeoefenaren die vaardigheden mee te geven waar de praktijk om vraagt. Hoe doen we dat? Studenten voeren echte opdrachten uit voor ondernemers onder begeleiding van een coach of docent. Want mede door technologische vernieuwingen en digitalisering verandert de wereld, en dus ook de arbeidsmarkt, in hoog tempo. Sommige beroepen zullen veranderen, anderen zullen verdwijnen. Door de ontwikkelingen in de markt doen bedrijven, naast de vereiste kennis, steeds meer een beroep op flexibiliteit, ondernemerschap en communicatieve vaardigheden. In onze leerwerkplaatsen krijgen studenten een realistischer beroepsbeeld en kunnen ze deze vaardigheden verder ontwikkelen.

Bekijk  hier het introductiefilmpje.

Maatwerktrajecten (Medewerker marketing en communicatie)

Voor studenten met een havo/vwo-diploma en/of een afgeronde verwante mbo niveau 3 opleiding is onder voorwaarden plaatsing in het tweede leerjaar van de opleiding M&C mogelijk. 

Gemeenschappelijk Economisch Jaar

In het eerste leerjaar bieden wij een gemeenschappelijk economisch jaar, afgekort GEJ, aan. Het onderwijs is opgebouwd rondom een vijftal gemeenschappelijke onderwijsthema’s, die raakvlakken hebben met alle commerciële opleidingen van het College voor Economie & Ondernemen. Natuurlijk krijg je ook onderwijs in specifieke onderdelen van de door jou gekozen opleidingsrichting.

Doordat je start met een aantal gemeenschappelijke onderdelen is het zonder tijdverlies mogelijk om tijdens, of zelfs nog aan het eind van het eerste jaar, te switchen naar een andere commerciële opleiding binnen het College voor Economie & Ondernemen, als zou blijken dat dit beter bij je past. Dit is echter niet de belangrijkste reden, het gaat om het verbreden van jouw opleiding! Als blijkt dat niveau 4 toch te moeilijk zou zijn, dan is ook een naadloze afstroom naar niveau 3 mogelijk; zonder tijdverlies.

Voor studenten binnen het gemeenschappelijk economisch jaar (GEJ) wordt de definitieve keuzerichting aan het einde van het eerste jaar gemaakt. Vanaf het tweede jaar volg je alleen onderwijs dat specifiek is gericht op de gekozen kwalificatierichting. Ook ga je beroepspraktijk-vorming (stage) doen bij een bedrijf/organisatie dat is goedgekeurd voor de door jou gekozen kwalificatierichting.

 

 

Topmodel

De lesuren en de uren in de praktijk staan in een overzicht. Dit overzicht heet een Topmodel.

Door op de link te klikken zie je, voor beide opleidingen, een tabel met een overzicht van de uren die je voor school bezig bent, gedurende de hele opleiding.

 

Jaarplanner en lessentabel

Wil je weten hoe de planning van jouw schooljaar eruit ziet, kijk dan hieronder in de jaarplanner van jouw opleiding. Tevens kun je alvast een kijkje nemen in de vakken die je gaat volgen in de lessentabel van jou opleiding.

Jaarplanner:

 • Doordat de jaarplanner steeds wordt geactualiseerd zal deze door de onderwijsteams zelf worden verstrekt.

Lessentabel: