Aan- en afwezigheid

Iedereen bij Albeda doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma. Als jij je hebt ingeschreven bij Albeda verwachten we van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25.

Ook in de onderwijsovereenkomst staat dat je verplicht bent om aan de lessen op school of de leerwerkplaats deel te nemen, om beroepspraktijkvorming (stage) te doen en om bijvoorbeeld excursies bij te wonen.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het lastig om alle lessen te volgen. Bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je privé verplichtingen moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Meer informatie

Afmelden

Wanneer je ziek bent op een schooldag of om een andere reden niet aanwezig kunt zijn in de les of op je bpv-plek (stage of werk), dan meld je dat tussen 8.00 uur – 8.30 uur.

Ben je jonger dan 18? Dan mailt of belt je ouder/verzorger.
Ben je 18 jaar of ouder? Dan mail of bel of je zelf.

Regels en afspraken

  • Vermeldt altijd duidelijk je voor- en achternaam, je klas, lesuren die je zal missen en de reden van je afwezigheid
  • Ziekmeldingen die later binnen komen dan 08:30 uur, worden niet verwerkt. Je wordt dan geregistreerd als ongeoorloofd afwezig.
  • Ben je langer dan drie dagen ziek, dan moet je je opnieuw ziekmelden of dienen je ouders/verzorgers de school hiervan per direct in kennis te stellen.
  • Als je ziek bent tijdens een stage- of de leerwerkperiode, moet je dat melden bij de praktijkorganisatie waar je stage loopt of werkt, maar óók bij de verzuimcoördinator.
  • Je bent zelf verantwoordelijk om, in alle gevallen, je beter te melden; op school, bij de praktijkorganisatie of de werkgever. Pas wanneer je jezelf beter hebt gemeld, wordt de periode van afwezigheid in ons systeem als beëindigd geregistreerd.


Als je langer afwezig bent, ga met je slb'er of verzuimcoördinator in gesprek om afspraken te maken over je aanwezigheid.

Verzuimprotocol aanvulling evenementen/International eventmanagement studies m.b.t. events in weekeinde en na schooluren

Ben je ziek of ben je vertraagd door het OV bij je eventpoint dienst dan doe je 2 dingen:

  1. je belt naar een telefoonnummer van de contactpersoon van de evenementen.

EN

je bevestigt dit direct na je telefoontje per e-mail naar de 4 volgende adressen:

  1. het e-mail adres van de contactpersoon van de evenementen.

  2. [email protected]

  3. [email protected]

  4. jouw slb’er.

In deze e-mail vermeld je je naam, je telefoonnummer, je klas en je SHIFT.

Contactgevens bij verzuim

Medewerker Marketing en communicatie locatie Weena:

Verzuimmedewerker:
mevrouw S. Sital & mevrouw J.M. Martodikromo
Telefoonnummer: 06 528 28 925
Emailadres: [email protected]  

Medewerker Evenementenorganisatie locatie Weena:

Verzuimmedewerker:
mevrouw T. Berlang 
Telefoonnummer: 06 425 63 254
Emailadres: [email protected] met een CC naar je slb'er

Aanwezigheidsregistratie (AWR)

Albeda werkt met een digitale aanwezigheidsregistratie, AWR. Alle docenten registreren aan het begin van de les of je aan- of afwezig bent. De verzuimmedewerker en je studieloopbaanbegeleider kunnen dit meteen inzien. Wanneer jij je ziek of afmeldt, wordt dit ook in AWR gezet. Dit is direct zichtbaar voor de docent.

Je kunt inloggen op Portaal en je eigen aanwezigheidsregistratie inzien van deze week en de vorige week. Als je denkt dat de registratie van jouw aan- of afwezigheid niet klopt, dan meld je dit direct bij de verzuimmedewerker of je studieloopbaanbegeleider.

Geoorloofd en ongeoorloofd afwezig

Geoorloofd afwezig:
Als je een geldige reden hebt voor je verzuim, dan ben je geoorloofd afwezig. Geldige redenen zijn bijvoorbeeld ziekte, afspraken met een medische reden of een rijexamen. Wel verwachten we dat je de afspraken zo veel mogelijk buiten schooltijd plant.

Ongeoorloofd afwezig:
Als je je niet afmeldt of je hebt geen geldige reden voor je verzuim, dan ben je ongeoorloofd afwezig. Afwezigheid zal vrijwel altijd invloed hebben op je studieprestaties. Teveel afwezig zijn kan er zelfs toe leiden dat je je studie misschien niet af kunt maken.
Ongeoorloofde afwezigheid kan ook formele gevolgen hebben.  Zo kan je bij teveel ongeoorloofde afwezigheid door de leerplichtambtenaar opgeroepen worden. Ook kan het van invloed zijn op het ontvangen van studiefinanciering of kinderbijslag.

Regels rondom afwezigheid

Als je binnen 4 weken 5 klokuren afwezig bent zonder geldige reden, krijg je een waarschuwing. Wanneer je meer dan 16 uur afwezig bent in 4 lesweken, is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij het digitale verzuimloket van DUO. De melding wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar kan je uitnodigen voor een gesprek, je een waarschuwing geven en/of eventueel een boete geven.

Ben je langer dan 4 lesweken aaneengesloten afwezig en hebben we geen contact met je kunnen krijgen, dan is de school wettelijk verplicht om dit te melden bij DUO. Je hebt dan voor 1 maand onterecht studiefinanciering ontvangen. Ook ben je onterecht in het bezit geweest van een studentenreisproduct. Vanaf de eerste verzuimdag zal je studiefinanciering (beurs en studentenreisproduct) omgezet worden in een lening.

Lees meer over de formele gevolgen van te veel afwezig zijn.

Verlof aanvragen

BOL
Jij of je ouders (als je jonger dan 18 jaar bent) kunnen in bijzondere gevallen verlof buiten de schoolvakanties aanvragen. Het verlof moet bij de studieloopbaanbegeleider worden aangevraagd waarna de onderwijsleider het besluit neemt. Bij meer dan 10 dagen verlof beslist de leerplichtambtenaar. Het verlof moet ruim op tijd, bij voorkeur minimaal 8 weken van te voren, aangevraagd worden.

Lees meer over de situaties waar je verlof voor aan kan vragen. 

Aanvraagformulier voor verlof buiten de school vakanties voor studenten van 16 en 17-jaar 

Aanvraagformulier voor verlof buiten de school vakanties voor studenten van 18 jaar en ouder  

 

DP_YAML_QUOTE[Extra begeleiding tijdens je studie ]

Soms heb je vragen waar je niet helemaal uit komt. Of heb je zorgen waardoor je je op school niet kan concentreren. Je hebt misschien schulden, je piekert veel of je hebt vragen over je studie. Blijf hier dan niet mee rondlopen! Lees hier meer over welke hulp er geboden wordt binnen Albeda. Staat je vraag er niet bij? Kijk dan eens op https://www.checkitmborijnmond.nl/