Dansvoorstelling 2022

Danscoördinator cohort 2022-2026

De opleiding Danscoördinator gaat met het schooljaar 2022-2023 zijn 18e jaargang in. We hebben ons door de jaren heen ontwikkeld als een opleiding die zich landelijk op nummer 1 heeft gepositioneerd als het gaat om het commerciële werkveld. Onze studenten en alumni doen het erg goed in het werkveld, zowel nationaal als internationaal. En daar zijn we best trots op. De komende jaren blijven we aandacht schenken aan studenten die van hun passie en talent hun beroep willen maken. We blijven inspelen op de ontwikkeling van de maatschappij en het werkveld. We passen ons onderwijs hier op aan. Het docententeam heeft zich tot taak gesteld om uitdagend en inspirerend onderwijs te geven. Waarbij vakmanschap centraal staat en waarbij kernwaarden van veiligheid, respect en professionaliteit leidend zijn.

Albeda Danscollege staat voor diversiteit en inclusiviteit. We zijn de afspiegeling zijn van de maatschappij. We willen met ons docententeam de studenten inspireren en belangrijke waarden en normen meegeven op het gebied van pluriformiteit. Het verrijkt ons als mens en toekomstig professional.

Bij Albeda zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Opleidingsvisie
In de opleidingsvisie staan vier pijlers centraal: de danser op het podium, de danser als lesgever, de danser als maker en de danser als zelfstandig ondernemer. We vragen in hoge mate betrokkenheid en inzet van jou als student. Het werkveld waarin je terecht komt is veeleisend. Dat betekent dat er van jou veel gevraagd wordt. Er zijn periodes waarin je soms lange dagen en veel uren moet maken. Activiteiten kunnen soms in het weekend of in vakantieperiodes plaatsvinden. Daar staat tegenover dat je door het volgen van deze opleiding van je passie en talent je beroep kan maken.

Studiehandleiding
De studiehandleiding is een wettelijk document dat je digitaal krijgt uitgereikt aan het begin van het eerste schooljaar. In de studiehandleiding vind je alle informatie over de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), vakanties en het examenprogramma. Alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kan je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden. Lees hem dus goed! Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels hieronder voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Crebocode en naam van de opleiding
In formele correspondentie (onderwijsovereenkomst en inschrijfbevestiging) staat de naam 'Coördinator sportinstructie, training en coaching' vermeld. We maken gebruik van het officiële opleidingscrebo van Sport.

Voor al je vragen over bovenstaande kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Veel succes en plezier toegewenst namen het gehele docententeam.

Corrine Leyte
Hoofd Albeda Danscollege
 ​

Beroep

Beroep

Hier lees je welke vaardigheden belangrijk zijn voor een danscoördinator en waar je kunt gaan werken na je opleiding.

Lees meer.

Sluit

Opleiding

Opleiding

Hier vind je meer informatie over het artistiek concept en de opbouw van de opleiding. 

Lees meer.

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees meer.

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees meer.

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees meer.

Sluit

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De bpv (ook wel stage) is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. Je doet zowel podiumstages en productieopdrachten, als lesgeefstages bij dans- en sportscholen.

Lees meer.

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. 

Lees meer.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe de begeleiding op school is geregeld. We vinden het belangrijk dat je tijdig en open communiceert; alleen dan kunnen we je goed begeleiden in je studieloopbaan en eventuele problemen die je daarbij tegenkomt.

Lees meer.

Sluit

Roosters, docenten, vakanties, leermiddelen, en kosten

Roosters, docenten, vakanties, leermiddelen, en kosten

Onder deze tegel vind je o.a. informatie over je rooster, schoolvakanties en de schoolkosten.

Lees meer

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25414
Crebo KD
23163
Niveau
4
Leerweg
bol
Reguliere opleidingsduur
4 jaar
Vastgesteld door
Directie Albeda Danscollege, juli 2022