0

Danscoördinator cohort 2019-2023

De opleiding Danscoördinator gaat met het schooljaar 2019-2020 zijn 15e jaargang in. We hebben ons door de jaren heen ontwikkeld als een opleiding die zich landelijk op nummer 1 heeft gepositioneerd als het gaat om het commerciële werkveld. Onze studenten en alumni doen het erg goed in het werkveld, zowel nationaal als internationaal. En daar zijn we best trots op. De komende jaren blijven we aandacht schenken aan studenten die van hun passie en talent hun beroep willen maken. We blijven inspelen op de ontwikkeling van de maatschappij en het werkveld. We passen ons onderwijs hier op aan. Het docententeam heeft zich tot taak gesteld om uitdagend en inspirerend onderwijs te geven. Waarbij vakmanschap centraal staat en waarbij kernwaarden van veiligheid, respect en professionaliteit leidend zijn.

Bij Albeda zijn de volgende kernwaarden belangrijk:

  1. Persoonlijk: Bij ons mag je rekenen op aandacht, respect en geborgenheid. Studeren en werken doen wij in een prettige en veilige sfeer waarbij verbinding, betrokkenheid en professionaliteit centraal staan.
  2. Ambitieus: Wij dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf en elkaar te halen en bieden uitstekende mogelijkheden om talent optimaal tot zijn recht te laten komen. Er is ruimte en waardering voor eigen initiatief en vernieuwing.
  3. Verantwoordelijk: We doen wat we afspreken en zijn aanspreekbaar op ons handelen.

Opleidingsvisie
In de opleidingsvisie van de opleiding staan vier pijlers centraal: de danser op het podium, de danser als lesgever, de danser als maker en de danser als zelfstandig ondernemer. We vragen in hoge mate betrokkenheid en inzet van jou als student. Het werkveld waarin je terecht komt is veeleisend. Dat betekent dat er van jou veel gevraagd wordt. Er zijn periodes waarin je soms lange dagen en veel uren moet maken. Activiteiten kunnen soms in het weekend of in vakantieperiodes plaatsvinden. Daar staat tegenover dat je door het volgen van deze opleiding van je passie en talent je beroep kan maken.

Studiehandleiding
De studiehandleiding is een wettelijk document dat je digitaal krijgt uitgereikt aan het begin van het eerste schooljaar. In de studiehandleiding vind je alle informatie over de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), vakanties en het examenprogramma. Alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kan je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden. Lees hem dus goed! Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels hieronder voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Formele documenten
Albeda kent 3 formele documenten:

  1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten: https://www.albeda.nl/statuten.
  2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.
  3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van Albeda.

Crebocode en naam van de opleiding
In formele correspondentie (onderwijsovereenkomst en inschrijfbevestiging) staat de naam 'Coördinator sportinstructie, training en coaching' vermeld. we maken gebruik van het officiële opleidingscrebo van Sport.

Voor al je vragen over bovenstaande kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Veel succes en plezier toegewenst namen het gehele docententeam.

Corrine Leyte
Hoofd Albeda Danscollege

Deze studiehandleiding is vastgesteld door de directie van het Albeda Dans College.

Beroep

Beroep

We leiden op tot professional allround danscoördinator voor het commerciële werkveld. Dit kan zowel op het podium zijn als in een lesgevende situatie. De student leert verschillende dansstijlen toe te passen in de beroepspraktijk. Afgestudeerden treden op in televisieprogramma’s, op festivals, in videoclips, voor events en bedrijfspresentaties in dansmodeshows, in theaterproducties of bij optredens van artiesten. Dit zijn tegelijkertijd voorbeelden van commerciële opdrachten waar de student al tijdens stages binnen de opleiding kennis maakt.

Naast de dansvaardigheden leert de student zelfstandig lessen en workshops te geven. In de opleiding heeft lesgeven dan ook een prominente plaats. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden, het werken met verschillende doelgroepen en het organiseren van dans- en bewegingsactiviteiten. Op deze manier krijgt de student vakkennis voor het geven van danslessen en dansworkshops.

Lees meer.

Sluit

Opleiding

Opleiding

Artistiek concept
We richten ons in het artistieke beleid op de entertainmentdans, waarbij we ons inhoudelijk richten op vijf basisvakken: hiphop, urban pop, jazz, klassiek en modern. De artistieke keuze is niet in één stijl te vangen en bestaat uit een aanbod van diverse dansstijlen. De keuze van dit artistieke beleid is bepaald door de toekomstige beroepsmogelijkheden regionaal, nationaal en internationaal. Nationaal en internationaal is de entertainmentsector groeiende. Regionaal is er behoefte aan geschoolde dansers die de dansstijlen van de jeugdcultuur kennen en weten in te springen op de diverse wisselende trends. Door deze ontwikkeling is er inmiddels een voortdurende vraag ontstaan naar veelzijdige jonge dansers, die breed zijn opgeleid en in wisselende situaties kwalitatief goede performances kunnen neerzetten.

Dans is doorlopend onderhevig aan verandering. Deze verandering is ingegeven door de mondiale samenleving, het dynamisch aspect van de jongerencultuur en cross-overs met andere mbo opleidingen zoals het Grafisch Lyceum, en de opleidingen Horeca, Sport en Muzikant/producer van Albeda. De door de opleiding aangeboden dansstijlen komen voort uit de diverse wereldculturen. Deze dansstijlen kunnen zowel authentiek zijn, voortkomend uit een bepaalde cultuur, maar ook fusion-achtige vormen opleveren waarin meerdere stijlkenmerken samenkomen.

De dans is artistiek voortdurend in ontwikkeling. Binnen het opleidingsconcept is daarom ruimte voor de creatieve ontwikkeling van de studenten. Het streven is om toekomstige dansers op te leiden die toestromen naar de huidige arbeidsmarkt en daarnaast gestimuleerd worden om authenticiteit en een eigen stijl te ontwikkelen, waarmee ze zelf kunnen inspelen op de markt.

Lees meer.

Sluit

Rechten en plichten

Rechten en plichten

Albeda kent diverse formele documenten. Hierin staan de rechten en plichten van en voor studenten.

Lees meer.

Sluit

Toetsen en studievoortgang

Toetsen en studievoortgang

Binnen de opleiding volgen wij jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen op het gebied van je studieresultaten en je beroepshouding.

Lees meer.

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Om je diploma te behalen, moet je al je examens met een voldoende afsluiten. Lees hier wanneer je aan de examens mag deelnemen, hoe het zit met herkansingen, wat je moet doen om je diploma te behalen, etc.

Lees meer.

Sluit

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De BPV (ook wel stage) is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. De student leert vooral door te doen, door te oefenen in de beroepspraktijk. Het leren voor een beroep zal daarom deels in het werkveld worden uitgevoerd. Zo raakt de student vertrouwd met de praktijk en het werkveld. De BPV zal zowel bestaan uit podiumstages en productieopdrachten, als uit lesgeefstages bij dans- en sportscholen.

Lees meer.

Sluit

Aan- en afwezigheid

Aan- en afwezigheid

Albeda verwacht van jou dat dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel naar jouw schoollocatie.

Natuurlijk kan het gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen of dat je om andere redenen niet aanwezig kunt zijn bij de les. Afmelden doe je via [email protected], vóór aanvang van de les. Vermeld in de mail:

Je naam
Leeftijd
Klas
Datum afwezigheid
Begintijd en eindtijd afwezigheid
Reden van afwezigheid

Als je afwezig bent op je BPV, ben je verplicht ook je BPV-bedrijf daarvan op de hoogte te stellen én de BPV-coördinator van de opleiding, Renate de Jong, via [email protected]

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch en per e-mail afmelden.

Lees meer.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe de begeleiding op school is geregeld. We vinden het belangrijk dat je tijdig en open communiceert; alleen dan kunnen we je goed begeleiden in je studieloopbaan en eventuele problemen die je daarbij tegenkomt.

Lees meer.

Sluit

Roosters, docenten, vakanties, leermiddelen, en kosten

Roosters, docenten, vakanties, leermiddelen, en kosten

Lees meer.

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo opleiding
25414
Crebo KD
23163
Niveau
4
Leerweg
bol
Duur opleiding
4 jaar