Keuzedelen

Keuzedelen kiezen
Aan het begin van studiejaar 2018-2019 maak je een voorlopige keuze voor een configuratie. Deze keuze wordt schriftelijk vastgelegd. De definitieve keuze voor de configuratie maak je in het schooljaar dat voorafgaat aan het keuzemoment. Je bent dan immers een aantal leerjaren verder en je zult mogelijk je keuze aan willen passen. 

Overzicht keuzedelen per leerjaar
Leerjaar 1 Gezonde Leefstijl
Als danscoördinator en danser is het belangrijk dat je een gezonde en bewuste leefstijl hebt en dat je die kunt overdragen aan anderen. In dit keuzedeel leer je over zaken die belangrijk zijn voor een gezonde leefstijl, bijvoorbeeld goede voeding, lichaamsbewustzijn, fitheid en ontspanning. Ook leer je hoe je anderen hierover kunt adviseren. De lesvakken zijn body awareness, body placement, fysieke fitheid, en dans en gezondheid. Aan de relatie tussen dans en een gezonde leefstijl wordt veel aandacht besteed. In de lessen worden verschillende werkvormen gebruikt, waaronder workshops en gastlessen. Je maakt zelf een beweegprogramma, en je oefent met advies geven. Je bouwt een portfolio op waarin de vorderingen bij het leren na verloop van tijd steeds beter zichtbaar worden. Dit portfolio wordt beoordeeld voor je examen. Na succesvolle afronding van dit verdiepende keuzedeel ben je in staat om vanuit je eigen kennis en ervaring anderen goed te adviseren over een gezonde leefstijl.

Leerjaar 2 Instructeur Gymnasiek Tricks
Gymnastiek Tricks is een mixsport waarbij je een eigen invulling geeft aan bewegingen uit de martial arts, acrobatiek en dans, zoals salto’s en handstanden met freezes. Demonstratie van persoonlijke tricks via internetvideoˈs hebben tricking populair gemaakt. In het commerciële werkveld wordt er vaak gevraagd naar dansers die verschillende tricks beheersen. Ook worden bij verschillende dans- en sportscholen lessen in tricking aangeboden. Dit keuzedeel past daarom goed bij jouw opleiding tot danscoördinator. In dit keuzedeel leer je tricks die passen bij jouw persoonlijke mogelijkheden en ontwikkeling. Vervolgens leer je hoe je hiermee een eenvoudig lesprogramma maakt, hoe je met assistentie een les in tricking geeft, en hoe je bij anderen kunt zien of ze tricks onder de knie hebben. In de lessen voor dit keuzedeel doe je krachttraining en werk je bijvoorbeeld met de trampoline en de mat. Bij het opbouwen van je skills wordt goede ondersteuning geboden.

Leerjaar 3
Instructeur Conditie/Hersteltraining Yoga

Combinaties van fitness en yoga of/en dans en yoga worden tegenwoordig aangeboden bij verschillende sportscholen en dansscholen. Het is daarom goed om je al tijdens de opleiding tot danscoördinator te specialiseren in yoga-instructie. In dit keuzedeel leer je een dynamische, actieve vorm van yoga zoals Asthanga/Power yoga en Vinyasa yoga, waarbij de nadruk op actieve houdingen en de zonnegroet ligt. Door de herhalende bewegingen train je stabiliteit, kracht, uithoudingsvermogen en leer je het energieniveau te verbeteren. Vinyasa yoga wordt soms ook benoemd als yoga in aerobic stijl. Daarnaast leer je herstellende yoga houdingen ( restoratieve yoga = herstellende yoga) als doel voor mentale en fysieke rust, ontspanning van de spieren en ruimte en soepelheid in het lichaam. Vervolgens leer je hoe je hiermee een eenvoudig lesprogramma maakt, hoe je met assistentie een yogales geeft, en hoe je bij anderen kunt zien of ze de basisvormen onder de knie hebben. Door overeenkomsten en verschillen tussen yoga, fitness en dans te ontdekken, wordt je je bewuster van je lichaam en je bewegingen. Vanuit je creativiteit leg je een verbinding tussen yoga, sport en dans. De lessen voor dit keuzedeel worden gegeven bij het vak onderlinge instructie en bij workshops Iyengar Yoga, Astanga Yoga, Yin Yoga en Hatha Yoga. 

óf

Leerjaar3
Instructeur Overige Sporten Martial Arts​

Als Danscoördinator word je breed opgeleid, zodat je verschillende dansstijlen zowel uitvoerend als instruerend kan aanbieden en uitvoeren. In dit keuzedeel specialiseer je je in het verzorgen van een dansinstructie in martial arts. Je wordt vaardiger in het uitvoeren en aanleren van vechtsporten en leert deze vervolgens te verwerken in verschillende dansstijlen. Het keuzedeel wordt ingevuld met workshops capoeira, kung fu, martial arts tricking,  lesvoorbereiding, lesuitvoering, projectevaluatie, en literatuurstudie waarbij er dwarsverbanden zijn met het vak didactiek & onderlinge instructie.

Leerjaar 4
Oriëntatie op ondernemerschap
In dit keuzedeel ga je op zoek naar de ondernemer in jezelf. Als danscoördinator kun je besluiten om na je opleiding een eigen bedrijf te starten. Je kunt je met dit keuzedeel al in de opleiding extra verdiepen in dingen die daarbij belangrijk zijn. In de lessen leer je antwoord te geven op praktische vragen als: Wat komt er allemaal kijken bij een eigen bedrijf? Waar moet je allemaal aan denken en over beslissen als je ondernemer wordt? Maar je speelt ook met ideeën voor een onderneming op het gebied van dans, met het promoten en presenteren van jezelf en je ideeën, en met het inschatten van je slaagkans. Uiteindelijk kom je in dit keuzedeel tot een conclusie over jou en ondernemen. Past ondernemer worden goed bij jou? En welke manier van ondernemen past het best? Een interessante zoektocht waarbij je je niet meteen vastlegt op een volledige start van een bedrijf, maar waarbij je wel oefent hiermee en daarbij nuttige kennis opdoet over jezelf als ondernemende danscoördinator.