0

Danscoördinator cohort 2018-2022

De opleiding Danscoördinator gaat met het schooljaar 2018-2019 zijn 14e jaargang in. We hebben ons door de jaren heen ontwikkeld als een opleiding die zich landelijk op nummer 1 heeft gepositioneerd als het gaat om het commerciële werkveld. Onze studenten en alumni doen het erg goed in het werkveld, zowel nationaal als internationaal. En daar zijn we best trots op. De komende jaren blijven we aandacht schenken aan studenten die van hun passie en talent hun beroep willen maken. We blijven inspelen op de ontwikkeling van de maatschappij en het werkveld. We passen ons onderwijs hier op aan. Het docententeam heeft zich tot taak gesteld om uitdagend en inspirerend onderwijs te geven. Waarbij vakmanschap centraal staat en waarbij kernwaarden van veiligheid, respect en professionaliteit leidend zijn.

In de opleidingsvisie van de opleiding staan vier pijlers centraal: de danser op het podium, de danser als lesgever, de danser als maker en de danser als zelfstandig ondernemer. We vragen in hoge mate betrokkenheid en inzet van jou als student. Het werkveld waarin je terecht komt is veeleisend. Dat betekent dat er van jou veel gevraagd wordt. Er zijn periodes waarin je soms lange dagen en veel uren moet maken. Activiteiten kunnen soms in het weekend of in vakantieperiodes plaatsvinden. Daar staat tegenover dat je door het volgen van deze opleiding van je passie en talent je beroep kan maken.

Studiehandleiding
De studiehandleiding is een wettelijk document dat je digitaal krijgt uitgereikt aan het begin van het eerste schooljaar. In de studiehandleiding vind je alle informatie over de school, de Beroeps Praktijk Vorming (o.a. stages), vakanties en het examenprogramma. Alle informatie die je nodig hebt om de opleiding te kunnen volgen. Gedurende de opleiding kan je de studiehandleiding gebruiken om belangrijke zaken over je opleiding terug te vinden. Lees hem dus goed! Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels hieronder voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider. 

Formele documenten
Albeda kent 3 formele documenten:

  1. In het studentenstatuut staan de regels met betrekking tot jouw rechten en plichten: https://www.albeda.nl/statuten.
  2. In deze studiehandleiding staat alle informatie over de opleiding en het beroep en de examenregeling.
  3. In de onderwijsovereenkomst staat dat je voor een bepaalde periode officieel bent ingeschreven als student bij de opleiding van je keuze van Albeda en onder welke voorwaarden dit plaatsvindt. Jouw rechten en plichten staan hierin vastgelegd maar ook die van Albeda.

Crebocode en naam van de opleiding
In formele correspondentie (onderwijsovereenkomst en inschrijfbevestiging) staat de naam 'Coördinator sportinstructie, training en coaching' vermeld. we maken gebruik van het officiële opleidingscrebo van Sport.

Voor al je vragen over bovenstaande kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Elke week heb je les van je studieloopbaanbegeleider. In deze les wordt regelmatig aandacht besteed aan zaken die spelen tijdens je opleiding.

Veel succes en plezier toegewenst namen het gehele docententeam.

Corrine Leyte
Hoofd Albeda Danscollege

Beroep

Beroep

We leiden op tot professional allround danscoördinator voor het commerciële werkveld. Dit kan zowel op het podium zijn als in een lesgevende situatie. De student leert verschillende dansstijlen toe te passen in de beroepspraktijk. Afgestudeerden treden op in televisieprogramma’s, in videoclips, voor events en bedrijfspresentaties in dansmodeshows, in theaterproducties of bij optredens van artiesten. Dit zijn tegelijkertijd voorbeelden van commerciële opdrachten waar de student al tijdens stages binnen de opleiding kennis maakt.

Naast de dansvaardigheden leert de student zelfstandig lessen en workshops te geven. In de opleiding heeft lesgeven dan ook een prominente plaats. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan het aanleren van pedagogisch-didactische vaardigheden, het werken met verschillende doelgroepen en het organiseren van dans- en bewegingsactiviteiten. Op deze manier krijgt de student vakkennis voor het geven van danslessen en dansworkshops.

Lees meer.

Sluit

Hoe ziet je opleiding eruit?

Hoe ziet je opleiding eruit?

Artistiek concept
We richten ons in het artistieke beleid op de entertainmentdans, waarbij inhoudelijk gekozen is voor een nadruk op Urban/pop en Jazz. De artistieke keuze is niet in één stijl te vangen en bestaat uit een aanbod van diverse dansstijlen. De keuze van dit artistieke beleid is bepaald door de toekomstige beroepsmogelijkheden regionaal, nationaal en internationaal. Nationaal en internationaal is de entertainmentsector groeiende. Regionaal is er behoefte aan geschoolde dansers die de dansstijlen van de jeugdcultuur kennen en weten in te springen op de diverse wisselende trends. Door deze ontwikkeling is er inmiddels een voortdurende vraag ontstaan naar veelzijdige jonge dansers, die breed zijn opgeleid en in wisselende situaties kwalitatief goede performances kunnen neerzetten.

De door de opleiding aangeboden dansvormen komen voort uit de diverse wereldculturen. Deze dansvormen kunnen zowel authentiek zijn, voortkomend uit een bepaalde cultuur, maar ook fusion-achtige vormen opleveren waarin meerdere stijlkenmerken samenkomen. De visie van de opleiding is dat de dans een open vorm heeft die telkens onderhevig is aan verandering. Deze verandering is ingegeven door de mondiale samenleving, het dynamisch aspect van de jongerencultuur en cross-overs met andere mbo opleidingen zoals het Grafisch Lyceum, en de opleidingen Horeca, Sport en Muzikant/producer van Albeda.

De dans is artistiek voortdurend in ontwikkeling. Binnen dit opleidingsconcept is daarom ruimte voor de creatieve ontwikkeling van de studenten. Het streven is om toekomstige dansers op te leiden die toestromen naar de huidige arbeidsmarkt en daarnaast gestimuleerd worden om een eigen stijl te ontwikkelen, waardoor ze zelf een potentiële nieuwe markt kunnen maken.

Lees meer.

Sluit

Keuzedelen

Keuzedelen

We bieden bij de opleiding Alround danser (Danscoördinator) combinaties van vier keuzedelen aan. Deze combinaties worden configuraties genoemd. Er zijn een aantal keuzedelen hetzelfde in elke configuratie. Tenminste één keuzedeel verschilt.

Je doet in alle keuzedelen examen, maar het behaalde cijfer telt niet mee in de zak/slaag-beslissing. Alle resultaten voor keuzedelen (voldoende en onvoldoende) worden vermeld op de resultatenlijst. Als het cijfer een voldoende is, wordt het keuzedeel ook vermeld op het diploma. Een voldoende voor een keuzedeel kan een vrijstelling geven bij een vervolgopleiding. De gekozen configuratie wordt vastgelegd in de onderwijsovereenkomst en schooladministratie.

Als je een ander keuzedeel wil volgen dan bij je opleiding wordt aangeboden, kan je een verzoek indienen om een zogenaamd niet-gekoppeld keuzedeel te mogen volgen, bijvoorbeeld bij een andere opleiding. Je moet er wel rekening mee houden dat het examenbureau moet onderzoeken of het door jou gewenste keuzedeel past binnen jouw opleiding en of dit roostertechnisch haalbaar is. Immers een keuzedeel loopt door in meerdere onderwijsperiodes. Het Albeda-brede aanbod van keuzedelen kun je vinden op het portaal.

Lees meer.

Sluit

Beroepspraktijkvorming (stage)

Beroepspraktijkvorming (stage)

De BPV (ook wel stage) is een belangrijk onderdeel binnen de opleiding. De student leert vooral door te doen, door te oefenen in de beroepspraktijk. Het leren voor een beroep zal daarom deels in het werkveld worden uitgevoerd. Zo raakt de student vertrouwd met de praktijk en het werkveld. De BPV zal zowel bestaan uit podiumstages en productieopdrachten als uit lesgeefstages bij dans- en sportscholen.

Enkele voorbeelden van BPV-opdrachten die onze studenten afgelopen jaren hebben uitgevoerd: MTV European Music Awards, The Voice of Holland, Dance Dance Dance, Move like Michael Jackson, Afrojack, Armin van Buuren, de Toppers, Ali B, Asics, Nike, T-Mobile, Phillips, Puma, winkelketen Jack en Jones, opening Markthal, Villa Thalia, opening Hockeymasters, Winkelcentrum Zuidplein, Amstel Live, Disney World, Rotterdam Dance Capital, EK vrouwenvoetbal, Sharon Doorson, Jandino Asporaat, Frans Bauer, Turn to Dance en wereldvoedseldag.

Lees meer.

Sluit

Roosters, vakantie en andere praktische zaken

Roosters, vakantie en andere praktische zaken

Hier vind je meer informatie over:

Blessure- en herstelbeleid
Medische test en verklaring omtrent gedrag
Schoolvakanties
Kledingvoorschriften
Informatie over studiefinanciering
Wettelijk lesgeld en schoolkosten
Roosters
Wijzigingsprocedure OOK

Lees meer.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

In dit hoofdstuk lees je hoe de begeleiding op school is geregeld. We vinden het belangrijk dat je tijdig en open communiceert; alleen dan kunnen we je goed begeleiden in je studieloopbaan en eventuele problemen die je daarbij tegenkomt. Je vindt hier meer informatie over:

Studieloopbaanbegeleiding
Extra begeleiding
Passend onderwijs
Ouder- en studentenbetrokkenheid

Lees meer.

Sluit

Studievoortgang

Studievoortgang

Studievoortgang is de vordering van een student op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding om zich te kwalificeren voor het functioneren in een beroep, in het vervolgonderwijs en als burger. Je vindt hier meer informatie over:

De voortgangseisen
De beoordelingssystematiek
Beroepshouding
Het bindend studieadvies
Voortijdige beëindiging van de onderwijsovereenkomst.

Lees meer.

Sluit

Aanwezigheid en verzuim

Aanwezigheid en verzuim

Afmelden
Natuurlijk kan het gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen of dat je om andere redenen niet aanwezig kunt zijn bij de les. Afmelden doe je via [email protected], vóór aanvang van de les. Vermeld in de mail:

Je naam
Leeftijd
Klas
Datum afwezigheid
Begintijd en eindtijd afwezigheid
Reden van afwezigheid

Als je afwezig bent op je BPV, ben je verplicht ook je BPV-bedrijf daarvan op de hoogte te stellen én de BPV-coördinator van de opleiding, Renate de Jong, via [email protected].

Als je jonger dan 18 jaar bent kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch en per e-mail afmelden.

Lees meer.

Sluit

Examens en diplomering

Examens en diplomering

Examens of summatieve toetsen zijn kwalificerende toetsen. Dat zijn toetsen die onderdeel zijn van het examen en die dus bepalen of je je diploma haalt of niet.  Het examen bestaat uit verschillende proeven van bekwaamheid. Het afleggen van een PvB duurt een langere periode en is dus geen momentopname. Er wordt beoordeeld in verschillende beroepssituaties, op meerdere momenten en door verschillende beoordelaars. De resultaten komen in je examenmap. Dit is een dossier waarin de resultaten van alle kwalificerende examens worden verzameld.

Een overzicht van de examens kun je vinden in het examenplan van de opleiding.

Lees meer.

Sluit

Afspraken en veilig leren

Afspraken en veilig leren

Je vindt hier meer informatie over:

Huisregels
Gedragscode gebruik internet, e-mail, en (mobiele) telefoon faciliteiten
Klachtenprocedure onderwijs
Vertrouwenspersoon

Lees meer.

Sluit