Beroepspraktijkvorming (stage)

Danscoördinator

Je leert vooral door te doen, door te oefenen in de beroepspraktijk. Het leren voor een beroep zal daarom deels in het werkveld worden uitgevoerd. Zo raak je vertrouwd met de praktijk en het werkveld. De bpv zal zowel bestaan uit podiumstages en productieopdrachten, als uit lesgeefstages bij dans- en sportscholen.

Enkele voorbeelden van bpv-opdrachten die onze studenten afgelopen jaren hebben uitgevoerd: MTV European Music Awards, The Voice of Holland, Dance Dance Dance, Afrojack, Armin van Buuren, de Toppers, Ali B, Asics, Nike, T-Mobile, Phillips, Puma, winkelketen Jack & Jones, Villa Thalia, Winkelcentrum Zuidplein, Amstel Live, Disney World, Rotterdam Dance Capital, EK vrouwenvoetbal, Sharon Doorson, Jandino Asporaat, Frans Bauer, Turn to Dance, Dancesing, Amsterdam Fashionweek, opening ABN AMRO Tennistournooi, Holland 's got talent, Broederliefde, Jordan Roy, Stefania, Trijntje Oosterhuis, Eurovisie Songfestival.

Voorbereiding op de bpv
De student wordt door de slb’er voorbereid op de bpv, i.s.m. Dutch Dance Artistry die bij de start van het schooljaar een voorlichting geeft in de klas. Tijdens slb-lessen gaan we in op alle aspecten van de bpv, zoals het vinden van een bpv-plaats, een goede beroepshouding en welke vaardigheden je daarbij nodig hebt.

Dutch Dance Artistry​ (DDA)
We werken voor de bpv samen met coördinerend leerbedrijf Dutch Dance Artistry. Dutch Dance Artistry reguleert en organiseert de aanvragen en verzoeken voor optredens. Het gaat daarbij zowel om aanvragen uit het Albeda als om aanvragen van externe organisaties. Daarnaast zoekt DDA ook zelf opdrachten voor de bpv. Er wordt geprobeerd om de bpv-opdrachten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je leerproces. DDA is een erkend bpv-bedrijf. Daarmee voldoet deze vorm van bpv aan de gestelde regels.

DDA beoordeelt de aanvragen op marktrelevantie, kwaliteit, kwalificatiedossier, leermomenten, of het past binnen de ontwikkeling van de student (hierin speelt je portfolio een belangrijke rol), faciliteiten en locatie.

DDA is verantwoordelijk voor matchen en bemiddelen tussen opdrachtgever en student, onderhouden van contact werkveld en netwerk, afstemmen met de studieleiding, onderhouden contact student en slb’er, dossiervorming, opstellen van bpv-contracten en evaluatie met opdrachtgevers.

Gezien het karakter van het werkveld zal de bpv grotendeels plaatsvinden gedurende de avonden, weekenden en mogelijk ook tijdens schoolvakanties.

Contactpersoon:
Franklin Ignacio
Dutch Dance Artistry
Artemissingel 200
1363 TG Almere
The Netherlands
[email protected]
https://dutchdanceartistry.com/

Optredens en contracten met derden
Optredens en opdrachten die niet vanuit school of bpv geregeld zijn, zijn alleen toegestaan wanneer dit voorafgaand schriftelijk is aangevraagd bij het hoofd van de opleiding en hiervoor toestemming is verleend.

Registratie
Alle bpv-opdrachten worden geregistreerd in de bpv-module van Eduarte. Het is mogelijk voor jou om te bekijken in hoeverre de bpv-opdrachten zijn afgerond en hoeveel bpv-uren je in totaal hebt gelopen. De lesgevende stages worden door de bpv-coördinator gecontroleerd en geregistreerd.

Optredens en contracten met derden
Optredens en opdrachten die niet vanuit school of BPV geregeld zijn, zijn alleen toegestaan wanneer dit voorafgaand schriftelijk is aangevraagd bij het hoofd van de opleiding en hiervoor toestemming is verleend.

Meer informatie

Begeleiding in de BPV

Aan de hand van het soort bpv, de lengte van de bpv, de locatie van de bpv, de te ontwikkelen competenties/vaardigheden, het portfolio en de werkgever wordt de frequentie en vorm van de begeleiding bepaald. Een eenmalig optreden vraagt namelijk een andere begeleiding dan bijvoorbeeld het geven of volgen van workshops.

De lesgevende stages worden begeleid door bpv-coördinator Renate de Jong en bpv-docenten. In het eerste leerjaar is er telefonisch contact tussen de bpvdocent en het bpv-bedrijf. In leerjaar 2, 3 en 4 bezoekt de bpv-docent het leerbedrijf minimaal 1 keer per jaar. Als er problemen/conflicten/ongewenst gedrag is tijdens de bpv, dan kun je contact opnemen met de bpv-coördinator.

Beoordeling van de bpv

In samenwerking met Dutch Dance Artistry en choreografen/dansdocenten in het werkveld wordt beoordeeld of de bpv met een voldoende afgesloten kan worden. De student wordt per bpv-opdracht beoordeeld op het proces en product van de opdracht. Je wordt beoordeeld op uitvoerende stages (podium) en op lesgevende stages. Elk jaar doe je lesgevende stages. Dit is verplicht. Tijdens de bpv voorbereiding krijg je hier voorlichting over.

Twee keer per jaar vinden er gesprekken plaats waarin de leerdoelen van de student worden geëvalueerd en wordt beoordeeld of er voldoende leerrendement heeft plaatsgevonden. Je kunt alleen over naar een volgend leerjaar als de bpv met een voldoende is afgesloten. In het examenjaar heb je een afsluitend gesprek dat met een voldoende moet worden afgesloten. Het impresariaat geeft in samenwerking met de slb’er aan of je de bpv hebt afgerond.