Allround Kapper BBL niveau 3 cohort 2018-2021

Welkom bij de kappersopleidingen van het Albeda College.

In deze studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over je opleiding, bijvoorbeeld over de vakken die je gaat volgen, stages, examens en vakanties. Je kunt steeds klikken op de verschillende tegels voor meer informatie. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie (rechtsboven, klik op het vergrootglas) of vraag het aan je studieloopbaanbegeleider

Crebo kwalificatiedossier: 23157
Crebo opleiding: 25399

Je hebt gekozen voor een opleiding waarmee je van jouw talent je beroep wilt maken. Bij Team Haarverzorging werken enthousiaste en ervaren specialisten die je daarbij kunnen helpen. We willen graag uitleggen hoe onze kappersopleidingen zijn samengesteld en hoe ze in de praktijk werken. In deze studiehandleiding doen we dat voor de boeiende mbo 3-opleiding Allround Kapper.

Waar heb je deze studiehandleiding voor nodig?
In deze studiehandleiding staat belangrijke informatie over de opleiding Allround Kapper. Je kunt in deze handleiding bijvoorbeeld lezen:

 • Hoe je je kunt afmelden voor lessen en stage.
 • Voor welk beroep je wordt opgeleid.
 • Hoe de opleiding in elkaar zit.
 • Welke keuzes je in de opleiding kunt maken.
 • Hoe de studievoortgang wordt gemonitord.
 • Hoe je begeleiding is georganiseerd.
 • Hoe de examinering precies is geregeld.
 • Welke regels gelden in de lessen en in het schoolgebouw.

Bewaar deze studiehandleiding daarom goed en kijk er regelmatig in. Je zult er zelf veel plezier van hebben, omdat je goed op de hoogte bent. Twee andere documenten moet je zeker ook lezen: het Studentenstatuut en de Onderwijsovereenkomst. Met de drie documenten samen heb je alle afspraken, regels, rechten en plichten in handen, waar je als student tijdens je opleiding mee te maken hebt. In de introductieweek van de opleiding krijg je natuurlijk nog voorlichting over het schoolgebouw, de omgangsregels bij de kappersopleidingen, de beroepspraktijkvorming en nog veel meer.

Wat mogen we van elkaar verwachten?
Wij, als Albeda Team Haarverzorging en jij, als student Haarverzorging, zijn samen verantwoordelijk voor het slagen van de opleiding Allround Kapper. Dit mag je van het Team Haarverzorging verwachten:

 • Als je ons onderwijsprogramma goed volgt, leer je de kennis, vaardigheden en de beroepshouding die je voor het diploma Allround Kapper nodig hebt.
 • Je onderwijs wordt samen gerealiseerd met erkende kappersbedrijven, dus je wordt echt opgeleid vóór en gedeeltelijk ín de beroepspraktijk.
 • Je krijgt lessen van bekwame vakdocenten.
 • Je krijgt goede begeleiding bij het maken van belangrijk keuzes in je opleiding.
 • Helderheid als het goed gaat en als het niet goed gaat met je studie.

Dit verwachten wij van jou als student Haarverzorging:

 • Je leert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces.
 • Je laat in je gedrag zien dat je het onderwijsprogramma goed wilt doorlopen.
 • Je werkt collegiaal samen met andere studenten.
 • Je bent vriendelijk voor docenten en ander personeel.
 • Je neemt contact met ons op als iets in de opleiding voor jou heel goed werkt of juist helemaal niet werkt.

De mbo3-opleiding Allround Kapper is zeer de moeite waard! Wij willen er graag een succes van maken. Doe je mee?

Allround Kapper Gids: onderwijs en examen in het kort
Voor studenten is er ook de Allround Kapper Gids BBL mbo3 2018-2021. Dit is een verkorte versie van deze studiehandleiding speciaal samengesteld om snel belangrijke zaken voor de opleiding te kunnen opzoeken. Je kunt deze gids bijvoorbeeld gebruiken voor informatie over afmelden, benodigde studieresultaten of de eisen die horen bij een goede beroepshouding. De Allround Kapper Gids vervangt niet deze uitgebreide studiehandleiding, maar is bedoeld voor praktisch dagelijks gebruik. De gids is ook geschikt voor gebruik op je mobiel.

Informatie over het beroep

Informatie over het beroep

Niet voor niets kennen we de uitdrukking: ‘als je haar maar goed zit'. Iemand met een goed verzorgd kapsel ziet er niet alleen goed uit, maar voelt zich vaak ook goed. Als allround kapper kun jij daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Je klanten komen bij jou om hun haar te laten knippen, snijden, kleuren of ontkleuren, watergolven of permanenten. Met föhnen en stylen zorg je in een handomdraai voor stijlvolle kapsels.

Sommige kappers werken alleen op afspraak en andere kappers werken juist zonder afspraak. Hoe dan ook staat elke dag de klant centraal in je werk. Als allround kapper ben je goed uitgerust om zelfstandig met klanten om te gaan. Vaak is er een vast werkritme: je verwelkomt een klant, stelt deze op het gemak, luistert naar de wensen en geeft advies, doet de behandeling zoals is afgesproken, rekent af en neemt afscheid.

Natuurlijk komen mensen bij jou om hun uiterlijk te verfrissen. Daarom zijn je vakmanschap en je vermogen om je technieken creatief te gebruiken zo belangrijk. Maar het contact met klanten is ook heel belangrijk. In de contactmomenten adviseer je klanten immers over hun kapsel, eventuele haarproblemen en haarverzorgingsproducten. Soms verkoop je producten. Daarnaast hebben klanten wel eens de behoefte om gewoon een gezellig praatje met jou te maken over andere dingen dan hun haar: je hebt dus ook een sociale rol in het leven van anderen.    

Er zijn ook pieken in je werk: vaak zijn die rond de weekenden en de feestdagen. Je moet dan bereid zijn om flink aan te pakken. Als je klanten echter weer tevreden of vrolijk met hun nieuwe kapsel de wereld instappen, dan ben jij degene die dat mogelijk heeft gemaakt, en dat is iets waar je trots op mag zijn.

Lees meer over het beroep.

Sluit

Informatie over de opleiding

Informatie over de opleiding

Je hebt gekozen voor een opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), dat betekent dat je hele dagen naar school gaat. Je krijgt tijdens je BBL-opleiding veel theorie en huiswerk. Een deel van de tijd ga je stage lopen. 
In het middelbaar beroepsonderwijs worden door de Nederlandse overheid erkende diploma’s uitgegeven. Het onderwijsprogramma en de examinering worden grotendeels afgeleid van taken die in het beroep belangrijk zijn. Daarnaast heeft de overheid bepaald dat alle mbo-studenten moeten voldoen aan een bepaald niveau van taal en rekenen, en ‘goed burgerschap’, zodat iedereen die het mbo verlaat zich goed kan redden in de maatschappij. Je wordt dus opgeleid om een allround kapper te worden, die ook goed algemene vaardigheden kan gebruiken in het dagelijks leven.

De beroepstaken die belangrijk zijn voor iemand die als allround kapper gaat werken en de eisen die de overheid aan de beroepsopleiding stelt, zijn opgeschreven in een kwalificatiedossier. Zo’n kwalificatiedossier wordt gemaakt door mensen in kenniscentra van de beroepssoort waarin je wordt opgeleid.

Het kwalificatiedossier is opgebouwd uit een basisdeel, een profieldeel en keuzedelen. Het basisdeel bestaat uit alle onderdelen die voor alle beroepen in dit kwalificatiedossier nodig zijn. Hieronder vallen de algemene vakken zoals Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Verder volg je in het basisdeel alle vakken en praktijkonderdelen die gaan over het beroep kapper. Het profieldeel dat je volgt, bepaalt de uitstroomrichting. Het profieldeel bestaat uit beroepsgerichte onderdelen, specifiek voor het beroep allround kapper. Naast de basis- en profieldelen volg je keuzedelen. Deze vergroten de arbeidsmarkt kansen van jou als mbo-student of vergemakkelijken de doorstroom naar een vervolgstudie.

De beroepstaken in het dossier heten ‘kerntaken’. Die kerntaken zijn weer opgesplitst in 'werkprocessen'.  Als je in de lessen en uiteindelijk tijdens de examens laat zien dat je alle werkprocessen -en daarmee dus ook de kerntaken- goed uitvoert, heb je laten zien dat je alle kennis en vaardigheden goed kunt toepassen in de praktijk. Als je ook nog aan de eisen voor taal en rekenen, goed burgerschap en de beroepspraktijkvorming (stage) voldoet, en je legt examen af in zogenaamde ‘keuzedelen’, dan ben je echt ‘gekwalificeerd’ als allround kapper: je voldoet dan aan alle eisen die zijn opgesteld voor dit beroep.

Lees meer over de opleiding.

Als je meer wilt weten over kwalificerend beroepsonderwijs voor de opleidingen Haarverzorging, bezoek dan de website van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (https://www.s-bb.nl/onderwijs/kwalificeren-en-examineren).

Sluit

Informatie over de vakken

Informatie over de vakken

De vakken in de opleiding Allround Kapper zijn weergegeven onder de kopjes ‘haarverzorgingsvakken’, ‘algemene vakken’ en ‘keuzedelen’. Bij de haarverzorgingsvakken staat kwalificatie voor het beroep centraal. Bij de algemene vakken staat goed functioneren in de maatschappij en bij (vervolg)opleidingen centraal. De keuzedelen hebben verschillende doelen: soms voegen ze verdieping toe aan het beroep, zoals bij de specialisatie Barbier, en soms geven ze een extra brede basis voor het beroep of maatschappelijk functioneren, zoals bij het vak Klantcontact en Verkoop. Meer informatie over de keuzedelen vind je onder de tegel keuzedelen.

Dit zijn de vakken die je volgt tijdens je opleiding:

Haarverzorgingsvakken:

 • Haarverzorging (praktijk op school)
 • Beroepspraktijkvorming (praktijk in het kappersbedrijf). Meer informatie vind je onder de tegel Beroepspraktijkvorming.
 • Vaktheorie (theorie op school)

Algemene vakken:

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Burgerschap
 • Studieloopbaanles

Lees meer over de vakken.

Sluit

Studievoortgang in de opleiding

Studievoortgang in de opleiding

Tussen opleidingsstart en diplomering is een stroom van activiteiten. De activiteiten zijn grotendeels vooraf gepland om er zo goed mogelijk voor te zorgen dat je binnen de beschikbare tijd allround kapper wordt. ‘Studievoortgang’ is de manier waarop je de weg van start naar diplomering aflegt, hoe het gaat met de stappen die je zet om uiteindelijk je diploma te halen.

In de opleiding Allround Kapper wordt er op twee manieren naar jouw studievoortgang gekeken: vanuit je studieresultaten en vanuit je beroepshouding. Anders dan bij sommige andere opleidingen gaat het daarbij niet alleen om de overgang van het ene naar het andere leerjaar. Dat is immers maar één moment om na te gaan of je op de goede weg bent, en leidt vaak tot de beslissing ‘een jaar overdoen’. Je kunt in de opleiding Allround Kapper om allerlei redenen niet een jaar overdoen. We zien je studieresultaten en je beroepshouding bovendien als een doorlopende rode draad in je opleiding. Daarom vinden we het belangrijk om tussentijds goed je studievoortgang in de gaten te houden, en ondernemen we ook tussentijds actie met jou als we denken dat het niet goed gaat. Ons eerste en belangrijkste doel daarbij is altijd: samen ervoor zorgen dat je je diploma behaalt.

Lees meer over studievoortgang.

Sluit

Beroepspraktijkvorming in de opleiding

Beroepspraktijkvorming in de opleiding

Beroepspraktijkvorming (BPV) is kort gezegd: een manier om je te ‘vormen’, te ontwikkelen, in de praktijk van een beroep. Voor de allround kapper is dat de kapsalon in al zijn verschillende verschijningsvormen. De beroepspraktijkvorming is een belangrijk onderdeel van je opleiding, omdat je:

 • aan het einde van de opleiding een voldoende beoordeling nodig hebt voor de BPV om te kunnen diplomeren

 • de kans hebt om het beroep stap voor stap beter te leren kennen en beheersen

 • je kunt oefenen met de technieken en vaardigheden die op school zijn geleerd

 • je kunt oefenen voor de examens haarverzorging die op school worden afgenomen

Lees meer over de BPV.

Sluit

Keuzedelen in de opleiding

Keuzedelen in de opleiding

Team Haarverzorging biedt bij de opleiding Allround Kapper twee combinaties van drie keuzedelen aan. Deze combinaties worden configuraties genoemd. De opleidingontwerpers hebben vier keuzedelen geselecteerd: Visagie, Imagestyling, Klantcontact en Verkoop en Barbier. Het keuzedeel Barbier is twee keer zo groot als de andere keuzedelen en telt daarom ook voor twee. Hieronder zie je welke combinaties van keuzedelen er mogelijk zijn. 

Configuraties: twee combinaties van drie keuzedelen. Welke configuratie kies jij?

Leerjaar                      Configuratie 1             Configuratie 2

1                                  Visagie                        Visagie

2                                  Barbier (1)                  Imagestyling

3                                  Barbier (2)                  Klantcontact en Verkoop

Lees meer over de keuzedelen.

 

Sluit

Communicatie in de opleiding

Communicatie in de opleiding

We willen er graag voor zorgen dat de communicatie in en over de opleiding Allround Kapper goed geregeld is. Daarom wordt in dit hoofdstuk uitgelegd:

 • Bij wie je waarvoor terecht kunt in de opleiding.
 • Welke communicatiemiddelen waarvoor gebruikt worden en op welke manier.
 • Hoe we over de inhoud en de kwaliteit van de opleiding overleggen met studenten, ouders en vertegenwoordigers van kappersbedrijven.
 • Hoe we omgaan met complimenten en klachten.

Belangrijke aanspreekpunten in de opleiding
Bij vragen of opmerkingen over je studievoortgang in het algemeen (cijfers/beoordelingen, beroepshouding, aanwezigheid) kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider helpt verder bij het aanvragen van dyslexiepassen, vrijstellingen en kan je ook verwijzen naar specialisten die extra begeleiding bieden aan studenten die dit nodig hebben, zoals de schoolmaatschappelijk werker. Meer informatie hierover vind je bij de tegel Begeleiding en extra zorg. Met vragen over de uitvoering van passend onderwijs kun je terecht bij de zorgcoördinator.

Met vragen over je BPV kun je terecht bij je eigen BPV-docent of een andere BPV-docent die spreekuur heeft. Voor vragen of opmerkingen over afzonderlijke vakken kun je terecht bij je vakdocenten. Voor administratieve zaken, contracten, formulieren, het doorgeven van persoons- en adresgegevens kun je terecht bij de administratiemedewerkers. Voor alles wat te maken heeft met examinering kun je terecht bij de medewerkers van het examenbureau. Voor vragen en opmerkingen over toegang tot de digitale omgeving van het Albeda College kun je terecht bij de medewerkers van de studentenhelpdesk. Voor vragen die niet beantwoord kunnen worden door andere medewerkers, complimenten en klachten over de opleiding kun je terecht bij de onderwijsleider.

Kijk voor een overzicht van de onderwijsmedewerkers en hun rollen in de opleiding bij de tegel Contactgegevens.

Lees meer over Communicatie.

Sluit

Extra begeleiding en zorg

Extra begeleiding en zorg

Studieloopbaanbegeleider en zorgcoördinator
De basisbegeleiding van studenten wordt uitgevoerd door de studieloopbaanbegeleider (slb’er). De slb’er kan bij voorkomende problemen besluiten te overleggen met jou en andere begeleiders of zorgverleners om meer inzicht in een moeilijke situatie te krijgen. Als de slb’er de situatie zo inschat dat standaardbegeleiding niet voldoende is, zal deze met de zorgcoördinator van team Haarverzorging kijken naar mogelijkheden voor extra begeleiding. De zorgcoördinator is er ook speciaal voor studenten die bij het leren beperkt worden door een handicap, (chronische) ziekte of andere problemen en daardoor extra ondersteuning nodig hebben.

Lees meer over extra zorg en begeleiding.

Sluit

Examinering en de examenorganisatie

Examinering en de examenorganisatie

Veel succes met het behalen van je diploma! 
Je diploma is de kroon op al je werk. Al je oefening op school, je vele uren in de beroepspraktijkvorming, het vallen en opstaan met leren, je discipline, het regelen van modellen, de uiteindelijke resultaten, … kortom je hele verandering van beginnende leerling naar volwaardig allround kapper, kun je in de maatschappij aantonen met je diploma Allround Kapper. Als je het diploma hebt verdiend, gaan er nieuwe wegen voor je open: je kunt gaan werken of kiezen voor een vervolgstudie. We zijn benieuwd waar jij voor kiest. 

Examens of summatieve toetsen zijn kwalificerende toetsen. Dat zijn toetsen die onderdeel zijn van het examen en die dus bepalen of je je diploma haalt of niet.  Het examen bestaat uit verschillende examentoetsen. De resultaten komen in je examenmap. Dit is een dossier waarin de resultaten (beoordelingsformulieren van de proeve van bekwaamheid en de landelijke examens) worden verzameld.

Examenplan
In het examenplan staat precies omschreven hoe de examens van je opleiding eruit zien. In het examenplan staan alle te examineren onderdelen:

 • Welke examens doe je tijdens je opleiding?
 • Welke kerntaak en welk werkproces wordt geëxamineerd in dat examen?
 • In welk schooljaar en in welke periode doe je de examens?
 • Wat voor type examen kan je verwachten?
 • Hoe weegt het examen mee?
 • In welk geval heb je het examen behaald (bijvoorbeeld bij het halen van minimaal een 5,5)?
 • Welke voorwaarden zijn er om aan het examen deel te mogen nemen?

Het examenplan staat op de digitale pagina van het examenbureau.

Lees meer over de examens en de examenorganisatie.

Sluit

Ziek of afwezig

Ziek of afwezig

Iedereen bij het Albeda College doet er alles aan om de kans zo groot mogelijk te maken dat jij je diploma behaalt. Studenten die aanwezig zijn bij de lessen, hebben een grotere kans op een diploma. Het Albeda College verwacht daarom van jou dat je actief, volgens het rooster, deelneemt aan onderwijsactiviteiten binnen de school of op de leerwerkplek. Het uitgangspunt is: iedereen is 100% aanwezig, of je nu 16 bent of 25, als jij je hebt ingeschreven voor een opleiding dan neem je deel aan alle onderwijsactiviteiten.

Soms maakt jouw persoonlijke situatie het misschien lastig om alles te volgen. Vraag hulp aan je studieloopbaanbegeleider, eventueel kan je deze je verwijzen naar het schoolmaatschappelijk werk. Bedenk dat je als toekomstig werknemer ook je persoonlijke verplichtingen thuis moet kunnen combineren met je werk. Op je werk kun je immers ook niet zomaar wegblijven.

Lees meer over aanwezigheid en verzuim.

Sluit

Praktische zaken bij de opleiding Allround Kapper

Praktische zaken bij de opleiding Allround Kapper

Hier lees je meer over allerlei praktische zaken zoals de onderwijsovereenkomst, de praktijkovereenkomst, afspraken en regels binnen de opleiding, opleidingskosten en schoolvakanties.

Lees meer over praktische zaken.

Sluit

Contactgegevens

Contactgegevens

De contactgegevens zijn gebaseerd op de start van schooljaar 2018-2019. Tussentijdse wijzigingen worden verwerkt bij de jaarlijkse evaluatie van deze studiehandleiding.

De contactgegevens van de medewerkers van het team Haarverzorging vind je hier.
De contactgegevens van de leslocaties vind je hier.
De contactgegevens van de onderwijsleiding en directie vind je hier.

Sluit