Corona informatie

BPV Portugaal   BPV portugaal
Door de uitbraak van het coronavirus wordt er sinds maandag 16 maart geen fysiek onderwijs gegeven in de schoolgebouwen. Alle opleidingen zijn zoveel mogelijk overgeschakeld op afstandsleren.

BPV/stage

  • Zie in het kader hieronder vragen en antwoorden over bpv.
  • De afspraken rond bol-studenten zijn beschreven in de brief van 27 maart jl. aan het werkveld.
  • Bbl-studenten zijn op de gebruikelijke dagen aan het werk bij u in de instelling. Het onderwijs stopt niet, maar op de terugkomdag bieden we onderwijs op afstand.

  • Het contact met de praktijkinstellingen wordt onderhouden door de bpv-coördinatoren.

Meer informatie vindt u hieronder in het kader Vragen en antwoorden BPV en Eerdere correspondentie over Corona.

Examinering in de praktijk voor bol en bbl-studenten
Vooralsnog willen we voor de studenten die in juli 2020 gaan diplomeren zoveel mogelijk de beroepsgerichte examens en examens voor de keuzedelen door laten gaan, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de beoordeling. Zoals bekend zijn hiervoor afnamecondities beschreven.

Echter in deze moeilijke tijd van de coronacrisis kan een aangepaste manier van afname wellicht helpend zijn. Meer informatie vindt u hieronder in het kader Aangepaste examinering.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de onderwijsleider van de betreffende opleiding.

Klik hier voor het bericht voor werkveld Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn m.b.t. afname examens in de praktijk.

Klik hier voor het bericht dd. 20 april 2020 over vervallen blokweken bij de opleiding mbo Verpleegkundige.