De opleiding Mediavormgever

De MBO Theaterschool leidt mensen op die verantwoordelijk zijn voor het visuele beeld. Je traint in twee verschillende rollen:

Uitvoerder

  • Decorbouw, onder te verdelen in decorconstructie en decoratie    
  • Kostuumtechniek en grimetechniek

Ontwerper

  • Decorontwerp allround (decor, kostuum, grime)
  • Kostuumontwerp en grimeontwerp

Afhankelijk van oriëntatie en talent ontwikkelt de student zich in óf de uitvoerkant óf de ontwerpkant óf een combinatie daarvan. Studenten met een overduidelijke oriëntatie op handvaardigheid doen ook ontwerp opdrachten. Studenten met een overduidelijke oriëntatie op ontwerp doen ook uitvoerende opdrachten. Dit alles met het doel:

  • Zowel technisch als creatief kunnen denken en oplossingen vinden. Een uitvoerder in het theater moet creatief kunnen denken. Een vormgever in het theater moet technisch kunnen denken;

  • Voldoende kennis van alle in het theater samenkomende disciplines om een goede gesprekspartner te zijn in het proces tot het maken van een voorstelling. En zo meerwaarde mogelijk te maken;

  • Je eigen talent te vinden.

De opleiding theatervormgever aan de MBO Theaterschool onderscheidt zich van andere opleiding binnen het profiel mediavormgever doordat de opleiding de vaardigheden en technieken van het werken met de hand prioriteit geeft boven het digitale werk.

Ons hele onderwijsprogramma is erop gericht de nieuwsgierigheid van studenten te prikkelen en hen vanuit praktijksituaties intrinsiek te motiveren tot leren. Studenten werken in alle leerjaren intensief met elkaar en met onze professionals samen, in diverse theaterproducties op en buiten school. Zo ervaren studenten op een natuurlijke manier welke competenties een theatervormgever in de beroepspraktijk nodig heeft. Wij verwachten van studenten een hoge mate van pro activiteit, en begeleiden hen in het formuleren van hun eigen leerwensen en leerdoelen. Studenten hebben en krijgen verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, ze worden gestimuleerd om kritisch na te denken over wat het werkveld van hun verwacht en hier naar te handelen. Zo verschijnen onze toekomstige professionals aan het eind van hun opleiding met een optimale uitrusting ten tonele, letterlijk en figuurlijk.

De opleiding is beschreven in het kwalificatiedossier. In dit dossier staat precies wat je moeten weten en kunnen om je diploma te halen. De opleiding bestaat uit een basisdeel, profieldeel en keuzedelen. Hieronder vind je een korte uitleg. 

profiel