00

Office en management support (2018-2021)

Studiehandleiding Office en management support niveau 3 en 4

Welkom bij de opleiding Office en management support .  In je opleiding ga jij aan de slag om jouw talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Albeda begeleidt jou in je persoonlijke groei en in je ontwikkeling tot een actieve en verantwoordelijke professional en burger. Dit is waarom Albeda er voor jou is.

In deze digitale studiehandleiding vind je alle informatie die je nodig hebt over je opleiding, bijvoorbeeld over de vakken die je gaat volgen, stages, examens en vakanties. Kun je het antwoord op je vraag hier niet vinden? Probeer eerst de zoekfunctie en vraag het anders aan je studieloopbaanbegeleider

Deze studiehandleiding is door de directie van Albeda College Economie & Ondernemen vastgesteld op 12 juli 2018.

Crebo kwalificatiedossier: 23231
Crebo kwalificatie Office assistant niveau 3:  25573
Crebo kwalificatie Management assistant niveau 4:  25574

Beroep

Beroep

Als office assistant ben je de verbindende factor binnen elke organisatie met een secretariaat of een afdeling van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Je werkzaamheden spelen zich af op afdelingsniveau en zijn vaak primair intern gericht.

Als management assistant kun je werkzaam zijn binnen elke organisatie met een directie of manager(s) van overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Kenmerkend voor dit beroep is de noodzaak goed inzicht te hebben in de processen en overzicht te hebben over de secretariële taken.

Lees meer over het beroep.

Sluit

De opleiding

De opleiding

Tijdens jouw opleiding volg je theorielessen en krijg je praktijkprojecten op school. Ook leer je een passende beroepshouding te ontwikkelen, oftewel wat er verwacht wordt van een office assistant/management assistant. Wat je aan het eind van je opleiding voor jouw beroep of voor een vervolgstudie moet weten en kunnen, staat in een kwalificatiedossier dat bestaat uit een basisdeel en profieldelen. Daarnaast zijn er keuzedelen. Keuzedelen zijn een verrijking op de kwalificatie.

Lees meer over hoe de opleiding eruit ziet.

Sluit

Studievoortgang en bindend studieadvies

Studievoortgang en bindend studieadvies

Binnen de opleiding volgen we jouw studievoortgang. We kijken naar de vorderingen van je studieresultaten en je beroepshouding. Met je studieloopbaanbegeleider (slb'er) voer je gedurende de opleiding gesprekken over je studievoortgang. Na 9 maanden maar uiterlijk binnen 12 maanden na aanvang van de opleiding, ontvang je een bindend studieadvies.

Lees meer over onder meer studievoortgang en bindend studieadvies.

Sluit

Examens

Examens

Om vast te stellen of je als student voldoet aan de diploma-eisen worden er examens afgenomen. Tijdens de gehele opleiding maak je verschillende soorten examens. Je eerste examens doe je vaak al in het eerste studiejaar. Deze examens bepalen of je voldoet aan de eisen uit het kwalificatiedossier en of je uiteindelijk een diploma krijgt. In dit belangrijke onderdeel van de studiehandleiding vind je veel officiële informatie.

Lees meer over de examens.

Sluit

Bpv (stage) en leerwerkplaatsen

Bpv (stage) en leerwerkplaatsen

Een belangrijk gedeelte van je opleiding leer je in de praktijk op een leerwerkplaats of bij een stagebedrijf. Op een leerwerkplaats ontmoeten theorie en praktijk elkaar en werk je voor echte opdrachtgevers onder begeleiding van een docent. Op deze manier leer je ook om in de praktijk resultaten te boeken. Je gaat ook delen van je opleiding stage lopen. Je werkt dan een periode binnen een bedrijf waar je het vak in de praktijk leert.

Lees meer.

Sluit

Keuzedelen

Keuzedelen

Wat vind jij interessant? Wat wil je later met je studie gaan doen? Met een keuzedeel vergroot je de kans op een baan in de richting die jij interessant vindt. Soms draagt het keuzedeel bij aan een betere doorstroom naar een hoger niveau. Er zijn keuzedelen die je via lessen op school volgt, er zijn keuzedelen die je in de bpv kunt doen én er zijn keuzedelen die je via zelfstudie doet. Keuzedelen zijn een verplicht onderdeel van je studie. Met je studieloopbaanbegeleider bespreek je welk keuzedeel voor jou het meest passend is.

Lees meer over keuzedelen.

Sluit

Aanwezigheid en verzuim

Aanwezigheid en verzuim

Albeda verwacht van jou dat je aanwezig bent bij alle onderwijsactiviteiten. Ben je ziek of heb je een andere reden dat je niet aanwezig kunt zijn? Mail of bel voor 08.30 uur naar jouw schoollocatie. Ben je jonger dan 18? Dan mailt of belt je ouder/verzorger voor 08.30 uur.

Lees meer over de gevolgen van verzuim, het aanvragen van verlof en de gegevens per schoollocatie voor ziek of afwezig melden.

Sluit

Begeleiding

Begeleiding

Er zijn allerlei mensen op school die je kunnen begeleiden om het uiteindelijke doel, je diploma, te behalen. Een deel van die begeleiding is direct gericht op je studie en je loopbaan. De belangrijkste persoon voor jou is je studieloopbaanbegeleider (slb'er). Er is ook begeleiding als je wat extra steun kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat je behoefte hebt aan hulp bij zaken in jouw leven die niet zo lekker lopen.

Lees meer over begeleiding

Sluit

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Roosters, vakanties en meer praktische zaken

Hier lees je meer over allerlei praktische zaken zoals roosters en kluisjes, schoolvakanties, afspraken en regels, veiligheid, financiële zaken, inspraak en klachten. Ook vind je hier een link naar de gevens van belangrijke contactpersonen.

Lees meer

Sluit

Gegevens opleiding

Crebo
23231
Niveau
3 en 4
Traject
bol
Duur
3 jaar