Vanderkruit SportsEvents

René van der Kruit is directeur en komt uit het onderwijs. René; “Ruim dertien jaar heb ik lesgegeven aan kinderen van het speciaal onderwijs. Ik heb altijd sport geïntegreerd in de lessen. Sport en spel zijn belangrijk niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de ontwikkeling, de concentratie en ontspanning. Om daar op jonge leeftijd mee te beginnen komt uiteindelijk ten goede aan de ontwikkeling van het kind. Dat zie ik ook bij de studenten die bij ons stage lopen. De stagiaires geven zelf aan waar de lat ligt en weten tot hoever ze kunnen gaan.”  

Samenwerken
Mijn hobby is Internationale Sport en Spelen. Dat betekent dat ik op zoek ga naar nieuwe sporten en probeer deze dan in Nederland te introduceren. Ik zorg voor goede materialen en dat de sport transportabel is. Zo kwam ik in Spanje in aanraking met padel. Een combinatie van tennis en squash. Ik kwam in Nederland in 2015 in contact met een partner, samen hebben we in Rijswijk een indoorfaciliteit opgezet met vier padelbanen. Daarnaast kunnen de mensen hier ook aan verschillende beach sporten en speedsoccer doen.  Wij organiseren de dagactiviteiten. Padel is een echte upcoming sport. Op dit moment hebben we veel expats als klant maar het wordt ook steeds meer door Nederlanders beoefend. De voertaal is vaak Engels. Dat is dan ook direct het enige aandachtspunt voor de opleiding. Meer aandacht besteden aan de Engelse taal in de lessen.  In totaal lopen er drie mbo’ers stage en twee hbo’ers. De mbo’ers zijn echte doeners en de hbo’ers zijn meer bezig met onderzoek. Samen zijn ze bezig met concrete opdrachten: het opzetten van een kidspadelschool en onderzoeken om padel te integreren in het mbo. Een bijzonder combinatie. Ze leren van elkaar en ik denk dat de beste manier is om ervaring op te doen.”

Veranderend werkveld
René: “Mijn ervaring met Albeda Sportcollege is erg positief. Het is zakelijk en correct en dat past ook bij de sportbranche. Daarnaast ben ik het eens met de manier waarop de studenten worden opgeleid, het sluit goed aan op het werkveld. Vanderkruit SportEvents benadert ze niet als student maar gewoon als een werknemer. In het begin is dat wennen maar op den duur merk ik dat studenten het prettig vinden en dat ze met goede motivatie en doorzettingsvermogen naar hun stage komen. Daarnaast probeer ik zelf ook altijd de studenten te inspireren, dat is voor jonge mensen ontzettend belangrijk. Door hun deze skills bij te brengen lever je als mbo toekomstige werknemers af die direct mee kunnen draaien in het arbeidsproces. Naast de werkzaamheden hier in Rijswijk zorg ik ook altijd dat ze ervaring daarbuiten kunnen opdoen. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan de Nationale Sportweek, er worden dan diverse clinics aangeboden aan basisschoolleerlingen. Ongeveer 80 mbo- en hbo-studenten zetten dan gezamenlijk een mooi resultaat neer.” 

“Je merkt dat de evenementenbranche veranderd. Vroeger was het makkelijker om een baan te vinden. Nu is er minder budget voor sportactiviteiten en dus is het voor de sportstudenten een stuk lastiger om een baan te vinden. Dat betekent dat ze andere werkvelden moeten aanboren en universelere competenties moeten aanleren. Naast het sporten ook  organiseren, onderzoeken en begeleiden,” aldus René.   

René tot slot: “Ik zie de samenwerking met Albeda Sportcollege echt als een win-win situatie. Wij bieden een boeiende stageplek, de school stimuleert studenten zich actief op te stellen tijdens hun stage en om zo veel mogelijk te leren in de dagelijkse praktijk en de studenten brengen creativiteit en nieuwe inzichten. Vanderkruit SportsEvents en Albeda Sportcollege zijn gewoon een goede match!”